(1339 Sayılı Açıklama) Çin’de Müslüman Halkların Yaşadığı Zulüm Hakkında Açıklama

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği, Çin yönetiminin Müslümanlara karşı işlediği zulüm, maddi ve manevi şiddet hakkında bir açıklama yayınladı. Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından yayınlanan açıklama şu şekilde;

(1339 Sayılı Açıklama) Çin’de Müslüman Halkların Yaşadığı Zulüm Hakkında Açıklama

Hamd alemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. Salat ve selam Rasulullah’a, aline ve ashabına olsun.

Birbiri ardınca zalim ve baskıcı uygulamalar içinde Çin yönetimi çeşitli bölgelerde yarım milyondan fazla Müslümanı alıkoydu, gayri hukuki bir şekilde zor şartlar altında söz konusu Müslümanlara yönelik sıkıştırma politikaları uyguladı, hiçbir hukuki veriye dayanmaksızın “yeniden elverişli hale getirmek” ve “siyasi telkin” olarak isimlendirilen kapalı karargahlarda tuttu. Söz konusu karargahlar, Müslümanları, Çin’de egemen olmayan Müslümanlar dışında kendi çeşitli kavimleriyle birleştirmeyi hedefliyor. Çin yönetimi tarafından başlatılan bu çalışmalar, son zamanlarda kendi mıntıkalarına geri dönen Müslüman öğrencileri de kapsadı.

On yıllardan beri, çeşitli dönemlerde Çin yönetimi, Müslümanları sıkıştırmak, dini inançlarını ve dini yaşam davranışlarını etkilemek için zulmün bütün çeşitlerini, maddi ve manevi şiddeti Müslümanlara karşı kullanıyor. Bunun yanı sıra Müslüman alimlere, aydınlara ve aktivistlere karşı alçaltıcı politikalar uyguluyor, gerçeği yansıtmayan batıl suçlamalar ve iddialarla bu kimseleri hapishanelere atıyor. Şuan durum, bu insanların görüntülerine, özel davranışlarına ve tercihlerine müdahaleye kadar uzandı. Sakal ve peçe yasaklandı, sınırlı bir elbise modeli dayatıldı. Bireylerin hayat üsluplarına, sosyal ilişkilerine ve dış dünya ile bağlantıları kesilsin diye yolculuklarına kadar müdahale edildi. Müslümanların yaşadığı bazı bölgeler büyük bir hapishaneye dönüştürüldü.

Bu bağlamda Irak Müslüman Alimler Heyeti, Amerika ve Avrupa bölgesindeki İslamofobi örnekliğinin gölgesinde çirkinliği ve korkunçluğu her geçen gün artan –ki sonuncusu Ningksia bölgesinde tarihi caminin yıkılmasıydı- bu tür uygulamaları şiddetli bir şekilde kınamaktadır. Yine Irak Müslüman Alimler Heyeti uluslararası toplumun sürekli dile getirdiği beraberce yaşam, eşitlik, din özgürlüğü, azınlıkların korunması, insan hakları gibi kavramların sadece bu devletlerin başka devletlerin işlerine müdahale etmek için kullandıkları bahaneler olduğunu vurgulamaktadır. Yaşanan bu olaylar, Müslümanların zulüm görmesinin bu yalan dolu sloganların arkasına gizlenmiş bir hakikat olduğunu vurgulamaktadır. Çin’de Müslümanlara karşı işlenen zulümler karşısında uluslararası toplumun sessiz kalması buna açık bir delildir.

Bütün bunlara binaen Irak Müslüman Alimler Heyeti, bugün bizzat tanık olduğumuz Müslümanlara ve İslam’a karşı düşman dalgalarıyla mücadelede İslam devletlerini hesaplarını tekrardan gözden geçirmeye, zulüm gören insanların yanında yer almaya, baskıcı uygulamalara tanık olunan bölgelerde zulmü bu insanlardan def etmeye çağırmaktadır. Uygun yollarla bu devletler kendilerinden bir şey kaybetmeyeceklerdir, sağlam iradeler şayet sağlandığı ve azimetler doğru olduğu zaman.

 

Genel Sekreterlik

2 Zilhicce 1439

13/08/2018

 

114 total views, 1 views today