(1331 Sayılı Açıklama) Bağdat’ta Düzenlenen Uluslararası İtidal Toplantısı Hakkında Açıklama

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği geçtiğimiz günlerde Başkent Bağdat’ta gerçekleştirilen ve Uluslararası İtidal Toplantısı olarak isimlendirilen uluslararası toplantı hakkında bir açıklama yayınladı. Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından yayınlanan açıklama şu şekilde:

(1331 Sayılı Açıklama) Bağdat’ta Düzenlenen Uluslararası İtidal Toplantısı Hakkında Açıklama

Hamd alemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. Salat ve selam Rasulullah’a, aline ve ashabına olsun.

Bağdat’ta hükümete bağlı Sünni Vakfı Divanı, 26-27 Haziran 2018 tarihlerinde Bağdat’taki 6. İşgalci Hükümet Başbakanı Haydar El Abadi’nin gözetiminde bir toplantı düzenledi. “Aşırıcılıkla Mücadelede Mutediller” sloganı altında düzenlenen Uluslararası İtidal Toplantısı aşırıcılık ve terör olarak isimlendirdikleri şeyi kınamayı amaçladı.

Söz konusu toplantının açılış konuşmasında 6. İşgalci Hükümet Başbakanı Haydar El Abadi’nin yaptığı açıklamalarda tenakuzlar dikkat çekiyordu. Irak vakasında hiçbir varlığı olmayan bir portre çizmeye çalıştı. Batıl suçlamaları, muayyen bir kesimle kıyasladı ve Irak’ta yaşanan katliamların, zulümlerin, harabın, yıkımın bütün sorumluluğunu söz konusu kesime yükledi. Bunu yaparken de meşruiyet kazandırdığı ve kanuni soruşturmayla koruduğu Haşdi Şabi milislerinin, gözü ve kulağı önünde muayyen bir kesime karşı işlediği katliam, adam kaçırma, işkence ve cinayetler gibi zulümlere hiç değinmedi.

  1. İşgalci Hükümetinin Başbakanının yaptığı açıklamalarda şaşırılacak bir durum söz konusu değildir. Çünkü mücrimler işledikleri suçları temize çıkarmayı ve çirkinliklerini güzel göstermeyi alışkanlık haline getirmişlerdir. Ancak işin garip tarafı, amacı belli olan bu toplantıya alimlerin ve üniversite hocalarının katılmasıdır. Bu toplantının, gerçek hedeflerin üstünü perdelemek için düzenlenen kültürel ve ilmi hedeflerden uzak olarak Irak’taki rejimin ve ona bağlı kurumların kötülüklerinin üstünü örtmekten başka bir gayesi bulunmamaktadır. İşgalci hükümetin bu türden toplantılar aracılığıyla vermeye çabaladığı mesaj, hakikatleri yalanlamak ve batılları da süslü göstermektir. Ülkede fesat çıkaranları ve her türlü suç işleyenleri koruyan, güvenlik birimleri ve kendisine bağlı milis güçleri Irak ve bölge halkına karşı en çirkin suçları ve ihlalleri işleyen hükümetin profilini güzel göstermeyi amaçlamaktır. Bu toplantının hakikati, sebat, direniş, izzet, saygınlık gibi manalar şöyle dursun itidallik, İslami değerler, Araplık, birlik, beraber yaşamak gibi değerli kavramların ayaklar altına alınmasıdır.

Bu bağlamda Irak Müslüman Alimler Heyeti, bu toplantıyı şiddetli bir şekilde kınamakta, Irak’ın dahilinde ve haricinde bu toplantıya alimlerin ve ilmi şahsiyetlerin katılmasından dolayı üzgünlüğünü belirtmektedir. Irak Müslüman Alimler Heyeti, onlardan, ileriki zamanlarda Irak’ın durumunu, Irak’ta yaşananların hakikatini, Amerika işgalinin ve İran hegemonyasının dayattığı politikanın bir sonucu olan bu hükümetin hakikatini anlamaya çalışmalarını ümit etmektedir.

Mezhep temelli baskı ve iki gün boyunca aleni teşvik sonrasında yeni bir grup için idam kararı çıkartarak Irak hükümeti Başbakanı Haydar El Abadi toplantıya katılanları ödüllendirdiğinde bu toplantının gözetimcilerinin hakikatini ortaya çıkarttı. Uluslararası İtidal Toplantısında toplantı katılanlarına yönelik konuşmasında duvara toslayarak onlara hemen icabet etti.

 

Genel Sekreterlik

15 Şevval 1439

29/06/218

 

328 total views, 1 views today