Irak Müslüman Alimler Heyeti Düzenlenen Uluslararası İtidal Toplantısını Kınadı

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği, aşırıcılık ve terörü kınamak için Bağdat’taki 6. İşgalci Hükümet Başbakanı Haydar El Abadi’nin gözetiminde “Aşırıcılıkla Mücadelede Mutediller” sloganıyla Sünni Vakfı Divanı’nın Bağdat’ta düzenlediği toplantıya Irak’ın dahilinden ve haricinden alimlerin ve ilmi şahsiyetlerin katılmasını kınadı ve üzüntüyle karşıladığını ifade etti.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamada şunlar denildi: “Söz konusu toplantının açılış konuşmasında 6. İşgalci Hükümet Başbakanı Haydar El Abadi’nin yaptığı açıklamalarda tenakuzlar dikkat çekiyordu. Irak vakasında hiçbir varlığı olmayan bir portre çizmeye çalıştı. Batıl suçlamaları, muayyen bir kesimle kıyasladı ve Irak’ta yaşanan katliamların, zulümlerin, harabın, yıkımın bütün sorumluluğunu söz konusu kesime yükledi. Bunu yaparken de meşruiyet kazandırdığı ve kanuni soruşturmayla koruduğu Haşdi Şabi milislerinin, gözü ve kulağı önünde muayyen bir kesime karşı işlediği katliam, adam kaçırma, işkence ve cinayetler gibi zulümlere hiç değinmedi.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin yayınladığı açıklamada 6. İşgalci Hükümetinin Başbakanının yaptığı açıklamalarda şaşırılacak bir durum söz konusu olmadığı belirtilerek bunun nedeninin mücrimlerin işledikleri suçları temize çıkarmayı ve çirkinliklerini güzel göstermeyi alışkanlık haline getirmiş olmalarıdır denildi. İşin garip tarafının, amacı belli olan bu toplantıya alimlerin ve üniversite hocalarının katılması olduğunu ekledi. Bu toplantının, gerçek hedeflerin üstünü perdelemek için düzenlenen kültürel ve ilmi hedeflerden uzak olarak Irak’taki rejimin ve ona bağlı kurumların kötülüklerinin üstünü örtmekten başka bir gayesi bulunmadığına dikkat çekti.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamada şöyle devam edildi: “İşgalci hükümetin bu türden toplantılar aracılığıyla vermeye çabaladığı mesaj, hakikatleri yalanlamak ve batılları da süslü göstermektir. Ülkede fesat çıkaranları ve her türlü suç işleyenleri koruyan, güvenlik birimleri ve kendisine bağlı milis güçleri Irak ve bölge halkına karşı en çirkin suçları ve ihlalleri işleyen hükümetin profilini güzel göstermeyi amaçlamaktır. Bu toplantının hakikati, sebat, direniş, izzet, saygınlık gibi manalar şöyle dursun itidallik, İslami değerler, Araplık, birlik, beraber yaşamak gibi değerli kavramların ayaklar altına alınmasıdır.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamanın sonunda şu ifadeler kullanıldı: “Bu bağlamda Irak Müslüman Alimler Heyeti, bu toplantıyı şiddetli bir şekilde kınamakta, Irak’ın dahilinde ve haricinde bu toplantıya alimlerin ve ilmi şahsiyetlerin katılmasından dolayı üzgünlüğünü belirtmektedir. Irak Müslüman Alimler Heyeti, onlardan, ileriki zamanlarda Irak’ın durumunu, Irak’ta yaşananların hakikatini, Amerika işgalinin ve İran hegemonyasının dayattığı politikanın bir sonucu olan bu hükümetin hakikatini anlamaya çalışmalarını ümit etmektedir. Mezhep temelli baskı ve iki gün boyunca aleni teşvik sonrasında yeni bir grup için idam kararı çıkartarak Irak hükümeti Başbakanı Haydar El Abadi toplantıya katılanları ödüllendirdiğinde bu toplantının gözetimcilerinin hakikatini ortaya çıkarttı. Uluslararası İtidal Toplantısında toplantı katılanlarına yönelik konuşmasında duvara toslayarak onlara hemen icabet etti.”

 

 

HEYET Net

211 total views, 1 views today