1920 Irak Devriminin 98. Yıldönümü Münasebetiyle Irak Halkına Açık Mektup

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği, 1920 Irak devriminin 98. yıldönümü münasebetiyle bir açık mektup yayınladı. Irak Müslüman ,Alimler Heyeti tarafından yayınlanan mektup şu şekilde

1920 Irak Devriminin 98. Yıldönümü Münasebetiyle Irak Halkına Açık Mektup

Hamd alemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. Salat ve selam Rasulullah’a, aline ve ashabına olsun.

1920 devriminin 98. yıldönümünü karşılamaktayız. Büyük bir mücadele vererek toprağını, mukaddesatını savunmak için bütün oluşumlarıyla Irak halkını birbirine kenetleyen bu devrim, Amerika’nın yaptığı ve yapmaya devam ettiği özgürlük, demokrasi, seçim gibi yaldızlı sloganlarla Irak’ta çirkin yüzünü güzelleştirmeye çalışan işgalci İngiltere’nin erkanını sallamıştır.

Modern Irak tarihinin her yönüyle dönüm noktası, sonraki dönemlerde her türlü hayır, fedakarlık, izzet ve saygınlık manalarını içinde barındıran güzel bir tohum olan, Irak devrim hafızasının canlı tuttuğu 1920 Irak devrimini saygıyla anıyoruz. Bu vatan evlatlarının aşiret, milli, dini duygularını diriltmeye ve yaralı Irak’ımızın maslahatları için ayaklandırmaya devam etmektedir.

Bugün bu yıldönümünü karşılarken Irak’ın şu anki hali, 1920 devrim günlerini anımsatmaktadır. Tek bir fark vardır, o günlerde sadece bir işgalci varken bugün Amerika ve İran olmak üzere iki işgalci bulunmaktadır. Söz konusu işgal devletleri, ülkemizi parçalamayı ve yıkmayı hedeflemekte, dünya kamuoyunun gözleri önünde oluk oluk kan ve gözyaşının akmasına neden olmaya devam etmektedirler. Kadınların, çocukların, yaşlıların cesetleri yıkıntılar altında beklemeye devam ederken milyonlarca göçmen açıkta kalmaktadır. Hükümetin karanlık çeteleri ve mezhepçi milisleri katliamlarına, haksız tutuklamalarına ve hukuksuz tehcirlerine devam ederek topraklarımızda fesat çıkarmayı sürdürmekte, siyasi, askeri, iktisadi ve güvenlik alanlarında hakimiyet kurmaktadırlar. Bütün bunlarla beraber siyasetçiler, hakikatleri anmaktan, yaşananları açıklamaktan veya işgalcilere sadece işaret etmekten bile korkarak, çekinerek sessiz kalmaktadır.

Irak’ta işgalin siyasi projesine gelince, insani hayatın dinamiklerinden geri kalanları da yok etmek gayesiyle ülkeyi cehennem çukuruna çekmeyi amaçlayarak rotasından şaşmayarak hedefine ulaşmaktadır. Son seçim olayları ve onunla beraber, şuana dek trajikomik bir şekilde devam eden olaylar, Irak halkına ve tüm dünyaya siyasi komedinin ve Irak üzerinde dönen dolapların boyutunu göstermiştir. Irak halkının bu anlamlı bilinci, mevcut siyasete tepkisi ve seçimlere katılmaktan geri durması olmasaydı şayet bu rezillikler ortaya çıkmayacaktı.

Zayıflamış bir ekonomi, parçalanmış bir toplum, yitirilmiş güvenlik ve istikrar, mübah görülmüş sınırlar, gasp edilmiş zenginlikler, yitirilmiş hizmetler ve boyun eğen hükümetlerin gölgesinde fasit emellerini ve karmaşık rüyalarını elde etmek isteyen, ilke ve değerlerini gizleyen bazı kimselerin ilke ve değerlerden uzak olduğu gerçeğini de gözler önüne sermiştir bu seçimler.

Bu asla kötümserlik değildir. Çünkü meseleleri bulanıklaştırmadan, insanları aldatmadan ve acı vakayı güzel göstermeden olduğu gibi idrak etmek, tedavinin esasıdır. Bizim çözüm hususunda konuşmamız ve araştırmamız, sadece asırlar boyu liderlik ve egemenlik sahibi devletimizin ve halkımızın geleceği içindir.

Bu nedenle, projesinde, zulmünde suçlarında ne şekilde ilerle ilerlesin işgalci, Irak’ta, halkında ve ümmetteki zulmü def etmek için fedakarlığı gerekli kılan barışçıl değer ve ilkelerle dolu direniş ruhunu hiçbir zaman yok edemeyecektir. Problemler ne kadar büyürse büyüsün, halka ne kadar zarar verirse versin bu ruh, uygun fırsatı gözetlemektedir. Gerçek komutanlar, Irak halkını yok eden işgalci ve ülkedeki avanelerinden halkı kurtarmak için görevlerini yerine getireceklerdir.

Bütün oluşumların devrimi olan 1920 devriminin yıldönümünde Iraklı halkımızdan mutmain olmalarını, emellerini kaybetmemelerini istiyoruz. Kurtuluş yolları mevcuttur ve kapıları kapanmamıştır. Bizim emelimiz önce Allah (azze ve celle) ile sonra Iraklılarladır. Iraklı halkın bilincine, farkındalığına ve Irak halkını oyalayan, hiçbir vaadini yerine getirmeyen, her alana felaketleri çeken mevcut siyasete gerekli cevabı veren son seçimlerdeki tavırlarına dayanmaktayız.

Bu münasebetle Irak’taki hayırlı kuvvetleri, birbirleriyle kenetlenmeye, hakkı Iraklılara göstermeye, korkmamaya veya herhangi bir tarafa uymamaya çağırıyoruz. İşgalcilerden sadece birini hedef alan veya özel nedenlerle sadece birini gören hangi proje olursa olsun, umut edilen milli hedefi gerçekleştirmeyecek, Iraklıların beklentilerini sağlamayacak, kötülükte dünyada benzeri olmayan Irak’ın durumundan halkı kurtarmayacaktır.

Allah (azze ve celle) Irak’ı ve halkını her türlü kötülükten korusun, kurtuluş ve beraberlik sebepleri üzerinde onları cem etsin, saflarını birleştirsin, kurtuluş için ellerini sıklaştırsın. Ki halk, özgürlüğüne ve bağımsızlığına, Irak’ımız güvenliğine ve istikrarına, rahat ve huzura kavuşsun. Şüphesiz O ne güzel dost ne güzel yardımcıdır.

 

Genel Sekreterlik

16 Şevval 1439

30/06/2018

 

249 total views, 1 views today