Mesleki Birimi’nden “Dr. İsam Kazım Er-Ravi, Hayatı, Fedakarlık Yolculuğu” Adlı Toplantı

Heyet.net/Amman

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet yürüten Mesleki Birimi, 30/10/2006 tarihinde Başkent Bağdat’ta şehit olan Irak Müslüman Alimler Heyeti Şura Meclisi Üyesi ve Mesleki Birimi Başkanı Dr. İsam Kazım Er-Ravi hayatını, faziletlerini, menkibelerini anmak için “Dr. İsam Kazım Er-Ravi, Hayatı, Fedakarlık Yolculuğu” adını taşıyan bir toplantı düzenledi.

Söz konusu toplantıda iki ayrı araştırma sunuldu. Irak Müslüman Alimler Heyeti Mesleki Birimi Başkan Yardımcısı Dr. Ömer Nakib tarafından hazırlanan birinci araştırma Dr. İsam Kazım Er-Ravi (rahimehullah)’ın daha çok hayatını ve şahsiyetini ele aldı. Yetişmesine, eğitimine, Irak ve Arap dünyasındaki üniversitelerde uzmanlık ve çalışma alanlarına değindi. Bununla birlikte çeşitli alanlarda yaptığı çalışmalarına ek olarak İslam daveti ve siyasi faaliyetlerini açıkladı.

Dr. Ömer Nakib tarafından hazırlanan birinci araştırma şunlara dikkat çekti: “Dr. İsam Kazım Er-Ravi (rahimehullah) gerek Irak’ın içinde gerek dışında birçok toplantı ve seminerler düzenledi. İlmi, davet ve siyasi toplantıların ve seminerlerin düzenlenmesine aktif olarak katkı sağladı ve katıldı. İlmi, kültürel, dini kesimlerle sürekli iletişim halindeydi. Örneğin İslami hareketin karşılaştığı zorlu süreçte üniversite öğrencileriyle beraberdi.”

Dr. Ömer Nakib tarafından hazırlanan araştırma Irak’ın işgal edilmesinden sonra Şehit Dr. İsam Kazım Er-Ravi (rahimehullah)’ın gayretlerini, bilhassa İslam ve vatan için çalışmalar yapmaya uygun bir yer gördüğü Irak Müslüman Alimler Heyeti’ne katılmasını ele aldı. Dr. İsam Kazım Er-Ravi (rahimehullah)’ın Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından düzenlenen veya destek verilen siyasi veya siyasi olmayan her türlü faaliyete katılım gösterdiği, suikasta uğrayıncaya dek Şura Meclisinin üyeliğini, Mesleki Birimi’nin de başkanlığını sürdürdüğü ifade edildi.

Şehit Dr. İsam Kazım Er-Ravi (rahimehullah)’ın hayatı ve şahsiyeti hakkında hazırlanan araştırmadaki menkibeleri hakkında Dr. Ömer Nakib şunları söyledi: “Şehit Dr. İsam Kazım Er-Ravi (rahimehullah) çalışma, fedakarlık, çalışmaları geliştirme ekseninde gayret gösterme, Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin mesajını ulaştırma ve HEYET’in kültürel mesajını açıklama konularından en güzel örnekti. Bu bağlamda onun Irak toplumundaki önemli bir kesimi oluşturan üniversite eğitimcilerini savunma vesilesi ve onların dertlerini ve problemlerini öğrenme minberi olsun diye Üniversite Eğitimcileri Rabıtası adlı kurumu kurması örnek olarak gösterilebilir. Söz konusu kurum, tutuklanan veya suikasta uğrayan üniversite hocalarına karşı işgal güçlerinin işlediği suçları belgeliyordu. Bir çok suçu belgeleyen kurum, bilgi ve vesika bağlamında birçok kesimin başlıca kaynağı haline gelmişti.

2003 işgalinden sonra Irak’ta ilim ehlinin ve yetenekli simaların hedef alınması kapsamında Şehit Dr. İsam Kazım Er-Ravi (rahimehullah)’ın nasıl suikasta uğradığına da değinen araştırmanın sonunda Şehit Dr. İsam Kazım Er-Ravi (rahimehullah)’ın sözlerine, hakkında, ilmi ve gayretleri hakkında söylenen sözlere yer verildi.

Düşünür ve Edebiyatçı İbrahim El-Acluni tarafından sunulan ikinci araştırma ise Irak’taki alimlerin durumuna, toplumun kalkındırılması, ilmin geliştirilmesi, toplumun gelişmesi için kullanılması noktalarındaki rollerine eğildi. Düşünür İbrahim El-Acluni şunları söyledi: “Irak, Bağdat’ı tekrardan eski aydınlıklarına, özelliklerine ve güzel ufuklarında döndürecek ilmi konağı kurmak için halkının azimetlerini bilemeye devam ediyor. Irak’ta aydın ve yeteneklerin suikasta uğramalarının ardında Siyonistler ve işgalciler bulunmaktadır.

Düşünür ve Edebiyatçı İbrahim El-Acluni sözlerini şöyle sürdürdü: “İslam ümmetinin düşmanları, Irak alimlerinden yüzlercesini katletmişledir. Ancak bu düşmanlar, katledilen bu şehitlerin ruhlarının bu ümmetin bilincinin gelişmesine ve vicdanının alevlenmesine sebep olacak nurlar olduğunun farkında değiller. Çünkü onların taşıdığı ve silahlandığı ilim kuvvet ve saygınlık kaynağıdır.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet yürüten Mesleki Birimi tarafından düzenlenen toplantıda katılıcılar da katkı sağladı. Bu bağlamda Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreteri Dr. Müsenna Haris Ed-Dari merhum Dr. İsam Kazım Er-Ravi (rahimehullah)’ın bazı menkibelerini aktararak onun Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde çalıştığı esnada yaptığı bazı çalışmaları aktardı. Onun şahsiyetini, ilkesel duruşunu, çalışma ve fedakarlıklarına karşı koyamayan siyasi ve güvenlik koşullarının tamamına kaşı direnebildiğini açıkladı.

Söz konusu toplantıya Şehit Dr. İsam Kazım Er-Ravi (rahimehullah)’ın oğlu Ahmet İsam Er-Ravi, önceki Ürdün Vakıflar Bakanı Şeyh Abdurrahim El-Akur, Vasatiye Forumu Genel Sekreteri Mervan El-Fauri, Vasatiye Forumu Çalışmalar Bölümü Sorumlusu Dr. Hasan El-Mubeydin gibi simaların yanı sıra Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği ve Meclis Şuraları üyeleri ve Ürdün’de yaşayan Irak vatandaşları da katıldı.

203 total views, 1 views today