Prof. Dr. Hüsamettin Kavvam Es-Samarrai (rahimehullah)’ın Vefatı Hakkında Taziye Açıklama

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği, Iraklı tarihçi ve davetçi Prof. Dr. Hüsamettin Kavvam Es-Samarrai (rahimehullah)’ın vefat etmesi dolayısıyla bir taziye açıklaması yayınladı. Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından yayınlanan açıklamanın metni şu şekilde:

Taziye Açıklaması

Hamd alemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. Salat ve selam Rasulullah’a, aline ve ashabına olsun.

Allah (azze ve celle)’nin kaza ve kaderine sabır ve rıza göstererek, Irak Müslüman Alimler Heyeti, Iraklı tarihçi ve davetçi Prof. Dr. Hüsamettin Kavvam Es-Samarrai (rahimehullah)’ın 29 Temmuz 2018 tarihinde ilim ve araştırmayla, Allah yolunda davetle, insani ve sosyal çalışmalarla dolu bir hayatın ardından Birleşik Arap Emirliği’ndeki Şarika kentinde hayatını kaybettiği haberini aldı.

Prof. Dr. Hüsamettin Kavvam Es-Samarrai (rahimehullah) İslam ümmetinin yaşadığı olayların detaylarına ve belgelerine önem veren önemli bir tarihçi olmasının yanı sıra terbiye ve eğitim alanlarında kalem oynatan bir yazar ve onlarca konferansı, her türden makalesi olan bir davetçiydi.

Prof. Dr. Hüsamettin Kavvam Es-Samarrai (rahimehullah)’ın başlıca en öneli eserleri şunlardır: “El-Müessesati El-İdariye Fi’d Devletil Abbasiye Hilale’l Fetra 247-334 h. 861-945 m.” “Nİhayetu’r Rutbe Fi Talebi’l Hisbe Li’bni Bessam – Dirase, Tahkik” “Tatavvuru Nizamu’l Vizaret Munzu Hialeti’l Mutesim Billah Hatta Duhulu’l Buveyhiyin Bağdat, Bahs” Bu eserlerinin dışında İslam tarihi, bilhassa siyasi ve idari sistemlere ilişkin birçok araştırma ve çalışması bulunmaktadır.

Allah (azze ve celle) Prof. Dr. Hüsamettin Kavvam Es-Samarrai’ye geniş rahmetiyle rahmet etsin, ilmi noktada yaptığı çalışmalarından ve İslam ümmetinin mirasını ve onun tarihini koruma anlamında davet çalışmalarından dolayı onu en güzel karşılık ve mükafatlarla ödüllendirsin.

 

Genel Sekreterlik

17 Zilkade 1439

30/07/2018

204 total views, 1 views today