Irak Müslüman Alimler Heyeti Bünyesindeki İlim Birimi Şeyh Dr. İbrahim Hassan’ı Ağırladı

Heyet.net/Amman

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren İlim Birimi, Ramazan sezonu ilmi ders ve seminer etkinlikleri kapsamında Şeyh Dr. İbrahim Hassan’ı ağırladı. İlim Birimi’nin misafiri Şeyh Dr. İbrahim Hassan iyimserlik hakkında bir seminer verdi.

Şeyh Dr. İbrahim Hassan seminerine İslam ümmetinin şuan içinde bulunduğu durumdan, milletlerin üzerine üşüşmesi nedeniyle yaşadığı acılardan, birçok acı ve kederle dolu bir atmosferde gerek iç gerekse dış problemlerinin artmasından konuşarak başladı. Bütün bunların İslam ümmeti bireylerinde ümitsizliği arttırdığına ve iyimserliği azalttığına dikkat çeken Şeyh Dr. İbrahim Hassan şunları ifade etti: “ Bu makamda iyimserlik, dikkat edilmesi ve ihtimam gösterilmesi gereken bir noktadır. Bunun nedeni ise Kuranı Kerim’in ispat ettiği ve nebevi sünnetin içinde barındırdığı şer’i, akidevi ve sosyal etkilerdir.”

Şeyh İbrahim Hassan seminerinde iyimserliğin nasıl inşa edileceği ve insan hayatında nasıl bir yönteme dönüştürüleceği hakkında konuşarak şunları söyledi: “Aklın heva ve vehimlerden özgürleştirilmesi, hayatın bir imtihan süreci olduğuna inanılması, bu bağlamda kendisinden başlanılması gereken iki ana esastır. İman zayıflığı ve rabbani yöntemden uzak durulması, kişinin ve toplumun doğrudan felaketlere düşmesine neden olan sebeplerdir.”

Şeyh İbrahim Hassan seminerinde dini için yapılan ameller ve çalışmalar esnasında iyimser olmak, hayır beklentisi içerisinde olmak ve olaylara mutedil bir şekilde bakmak gibi pozitif niteliklerle kuşanmaya, İslam’ın insanlığa getirdiği değerleri ve kavramları güçlendirme yolunda çokça gayret sarf etmeye teşvik etti. Daha sonra Şeyh Dr. İbrahim Hassan “Çünkü bu özellikler istikrarlı ve güvenli bir hayat inşa ederken önemli araçlardır.” ifadelerini kullandı.

Şeyh Dr. İbrahim Hassan daha sonra iyimserlik üzerine kaim birçok davranıl ve ahlak hakkında açıklamalarda bulundu ve örnekler verdi. Peygamber efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem)’in hayatından da örnekler veren Şeyh Dr. İbrahim Hassan, çok zor ve meşakkatli olmasına rağmen Peygamber efendimizin hicret zamanında Suraka bin Malik’e müjdesine ve kuşatma ve düşmanların üşüşmesine rağmen Hendek savaşında Müslümanlara verdiği müjdesine dikkat çekti. Bunun Allah (azze ve celle)’nin yardım edeceğine ve destek sağlayacağına tam bir güvenin ve ona karşı hüsnü zan sahibi olmanın doğal bir sonucu olduğuna vurgu yaptı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren İlim Birimi tarafından düzenlenen seminerde Şeyh Dr. İbrahim Hassan içinde barındırdığı nefis terbiyesi, ahlak, her türlü salih amel nedeniyle, Allah (azze ve celle)’nin iman, sabır ve sebat öğrenmeleri için insanlara örnek ve merci kıldığı peygamberlerin ve ilim ehlinin halleriyle ilişkili bazı Kuran kıssalarını anlattı.

Seminerin sonunda Şeyh Dr. İbrahim Hassan, İslam ümmetini hapsetmeye devam eden bazı konulara dikkat çekti. İslam ümmetine isabet eden düşüklük ve kötülükten kurtulma tercihini varlığından ümit kesme, İslami ilkelerle taban tabana zıt medeniyetlerde yaşayan milletleri taklit etmeye çalışma gibi problemlere değinen Şeyh Dr. İbrahim Hassan ilim talebelerini, düşünürleri ve aydınları, bu hayattaki gerçek rollerini üstlenmeye ümmeti ve evlatlarını bu mağduriyetten kurtarmaya davet etti.

271 total views, 1 views today