Davet ve İrşat Birimi’nden “Hitabet ve Konuşma Sanatı, Davette Etkisi” Konulu Kurs

Heyet.net/Amman

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren Davet ve İrşat Birimi, hitabet ve konuşma sanatı ve Allah’a davette önemi konulu bir kurs düzenledi. Davet ve İrşat Birimi tarafından düzenlenen seminere şer’i ilimler ve çalışmalar alanında ilim talebesi ve araştırmacı birçok kişi katıldı.

Davet ve İrşat Birimi tarafından misafir edilen Şeyh Dr. Halid Beni Mülhem’in semineriyle söz konusu kursun etkinlikleri başladı. Şeyh Dr. Halid Beni Mülhem, Allah (azze ve celle)’ye davetin önem ve zaruretinden, bireyleri, aileleri ve toplumları ıslah etmede büyük bir etkisi olduğundan konuştuktan sonra toplumda salih binalar inşa eden imamlar ve hatipler başta olmak üzere davetçinin rolünü açıklayan bazı naslar, tarihi olaylar ve tanıklıkları seminerde zikretti.

Şeyh Dr. Halid Beni Mülhem verdiği seminerinde davet yöntemine, davetin hakikatine, semeresine, davetçinin şahsiyetine, kültürüne ve davet ettiği şeye olan imanına ilişkin Allah’a davet kaidelerinden 20 kaide zikretti. Öte yandan sosyal çevre, kültürel özellik, davetin yapıldığı atmosferin tabiatı bağlamında davet edilen kişiyle ilişkili bazı konuları da detaylı bir şekilde anlattı.

Söz konusu kursta davetçide olması gereken özellikler de zikredildi. Görünüş, beden dilini iyi bilme, diyalog kurallarının bilinmesi, güzel konuşma, ses tonu, bakış yönelimi, davet konusu veya hitabet ile dinleyende olumlu bir etki bırakacak cümleler ve ibareler arası koordinasyon söz konusu zikredilen özellikler arasındaydı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren Davet ve İrşat Birimi tarafından düzenlenen, hitabet ve konuşma sanatı ve Allah’a davette önemi konulu kurs katılımcıları konuyla alakalı görüşlerini ve önerilerini sundu. İmamların ve hatiplerin yaşadığı vakadan ve davetçileri ve nasihatçileri davet sahasına iten görevden bazı örnekler ve tecrübeler aktarıldı. Öte yandan davet çalışmalarına katkı sunacak, bu alanda çalışma yürütenlerin kültürlerini artıracak ve maharetlerini geliştirecek yeni fikirler ve öneriler kurs katılımcıları tarafından sunuldu.

195 total views, 1 views today