Perşembe Kültürel Meclisi “Tefsir İlminin Doğuşu ve İnsanların Ona İhtiyacı” Adlı Semineri Dinledi

Heyet.net/Amman

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreteri Dr. Müsenna Haris Ed Dari’nin Ürdün’ün Başkenti Amman’da ikamet ettiği binada her hafta düzenlenen Perşembe Kültürel Meclisi misafirleri bu hafta, Şeyh Dr. İsmail Ferraci’yi ağırladı. Şeyh Dr. İsmail Ferraci “Tefsir İlminin Doğuşu ve İnsanların Ona İhtiyacı” adını taşıyan bir seminer verdi.

Şeyh Dr. İsmail Ferraci seminerine tefsir ilminin ana tanımlarını, ortaya çıkış tarihini, peygamberimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) ve sahabe döneminden itibaren geçen aşamalarda nasıl genişlediği ve geliştiğini anlatarak başladı. Bu bağlamda Şeyh Dr. İsmail Ferraci Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem)’in ve sahabesinin Allah’ın kitabındaki ayetlerle ve manalarla nasıl ilişki kurduklarını, nasıl anladıklarını, üzerlerinde nasıl düşünüp pratiğe döktüklerini gösteren rivayetleri delil olarak sundu.

Şeyh Dr. İsmail Ferraci seminerinde peygamber döneminde tefsir kaynaklarına değinerek bu kaynakların bütün çeşitlerine ilişkin örnekler verdi. Bu sınıflandırmanın açıklanması noktasında alimlerin ve tefsircilerin sözlerini ve delillerini açıkladı.

Şeyh Dr. İsmail Ferraci seminerde bazı önemli noktalara açıklık getirdi. Özellikle peygamberimiz (sallallahu aleyhi ve sellem)’in sahabesine açıkladığı Kuran’ın ölçüsü hakkında gelen soruya Şeyh Dr. İsmail Ferraci geniş geniş cevap verdi. Konuyla alakalı ilim ehli tarafından söylenen sözlerin kritiğini yapan Şeyh Dr. İsmail Ferraci bu meselede tercih edilen görüşün Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem)’in sahabesine Kuran’ı kerimden birçok şeyi açıkladığı ancak kitabın tamamını açıklamadığı olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: “Çünkü Kuranı Kerim’de Allah’ın kendi ilmine sakladığı, Rabbani alimlerin bilmediği, Arapların lügatlerinde bilmediği şeyler olduğu bir kişinin bilmemekle mazeretli sayılamayacağı şeyler de bulunmaktadır.”

Şeyh Dr. İsmail Ferraci aynı şekilde peygamberimiz ve sahabe dönemindeki tefsir ilminin özelliklerini, o dönemde insanlar arasında meşhur olmuş en önemli tefsircileri, Mekke tefsir ekolü, Medine tefsir ekolü ve Irak tefsir ekolü gibi hicri birinci asırda ortaya çıkan tefsir ilminin  en dikkat çeken ekollerini açıkladıktan sonra bu ekollerde bulunan sahabe ve tabiinin isimlerini zikretti. Şeyh Dr. İsmail Ferraci seminerin sonunda Kuran’ı Kerimin anlaşılmasına ve delaletlerinin bilinmesine ihtimam gösterilmesine teşvik eden alimlerin vasiyetlerine değindi.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreteri Dr. Müsenna Haris Ed Dari’nin Ürdün’ün Başkenti Amman’da ikamet ettiği binada her hafta düzenlenen Perşembe Kültürel Meclisi katılımcıları, bilhassa ilim talebeleri seminer konusuna bazı katkılarda bulundular, tefsir ilmi alanının genişletilmesi, türlerinin çoğaltılması ve doğrudan hayatla ilişkilendirilmesi gibi önemli araştırma noktalarına dikkat çektiler.

107 total views, 1 views today