Irak Müslüman Alimler Heyeti’nden Prof. Dr. Ahmet Matlup En-Nasiri Hakkında Taziye Açıklaması

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği, Belagat ve Eleştirel Edebiyat ustası, Irak İlim Topluluğu Başkanı ve önceki Kültür ve İrşat Bakanı Prof. Dr. Ahmet Matlup En-Nasiri (rahimehullah)’ın 21 Temmuz 2018 Cumartesi akşamı, 82 yıllık bir ömrün ardından bu dünyadan göçtüğü haberini aldıktan sonra taziye açıklaması yayınladı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamada şunlar söylenildi: “Merhum Prof. Dr. Ahmet Matlup En-Nasiri (rahimehullah) 15 Ekim 1936’da Salahuddin muhafazasında yer alan Tikrit şehrinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini burada tamamladıktan sonra lise eğitimi için Başkent Bağdat’a geçti. 1956 yılında Bağdat Üniversitesinde Edebiyat fakültesinde Arap Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans derecesini aldı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından yayınlanan açıklamada Merhum Prof. Dr. Ahmet Matlup En-Nasiri (rahimehullah)’ın daha sonra 1961 yılında Kahire Üniversitesinde Belagat İlmi ve Eleştiri alanında yüksek lisans derecesini, yine aynı üniversitenin aynı bölümünde 1963 yılında doktorasını tamamladığı açıklandı. 1957 yılında Kerkük lisesinde öğretmen olarak görev yaptığına, ardından 1957-58 yıllarında Bağdat’taki Mesleki Hazırlık okulunda öğretmen olarak çalıştığına vurgu yapıldıktan sonra “1958 yılından itibaren Bağdat Üniversitesinde Edebiyat Fakültesinde Doçent olarak çalışmış ve sonunda Profesörlük seviyesine kadar çıkmıştır.” ifadeleri kullanıldı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan taziye açıklamasında şöyle devam edildi: “Bütün bu görevlerin ardından Merhum Prof. Dr. Ahmet Matlup En-Nasiri (rahimehullah) 1964 yılında Kültür ve İrşat Bakanlığında Gazete ve İrşat bölümünün genel müdürü olarak atadı. Ardından 1966 yılında Bağdat Üniversitesi İletişim Bölümünün Başkanı seçildi. Yaklaşık bir yıl sonra Kültür ve İrşat Bakanı olarak göreve getirildi. 1970’lerde Merhum Prof. Dr. Ahmet Matlup En-Nasiri (rahimehullah) Kuveyt Üniversitesinde doçent olarak çalıştı. Aynı şekilde Dr. Ahmet Matlup En-Nasiri Kahire’de Arap Araştırmaları ve Çalışmaları Merkezinde, Almanya’da Martin Luther Üniversitesinde, Cezayir’de Vahran Üniversitesinde geçici hocalık yaptı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından yayınlanan açıklamada Merhum Prof. Dr. Ahmet Matlup En-Nasiri (rahimehullah)’ın eserlerine de dikkat çekildi. Prof. Dr. Ahmet Matlup En-Nasiri’nin kaleme aldığı birçok eseri olduğu ifade edilen açıklamada bunlar arasında en çok dikkat çeken eserler şöyle sıralandı: “Mu’cem Mustalahat En-Nakd El-Arabi, Mu’cem El-Melabis Fi Lisani El-Arab, Mu’cem El-Mustalahat El-Belagiyye Tatavvuruha, El-Belaga El-Arabiyye: El-Meani El-Beyan El-Bedi, El-Belaga İnde El-Cahız, Tuhfetu El-Erib Bima Fi El-Kuran El-Garib, Mu’cem En-Nisbe Bil Elif ve’n Nun, El-Bahsu El-Belagi İnde El-Arab, El-Kazvini ve Şuruhu Tahlis, El-Belaga İnde Es-Sekaki, El-Basra Fi Turasi El-Cahız” İsmi sayılan bu eserler dışında Belagat ve Dil Bilimleri alanında birçok eseri kaleme alan Merhum Prof. Dr. Ahmet Matlup En-Nasiri (rahimehullah)’ın aynı şekilde onlarca ilmi, akademik makalesi ve tahkik çalışmaları bulunduğuna dikkat çekilerek yaptığı araştırma ve tahkik çalışmalarının bazılarının yaklaşık iki ay önce vefat eden eşi Dr. Hatice Abdurrezzak El-Hadisi ile beraber hazırlamış olduğuna vurgu yapıldı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan taziye açıklamasında şöyle devam edildi: “Prof. Dr. Ahmet Matlup En-Nasiri uzmanlık alanında gösterdiği ilmi gayretlerinden ve yaptığı çalışmalarından dolayı 2008 yılında Arap Dili ve Edebiyatı alanında Uluslararası Kral Faysal ödülünü,  Sultan Kabus Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arap Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Dr. Muhammed Reşad Muhammed Es-Salih Hamzavi ile beraber yarı yarıya kazanmıştır.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan taziye açıklamasının sonunda ise şunlar ifade edildi: “Allah (azze ve celle) Prof. Dr. Ahmet Matlup En-Nasiri’ye geniş rahmetiyle rahmet etsin, ülkesine ve İslam ümmetine hizmet bağlamında gösterdiği gayretlerinden ve yaptığı çalışmalarından dolayı onu en hayırlı mükafatlarla mükafatlandırsın, onun ardından ilim meydanını onun öncü yürüyüşünü tamamlayacak, ilim ve bilginin şerefini artıracak kişilerle doldursun.

 

 

HEYET Net

258 total views, 1 views today