Perşembe Kültürel Meclisi Misafirleri “İşari Tefsir” Konulu Bir Seminer Dinledi

Heyet.net / Amman

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreteri Dr. Müsenna Haris Ed-Dari, Ürdün’ün Başkenti Amman’da ikamet ettiği binada Perşembe Kültürel Meclisi misafirlerini ağırladı. Söz konusu oturumda Dr. Ömer Nakib, “İşari Tefsir, Kavram ve Konum” adını taşıyan ilmi bir seminer verdi.

Dr. Ömer Nakib seminerine Kuran’ın tefsir çeşitlerini kapsayan genel tarifleri, rivayet ve dirayet olmak üzere tefsir yollarını, tahlili ve konulu tefsir olmak üzere tefsirin yöntemlerini açıklayarak başladı. Bu alanın derinliklerine dalan alimlerin ve tefsircilerin başlangıç noktalarını, Allah (azze ve celle)’nin kitabı ekseninde İslam’ın maksatlarının açıklanmasındaki rollerini, kendi fikrini ayetlerin tefsiri üzerine geçiren kimselerin tamamının reddedilmesi bağlamında hakkı izhar etmedeki gayretlerini, bunun mukabilinde Kuran’ın kendisiyle geldiği ayetlerin manaları, medlul ve mefhumları karşında kendi kelamını geri tutanları desteklemelerini ele aldı.

Daha sonra Dr. Ömer Nakib İşari tefsirin ne manaya geldiğini tanımladıktan sonra, barındırdığı manasını, ortaya çıkış tarihini, en dikkat çeken özellik ve niteliklerini, remzî tefsir, feyzî tefsir, batınî tefsir, müstenbat veya tevil gibi kendisi için kullanılan isimleri ele aldı. Diğer yandan Dr. Ömer Nakib İşari tefsircilerin en dikkat çeken isimlerini, alimlerin bu tefsir çeşidi hakkında neler söylediklerini, İşari tefsir ile Batıni tefsir arasında birçok fark olduğunu açıkladı.

Bu bağlamda Dr. Ömer Nakib Kuran’ı anlamak, ayetleri üzerinde düşünmek ve ahkamıyla amel etmek noktasında sözün doğrusunu açıklamak için kınanan tefsir çeşidi ile takdir edilen tefsir çeşidi hakkında örnekler verdi. Daha sonra işari tefsirin hükmü ve onunla amel edilmesine terettüp eden etkileri hakkında eski alimlerin ve muhaddislerin bazı sözlerini açıkladı. Söz konusu alimler arasından İmam Gazzali, Şeyhulislam İbn Teymiyye, öğrencisi İbn Kayyım Cevziyye, Hafız İbn Hacer El-Askalani gibi isimler de yer alıyordu. Allah hepsine rahmet etsin.

Dr. Ömer Nakib seminerinde tefsirin bu rengiyle amel etmenin kendisine göre şartları olduğuna dikkat çekerek tefsirin bu çeşidinin kabul edilmesinde alimlerin söz konusu bu şartları bir ölçü olarak kabul ettiğine vurgu yaptı. Alimlerin bu şartlar olmadan işari tefsirin kabul edilmeyeceğini söylediklerine özellikle dikkat çeken Dr. Ömer Nakib söz konusu şartlardan bazılarının şunlar olduğunu açıkladı: “Ayetin zahiri manasına ters olmayacak, mana haddi zatında sahih olacak, zahiri olmaksızın muradın sadece bu olduğunu iddia etmeyecek, lafız söz konusu manayı hissettirecek, şer’i veya akli muarız söz konusu olmayacak, kendisiyle mana arasında bir bağlantı ve irtibat olacak, onu destekleyen şer’i bir şahit olacak… Bütün bu şartlar bir araya geldiği zaman bu çeşit tefsir makbul ve güzel olur.”

Dr. Ömer Nakib seminerin sonunda işari tefsir hakkında en önemli kitapları katılımcılarla paylaştı ve “Son olarak o, süluk erbabına ve ilim ehline zahir olan gizli işaretlere kıyasla Kuran ayetlerinin tevilidir. Geçen şartlarla birlikte makbul bir tefsir çeşididir. Bu tefsir çeşidi ile reddedilen Batıni tefsir çeşidinin birbirinden ayrıştırılması gerekmektedir.” ifadelerini kullandı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreteri Dr. Müsenna Haris Ed-Dari’nin ikamet ettiği binada her hafta düzenlenen Perşembe Kültürel Meclisi oturumunda verilen seminerin sonunda, Kuran’ı anlama ve düşünmeye, onunla amel etmeye, basında yer alan ve Allah’ın kitabının manasından uzak ulan sözlerin ve fikirlerin karşısında fikir ve eğitim öğretmeye olan ihtiyacın açıklanması noktasına katkı sağlayacak bazı eklemler, katılımlar ve talikler söz konusu oldu.

Bu haftaki Perşembe Kültürel Meclisi oturumunda Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin yayınları, bilhassa ilim, siyaset, yardım ve belgeleme alanında son zamanlarda yayınladıkları yayınlar sunuldu.

102 total views, 1 views today