Türkiye’nin En Büyük İslam Bilim Tarihçisi Fuat Sezgin’in Vefatı Hakkında Taziye Açıklaması

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği,  94 yaşında hayatını kaybeden Türkiye’nin en büyük İslam bilim tarihçisinin vefatı hakkında bir açıklama yayınladı. Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından yayınlanan açıklama şöyle:

Taziye

Hamd alemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. Salat ve selam Rasulullah’a, aline ve ashabına olsun.

Irak Müslüman Alimler Heyeti, sabır ve ihtisapla Türkiye’nin en büyük İslami Bilim Tarihçisi Fuat Sezgin (rahimehullah)’ın 16 Şevval 1439’a tekabül eden 30 Haziran 2018 tarihinde 94 yaşında hayatını kaybettiği haberini aldı.

Fuat Sezgin Türkiye’nin güneydoğusunda yer alan Bitlis şehrinde 24 Ekim 1924 tarihinde dünyaya geldi. İlk eğitimine burada başlayan Fuat Sezgin, daha sonra kendisini İslami bilim tarihi araştırmalarına verdi. 1950’de Arap Dili ve Edebiyatı bölümünde Buhari’nin Kaynakları adlı doktora tezini tamamladı. Bu teziyle o, hadis kaynağı olarak İslam kültüründe önemli bir yere sahip olan Buhari’nin bir araya getirdiği hadislerde biline geldiğinin aksine sözlü kaynaklara değil İslam’ın erken dönemine, hatta 7. yüzyıla kadar geri giden yazılı kaynaklara dayandığı tezini ortaya attı.

Fuat Sezgin (rahimehullah) genel olarak dünyada özel olarak Türkiye’de Arap-İslam mirasının en uzman bilim adamlarından ve tarihçilerinden kabul edilmektedir. İslam kültür mirasına hizmet etmek için Arapçayı öğrenmiştir. Bu yolda yaptığı çalışmalarla ve kaleme aldığı eserlerle büyük bir miras bırakmıştır.

1960 yılında Türkiye’deki askerî darbenin iktidara getirdiği hükümet tarafından hazırlanan ve 147 akademisyeni üniversitelerden men eden listede kendi adının da bulunması üzerine, Fuat Sezgin, kendisini dünya bilim çevrelerine açacak “ikinci bilimsel aşama” olarak Frankfurt-Goethe Üniversitesi’nde araştırma ve öğretim faaliyetlerine devam etmiştir. 1965 yılında Câbir bin Hayyân konusunda “habilitasyon-profesörlük” tezi yazarak, Frankfurt Üniversitesi Doğa Bilimleri Tarihi Enstitüsü’nde bir yıl sonra profesör unvanını almıştır.

İslami Bilim Tarihçisi Fuat Sezgin (rahimehullah) Süryanice, İbranice, Latince, Arapça ve Almanca dillerini iyi biliyordu ve bazılarını kendi dili gibi konuşabiliyordu. Fuat Sezgin, 1982 yılında J.W.Goethe Üniversitesi’ne bağlı Arap-İslam Bilimleri Tarihi Enstitüsü’nü ve 1983’de buranın müzesini kurdu, buranın direktörlüğünü yürüttü. Enstitüye bağlı olarak kurduğu müzede Sezgin, İslam kültür çevresinde Müslüman bilginler tarafından yapılmış aletlerin ve bilimsel araç ve gereçlerin yazılı kaynaklara dayanarak yaptırdığı numunelerini sergilemektedir. Yine Arap-İslam Bilimleri Enstitüsü için hazırladığı bilimsel araç ve gereçlerin benzerlerini yaptırarak, 25 Mayıs 2008 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı İstanbul İslam, Bilim ve Teknoloji Müzesi’nin açılmasında öncü rol oynamıştır. Fuat Sezgin (rahimehullah) arkasında büyük bir ilmî miras bırakmıştır. Onun eserleri arasında en dikkat çekeni, kısaca GAS diye bilinen ve ilk cildi 1967 yılında yayımlanmaya başlanan Geschichte des arabischen Schrifttums (Arap-İslâm Bilim Tarihi) adlı 18 cilde ulaşan bu muhalled eseridir. Bu eser, Tarihu’t-türasi’l-Arabi adıyla Arapça’ya da tercüme edilmiştir. Fuat Sezgin yaklaşık 300 bin yazma eseri yerinde inceleyerek bu eseri oluşturmuştur.

Suudi Arabistan Kral Faysal Vakfı’nın İslami bilimler ödülünü 1978 yılında ilk alan kişi olan Fuat Sezgin’in bunun dışında birçok ödülü bulunmaktadır. Aldığı ödüller:

Kral Faysal Ödülü (1978), Frankfurt am Main Goethe Plaketi (1980), Almanya 1. Derece Federal Hizmet Madalyası (1982), Almanya Üstün Hizmet Madalyası (2001), İran İslami Bilimler Kitap Ödülü (2004), Hessen Kültür Ödülü (2009)

Allah (azze ve celle) İslam tarihine en büyük katkıları sağlayan, başta hadis ilmi olmak üzere İslam mirasına hizmet eden bu tarihçiye rahmet etsin, yaptığı ilmi, kültürel, fikri çalışmalarından dolayı onu en güzel mükafatlarla mükafatlandırsın ve onun yerini hayırlarla doldursun.

 

Genel Sekreterlik

16 Şevval 1439

30/06/2018

 

349 total views, 1 views today