Genel Sekreter Dr. Müsenna Haris Ed Dari İhtilafları Son Vermeye Davet Etti

Heyet.net/İstanbul

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreteri Dr. Müsenna Haris Ed Dari, fikirler ve ekolar arası tartışmalara son vermeye, İslam ümmetinin halinin ıslah edilmesi ve bireylerinin geliştirilmesi için İslam’ın maksatlarını bünyesinde barındıran ortaklık ve beraberliklerden yola çıkmaya çağrı yaptı.

Geçtiğimiz günlerde Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin Uluslararası Vasatiye Forumu ile yardımlaşarak İstanbul’da düzenlediği ve “Makasidî Görüş ve İslam Ümmetinin Dirilmesinde Etkisi” adını taşıyan toplantıda konuşan Genel Sekreter Dr. Müsenna Haris Ed Dari, böyle bir toplantının düzenlenmesiyle sonuçlanan ortak yardımlaşma anlaşmasından sonra Uluslararası Vasatiye Forumu’nun yardımlarını takdir etti. Düzenlenen bu toplantı, Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin Şeriatın Maksatları çalışmaları ve pratiğe dökme yolları alanında düzenlediği ikinci toplantıdır.

Genel Sekreter Dr. Müsenna Haris Ed Dari konuşmasında şunları söyledi: “Irak Müslüman Alimler Heyeti siyasi olarak faaliyet gösteren ilmi ve şer’i bir cihettir. Görüş birliği sağlamaya katkı sağlamış ve sağlamaya da devam etmektedir. İslam ümmetinin meselelerine ve vakasına önem göstermektedir. Bunun sabitelerini korumak için çalışmakta ve muzaffer bulması için gayret göstermektedir. Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin itidali, İslam’ın sahih kavramlarına dayanmaktadır. Şeriatın Maksatları onun itidaline delalet etmektedir. Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin çalışmaları, siyaseti, yöntemi, İslam alimlerinin ve tecdit ve salah imamlarının ittifak ettikleri şey üzerine mebnidir.

Öte yandan Genel Sekreter Dr. Müsenna Haris Ed Dari Irak hükümeti desteğiyle Bağdat’ta düzenlenen itidal toplantısına da değindi. Bunun Amerika ve İran işgallerinin yıkımı altında ve mezhepçi hükümetin gölgesinde tamamlandığına dikkat çekerek istibdat politikaları ekseninde düzenlendiğine vurgu yaptı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreteri Dr. Müsenna Haris Ed Dari, bütün Müslümanlara seslenerek ihtilaflara son vermeye, barışçıl adımlar atmak için muhasebe yapmaya davet etti. “Makasidî Görüş ve İslam Ümmetinin Dirilmesinde Etkisi” adını taşıyan toplantının ilk adım olduğuna dikkat çekerek bunu tecdit ve ıslah alanında başka adımların da izleyeceğini ifade etti.

62 total views, 1 views today