Irak Müslüman Alimler Heyeti’nden Türkiye’de “Şeriatın Maksatları” Konulu Toplantı

Heyet.net/İstanbul

Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin Uluslararası Vasatiye Forumu ile yardımlaşarak İstanbul’da düzenlediği ve “Makasidî Görüş ve İslam Ümmetinin Dirilmesinde Etkisi” adını taşıyan toplantı, geçtiğimiz Pazartesi günü başladı. İki gün süren toplantıya İslam dünyasının çeşitli bölgelerinden birçok alim ve araştırmacı katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Uluslararası Vasatiye Forumu Genel Sekreteri Mervan El Fauri, toplantının açılış oturumuna katılanları ve hazır bulunanları selamladıktan sonra toplantının hedeflerini ve yöntemlerini açıkladı. Daha sonra Genel Sekreter Mervan El Fauri “İslam’ın makasıt görüşü, toplantı programında öncelikleri içeren bir meseledir.” ifadelerini kullandı.

Uluslararası Vasatiye Forumu Genel Sekreteri Mervan El Fauri, böyle bir toplantıya ev sahipliği yaptığı, İslam’ın maksatlarına ve ortaya çıkması için pratiğe dökülmesine önem gösterdiği, İslam’ın maksatlarının tespit edilmesi, yayılması ve insanların kültürlenmesi için alimler önünde bu tür yollar hazırladığı için Türkiye hükümetine ve halkına teşekkürlerini iletti.

Daha önceki Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanı Dr. Mehmet Görmez, toplantının açılış oturumunda yaptığı konuşmasında şunları söyledi: “İslam ümmeti şuanda, olaylara ve eşyalara bakışında ilim ile damgalanmış kuşatıcı bir görüşe fazlasıyla ihtiyaç duymaktadır. Bu toplantının da gerçekleştirmeye çalıştığı gaye budur.” Diğer yandan Ak Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay açılış konuşmasında şunları söyledi: “İslam dini, ümmetin geri kalmışlığının sebebi değildir. Aksine İslam, ilerleme, akıl ve gelişme dinidir. Bütün yüce ve pozitif değerleri kendi bünyesinde barındırmaktadır.

Ardından önceki Ürdün Vakıflar Bakanı Şeyh Abdurrahim El Akur’un başkanlığında birinci oturum başladı. Şeyh Abdurrahim El Akur “Şeriatın ana maksadı, insanı dünya ve ahiret yurtlarında saadet ehli kılmaktır. Hakların gözetilmesi, emanetlerin eda edilmesi, ahitlere bağlı kalınması, kolaylığı gözeten, zorluğu ve meşakkati def eden şeriatın getirdiği en yüce İslam maksatlarıdır.” ifadelerini kullandı.

Daha sonra toplantının birinci oturumunda Tunus’taki Zeytuni Üniversitesi Doktora Bölümü Başkanı Dr. Nurettin El Hadimi şu açıklamalarda bulundu: “Makasıt derecelerin en yüksek seviyesi, kulluk, yaratılmışların maslahatı, kasıt ve niyettir. Bu Allah (azze ve celle)’nin muradıdır.” Daha sonra sunduğu “Şeriatın Maksatlarının Tanımı, Anlamı ve  Açıklanmasının Önemi” adlı çalışmasında konuyla ilişkili bazı kavramları ve tanımları açıkladı.

Önceki Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanı Dr. Mehmet Görmez, birinci oturumda sunduğu “Şeriatın Maksatları ve Ümmetin Birliği” adlı araştırmasında şunları vurguladı: “İslam fikrindeki hayat, camit ve donuk değildir, aksine yenilebilmeye ve geliştirilebilmeye açıktır. İslami ilkelere ek olarak insani değerler, dini sabiteler olarak itibar görür.” Diğer yandan Başbakan Başdanışmanı Ömer Faruk Korkmaz, “Barışçıl Birlikte Yaşamın Kökleşmesinde Şeriatın Maksatlarının Rolü” adını taşıyan araştırmasında insanların bütün problemlerini çözmeyi hedefleyen İslami asılları ve kökleri toplantıda ele aldı.

“Makasidî Görüş ve İslam Ümmetinin Dirilmesinde Etkisi” adlı toplantının birinci oturumunda Mısır Cumhuriyetinden Dr. Seyfuddin Abdulfettah da “Makasidî Giriş ve Stratejik İnşa” adlı araştırmasını okudu. Toplumların karşılaştığı karşı koymaları, İslam ümmetinin dikkat etmesi gereken mutedil yöntemin rolünü ele aldı. Dr. Seyfuddin Abdulfettah’ın yaptığı açıklamaların ardından söz konusu toplantının birinci oturumu, toplantıda yer alan alimlerin, araştırmacıların ve akademisyenlerin bazı eklemleri ve katkılarıyla sona erdi.

“Makasidî Görüş ve İslam Ümmetinin Dirilmesinde Etkisi” adlı toplantının birinci günündeki ikinci oturumunun başkanlığı, Dünya Müslüman Alimler Birliğinin Türkiye temsilcisi Abdulvahhab Ekinci tarafından yapıldı. Şeriatın maksatları ve uygulamaya dökülmesi konusunda birçok konuyu içeren dört araştırma okundu. Bu bağlamda Mısır’da faaliyet gösteren Nema Araştırma, Danışma ve İlmi Merkezi Başkanı Dr. Vasfi Aşur Ebu Zeyd “Makasıt İlmi Meşru Bir Zaruret mi Yoksa Fıkhi Bir Mesele mi?” adlı çalışmasında şunları dile getirdi: “Şer’i nasları anlamada, hükümleri indirgemede Makasıt ilmi zaruridir. Naslardan makasıtları çekenler, bedenden ruhu çekenler gibidirler. Makasıtın önemi ilmi, sosyal, iktisadi ve tıbbi her uzmanlık alanında yönetmeyi zorunlu kılar.”

Toplantının ikinci oturumunda “Yapıcı Bir Şahsiyet Oluştururken Kuran’ı Kerim’in ve Nebevi Sünnetin Maksatları” adlı çalışmasını sunan Ürdün’den Dr. Emin Ebu Lavi şunları söyledi: “İslam Şeriatının Maksatları, toplumda etki sahibi yapıcı şahsiyetler ortaya çıkarmaya önem göstermektedir.”

Libya’dan Dr. Venis Mebruk’un “Makasidî İçtihat ve Çağdaş Meseleler” adlı çalışması ise makasıdın fetvalarda ve İslami hareketlerin ve davetçilerin yöntemlerinde tatbik edilmesini ele aldı. Toplantının birinci gününün son araştırması, Irak Müslüman Alimler Heyeti Resmi Sözcüsü Dr. Yahya Et Tai tarafından sunuldu. “Şeriatın Maksatları ve İslam Fıkhındaki Etkisi” adını taşıyan araştırmasında Sözcü Dr. Yahya Et Tai şunları söyledi: “Şer’i hükümleri birbirinden ayıran en önemli mekanizma maksatlardır. Çünkü, hüküm muayyen bir maksattan dolayı emredilmiştir. Hükmün indirgenme esası, vakıayı bilmek, zaman ve mekanı gözetmek, bazı hallerin hususiyetine bakarak özel hükümler vermek demektir.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin Uluslararası Vasatiye Forumu ile yardımlaşarak İstanbul’da düzenlediği ve “Makasidî Görüş ve İslam Ümmetinin Dirilmesinde Etkisi” adını taşıyan toplantı sonunda bir stant kurularak Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin siyasi, ilmi, yardım ve sosyal alanlarında yaptığı çalışmalarını içeren kitaplar ve yayınlar sergilendi. Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından yayınlanan kitaplar, katılımcılar tarafından fazlasıyla ilgi gördü.

Toplantının ikinci gününde, Irak, Ürdün, Sudan, Tunus ve Cezayir’den 10 araştırmacının katılımıyla iki oturumda, siyasi, insani ve sosyal olmak üzere hayatın çeşitli alanları ele alan araştırmalara tanık olundu.

419 total views, 2 views today