HEYET: Müslümanların İnançlarını Etkilemek İçin Çin Yönetimi Maddi-Manevi Bütün Zulümlere Başvuruyor

 

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği yayınladığı açıklamasında Müslümanları sıkıştırmak ve onların dini inançlarını etkilemek amacıyla Çin yönetiminin çeşitli bölgelerde yarım milyondan fazla Müslümanı alıkoyduğunu vurguladı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından dün yayınlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Birbiri ardınca zalim ve baskıcı uygulamalar içinde Çin yönetimi gayri hukuki bir şekilde zor şartlar altında Müslümanlara yönelik sıkıştırma politikaları uyguladı, hiçbir hukuki veriye dayanmaksızın “yeniden elverişli hale getirmek” ve “siyasi telkin” olarak isimlendirilen kapalı karargahlarda tuttu. Söz konusu karargahlar, Müslümanları, Çin’de egemen olmayan Müslümanlar dışında kendi çeşitli kavimleriyle birleştirmeyi hedefliyor. Çin yönetimi tarafından başlatılan bu çalışmalar, son zamanlarda kendi mıntıkalarına geri dönen Müslüman öğrencileri de kapsadı.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından yayınlanan açıklamada on yıllardan beri, çeşitli dönemlerde Çin yönetiminin, Müslümanları sıkıştırmak, dini inançlarını ve dini yaşam davranışlarını etkilemek için zulmün bütün çeşitlerini, maddi ve manevi şiddeti Müslümanlara karşı kullandığına vurgu yapıldı. Bunun yanı sıra Müslüman alimlere, aydınlara ve aktivistlere karşı alçaltıcı politikalar uygulndığının, gerçeği yansıtmayan batıl suçlamalar ve iddialarla bu kimselerin hapishanelere atıldığının altı çizildi.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından dün yayınlanan açıklamada şöyle devam edildi: “Şuan durum, bu insanların görüntülerine, özel davranışlarına ve tercihlerine müdahaleye kadar uzandı. Sakal ve peçe yasaklandı, sınırlı bir elbise modeli dayatıldı. Bireylerin hayat üsluplarına, sosyal ilişkilerine ve dış dünya ile bağlantıları kesilsin diye yolculuklarına kadar müdahale edildi. Müslümanların yaşadığı bazı bölgeler büyük bir hapishaneye dönüştürüldü.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından yayınlanan açıklamada Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin, Amerika ve Avrupa bölgesindeki İslamofobi örnekliğinin gölgesinde çirkinliği ve korkunçluğu her geçen gün artan –ki sonuncusu Ningksia bölgesinde tarihi caminin yıkılmasıydı- bu tür uygulamaları şiddetli bir şekilde kınadığı ifade edildi. Yine “Irak Müslüman Alimler Heyeti uluslararası toplumun sürekli dile getirdiği beraberce yaşam, eşitlik, din özgürlüğü, azınlıkların korunması, insan hakları gibi kavramların sadece bu devletlerin başka devletlerin işlerine müdahale etmek için kullandıkları bahaneler olduğunu vurgulamaktadır.” ifadelerine yer verildi.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından dün yayınlanan açıklamada şöyle devam edildi: “Yaşanan bu olaylar, Müslümanların zulüm görmesinin bu yalan dolu sloganların arkasına gizlenmiş bir hakikat olduğunu vurgulamaktadır. Çin’de Müslümanlara karşı işlenen zulümler karşısında uluslararası toplumun sessiz kalması buna açık bir delildir.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından dün yayınlanan açıklamanın sonunda şu ifadeler kullanıldı: “Bütün bunlara binaen Irak Müslüman Alimler Heyeti, bugün bizzat tanık olduğumuz Müslümanlara ve İslam’a karşı düşman dalgalarıyla mücadelede İslam devletlerini hesaplarını tekrardan gözden geçirmeye, zulüm gören insanların yanında yer almaya, baskıcı uygulamalara tanık olunan bölgelerde zulmü bu insanlardan def etmeye çağırmaktadır. Uygun yollarla bu devletler kendilerinden bir şey kaybetmeyeceklerdir, sağlam iradeler şayet sağlandığı ve azimetler doğru olduğu zaman.”

 

 

HEYET Net

127 total views, 1 views today