Irak Müslüman Alimler Heyeti “İslam Dünyasında Yaşanan Olaylar” Adlı Toplantıya Katıldı

Heyet.net/İstanbul

Irak Müslüman Alimler Heyeti, Yurtdışındaki Filistinli Alimler Heyeti tarafından yapılan daveti kabul ederek söz konusu heyet tarafından düzenlenen “İslam Dünyasında Yaşanan Olaylar – Şer’i İmani Bir Bakış” adlı toplantının etkinliğine katıldı. Söz konusu toplantı Yurtdışındaki Filistinli Alimler Heyeti bünyesinde düzenlenen 4. İlmi Dönemin mezuniyet töreninde gerçekleşti.

Yurtdışındaki Filistinli Alimler Heyeti tarafından düzenlenen “İslam Dünyasında Yaşanan Olaylar – Şer’i İmani Bir Bakış” adlı toplantıya Irak Müslüman Alimler Heyetinden Genel Sekreter Dr. Müsenna Haris Ed Dari ile Kültür ve Basın Birimi Başkanı Dr. Abdulhamit el Ani, Mesleki Birimi Başkan Yardımcısı Dr. Ömer Nakib, Siyasi Birimi Sözcülerinden Dr. Samir El Alvani gibi isimlerin de aralarında yer aldığı Şura meclisi üyeleri katıldı.

Şahsi çıkarlarını gerçekleştirmek için şer’i nasları tahrif etmeyi isteyen kimselere karşı duran alimlerimizin, davetçilerimizin ve salihlerimizin geçmişte de günümüzde de rölünün önemi hakkında bir konuşma yapan Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreteri Dr. Müsenna Haris Ed Dari şunları söyledi: “Önceki alimlerimizin imani bir vizyondan yol alan şer’i bir konumları vardı. Çeşitli düzeylerde İslam ümmetinin acısını çektiği yozlaşmış bu vakanın ıslahı için önceki alimlerin bu konumlarının eserleriyle yetinmemiz ve bugün rehber edinmemiz gereken nadide konumlardı onların konumları.”

Genel Sekreter Dr. Müsenna Haris Ed Dari, toplantıda yaptığı konuşmasında şuanda İslam dünyasında yaşanan olaylara şer’i ve imani bir bakışla bakılması gerektiğine çağrı yaparak bölgesel, mezhepsel veya partisel bakış ekseninde kuşatıcı olmayıp parçacı bakış açısında sakındırdı.

Yurtdışındaki Filistinli Alimler Heyeti tarafından düzenlenen “İslam Dünyasında Yaşanan Olaylar – Şer’i İmani Bir Bakış” adlı toplantıya İslam dünyasının çeşitli bölgelerinden  birçok alim, heyet ve rabıta katıldı. Dünya Müslüman Alimler Birliği Türkiye Temsilcisi Abdulvahhab Ekinci, Yurtdışındaki Filistinli Alimler Heyeti Danışma Meclisi Başkan Yardımcısı Dr. Humam Said, Yemen’deki İman Üniversitesi Başkan Yardımcısı Şeyh Muhammed Sadık El Muğlis, Ezher Üniversitesi alimlerinden Şerif Akademi Başkanı Dr. Abdulhalık Şerif, Mısır’da Şeriatın Maksatları hocalarından Dr. Vasfi Ebu Zeyd, Suriye İslam Meclisi üyelerinden Dr. Muhammed Eymen El Cemal ve Yurtdışındaki Filistinli Alimler Heyeti Başkanı Dr. Nevvaf Et Tekruri gibi isimler söz konusu toplantıda yer alanlar arasındaydı.

235 total views, 2 views today