Besair Gazetesinin Kuruluşunun 15. Yıldönümünde Kültür Birimi Kutlama Düzenledi

Heyet.net/Amman

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren Kültür Birimi, Besair gazetesinin kuruluşunun 15. yıldönümü münasebetiyle “Besair… Direniş Kitabı” sloganıyla bir kutlama düzenledi. Söz konusu kutlamaya Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreteri Dr. Müsenna Haris Ed-Dari, gazeteciler, aktivistler, Şeyhler ve Ürdünde yaşayan Iraklı vatandaşlar katıldı.

Kültür Birimi tarafından organize edilen kutlama, gazetenin ilk kurulduğundan itibaren 15 yıl boyunca direniş sahasında çalışmalarını ve hak ve ehline yardımı tamamladıktan sonra günümüzde elektronik bir kaynağa dönüşünceye kadar ki aşamalarını ele alan ve “Besair Hikayenin Başlangıcı, Başlangıcın Hikayesi” adını taşıyan bir kısa belgesel film sunumuyla başladı.

Kutlamada konuşma yapan Besair gazetesi Baş Editörü Üstat Haris El-Ezdi şunları söyledi: “Gazete Iraklıların direniş kitabı olmaya devam ediyor. Amerika işgali, Irak’a savaş başlattığında kendi sesinden başka bir sesin olmasını istemiyordu. Bu bağlamda Besair gazetesi kuvvetle çalışmalarına başladı. Irak’ı ve bölgeyi hedef alan projesine bütün gücüyle karşı durdu.”

Besair gazetesi Baş Editörü Üstat Haris El-Ezdi gazete fikrinin ilk kurucularına, ilk baş editör Dr. Müsenna Haris Ed-Dari’ye, bütün kadrolarına, yazarlarına, yayıcılarına, okurlarına, çalışma veya destekle bu gazetenin özgür sesinin yayılması için katkı sağlayanlara, Besair gazetesinin bu yolculuğunda yanında yer aldıkları için teşekkür etti ve onları bu davranışlarından dolayı takdir etti.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreteri Dr. Müsenna Haris Ed-Dari de bir konuşma yaptı söz konusu toplantıda. Besair gazetesinin başlangıç sürecini, karşılaştığı engelleri, maruz kaldığı saldırıları anlattı. Gazetenin tarihi yolculuğunu, ortaya çıkış koşullarını, yayılmasına ve dağıtımına ilişkin istatistikleri, Irak vakasında oluşturduğu etkiyi dinleyicilere anlattı.

Genel Sekreteri Dr. Müsenna Haris Ed-Dari sözlerini şöyle sürdürdü: “Bugün Besair gazetesinin yıldönümü kutlaması, ‘bu gazete direnişin minberiydi ve minberi olarak kalmaya devam edecektir’ iftiharının bir davetidir. Gazetenin içeriği, sütunları, sayfaları, direniş fikrinin gelişmesinde, işgale karşı olma kültürünün yayılmasında büyük bir role sahiptir.”

Genel Sekreteri Dr. Müsenna Haris Ed-Dari Besair gazetesi kadrosunu, bilhassa hükümet kuvvetleri tarafından tutuklanan bir senedir hapishanede tutulan personellerini takdir etti. Bu sürecin gazetenin tarihinde önemli bir aşama olduğunu vurguladı.

“Direniş Medyasının Resmi Besair” adlı konuşmasında Dr. Mahmut El-Hayyali, işgal projelerine karşı mücadelede özgür basının rolünü anlattı. Besair gazetesinin de bunlardan biri olduğuna dikkat çekerek bu alanda önemli bir örnek ve öne çıkan bir model olduğunun altını çizdi.

Söz konusu kutlamadaki konuşmasında Dr. Mahmut El-Hayyali sözlerini şöyle sürdürdü: “Besair gazetesi ve personelleri, Iraklı halkın mazlumiyetini savunma sorumluluğunu aldı, ayrıca objektif ve profesyonel bir dille Irak’ta yaşanan olayların, suçların ve katliamların hakikatini halka ulaştırdı. Besair gazetesi bütün meşru araçlar ile gazetesi işgal halinin son bulmasında ve ülkenin içinde bulunduğu duruma teslim olmama konusunda Iraklıları bilinçlendirmede Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin görüşünden ilham aldı.

Dr. Mahmut El-Hayyali söz konusu kutlama konuşmasında sözlerine şöyle devam etti: “Besair gazetesi farklı mesajlarıyla ve birleştirici hitabıyla Irak meselesinin adaletini ortaya çıkarmayı başardı. Amerika işgaliyle çatışmanın hakikatini direniş için halkın önüne taşıyabildi. Amerika’nın Irak’taki projesi devam etsin diye çok korkunç paralar harcanarak şişirilen işgalci medyanın gücüne rağmen bu medyanın önüne set çekmeyi başardı.

Dr. Mahmut El-Hayyali araştırmacıları ve basına önem verenleri, milli-İslami hitabını, işgali ve uzantılarını reddetmede sabit duruşunu, İslam’ı ve öğretilerini insanların nefislerinde derinleştirmek için yaptığı çalışmaları, sapkın, yozlaşmış bir toplumdan güvenli bir topluma ulaşmak için hoşgörü ve dayanışma ruhu yaymasını açıklayan gazete üzerinde daha fazla durmaya, üniversite araştırmalarına konu etmeye çağırdı.

Diğer yandan siyasi aktivist Üstat Abdlkadir Nail bir konuşma yaparak şunları söyledi: “Besair gazetesi, işgal medyasının ve uzantılarına karşı duran, 15 sene boyunca çizgisini koruyan, bunca olaylara ve değişimlere rağmen Iraklı halkın maslahatından başka bir yöne sapmayan sayısı az milli gazeteler arasında yer almaktadır.”

Üstat Abdlkadir Nail sözlerini şöyle sürdürdü: “Besair gazetesi önemli bir değere sahiptir ve Iraklı halkı bilinçlendirmede geniş bir etkisi bulunmaktadır. Yaşanan olayların yakınında yaşamış, Iraklı halkın direniş sayfalarını başarı ve tarih bağlamında bütün detaylarıyla belgelemiştir.

Daha sonra Üstat Abdlkadir Nail, işgal projesinin tehlikelerine karşı bilinçlendirme ve uyarma noktasında Besair gazetesinin yerine getirdiği büyük role değindi. Irak’ın genel görüşünde etkiye sahip olduğunu ve doğru yöntemiyle, ince görüşüyle ve sebatıyla ayrıcalık kazandığını vurguladı.

Kutlamanın sonlarına doğru Besair gazetesinin tarihini ve direniş alanını anan şiirler okundu. Bu bağlamda Iraklı şair Mekki Nazzal “Besairu’l Hak” adını taşıyan bir kaside okudu. Mekki Nazzal söz konusu kasidesinde gazetede çalışanları, yazanları, onlarla birlikte kalemleriyle cihat eden Iraklı devrimcileri övüyordu. Aynı şekilde Muhammed Nasif, “Kunna Besair” adlı kasidesini okudu. Aynı şekilde Haris Ezdi “Luzumiyeti Besair” adlı kasidesinde kelimelerine gizlenen, harflerinde vurgulanan ve sayfalarında melodi kılınan gazetedeki mesajları selamladı.

81 total views, 1 views today