Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin İki Kitabı Raflarda Yerini Aldı

El Besair müessesesi, Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin yayın dizisinin 24 ve 25’incisini oluşturan “Mübaderetu Meşru’ El Irak El Cami” ve “Takriru Lecneti Et Tahkik ve Ed Devru El Britani Fİ Gazvi El Irak” kitaplarını bastı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin “Mübaderetu Meşru’ El Irak El Cami” adlı kitabı, mukaddime, kapsamlı çözüm ismini kullandığı Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin Girişiminin tanımı, Irak ve bölgenin içinde bulunduğu durumdan kurtulması için gerekli çözümden oluşuyor.

Yaklaşık 90 sayfa olan kitap, aynı şekilde girişimin maddelerini İngilizce Fransızca ve Türkçe dillerinin çevirisini de barındırıyor.

“Takriru Lecneti Et Tahkik ve Ed Devru El Britani Fİ Gazvi El Irak” kitabına gelince Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren İnsan Hakları Birimi’nin 05 Eylül 2016 tarihinde düzenlediği toplantının belgelerini içeriyor.

Yaklaşık 80 sayfa olan kitabın birinci bölümü, İnsan Hakları Birimi’nin hazırladığı mukaddimeden, soruşturma komitesi üyelerinin genel tanımından, İngiltere soruşturma komitesinin raporundan oluşmaktadır. Bu bölüm, İngiltere’de Arap Avukatlar Cemiyeti’nin Başkanı Sabbah El Muhtar tarafından hazırlandı.

Irak konusunda uzman bir isim olan siyasi analist Velid Ez Zübeydi tarafından hazırlanan ikinci bölümde ise Iraklıların gözünde İngiltere’nin Irak işgalindeki rolü ele alındı. Bu bağlamda uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler misakı ele alındı. Kitap aynı şekilde uzun yıllar Irak’ta varlık gösteren ve savaş hazırlıkları yapan İngiltere’nin Irak işgalindeki rolüne genişçe yer verildi.

2018 birinci baskısı olan kitaplar Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesindeki Kültür Birimi’nin yayınları arasındadır.

 

HEYET Net

68 total views, 1 views today