(1340 Sayılı Açıklama) Kapsamlı Irak Projesi Girişiminin 3.Yıldönümü Münasebetiyle Açıklama

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği, Irak ve bölgeye uygun çözümü amaçlayan Kapsamlı Irak Projesi Girişiminin üçüncü yıldönümü münasebetiyle bir açıklama yayınladı. Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından yayınlanan açıklama şu şekilde:

(1340 Sayılı Açıklama) Kapsamlı Irak Projesi Girişiminin 3.Yıldönümü Münasebetiyle Açıklama

Hamd alemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. Salat ve selam Rasulullah’a, aline ve ashabına olsun.

Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin 15 Ağustos 2015’de kamuoyu ile paylaştığı “Kapsamlı Irak Projesi” girişiminin duyurulmasının 3. yıldönümünü bugün karşılamaktayız. Bu girişim, tüm Iraklıları kelimenin sebatında, görüşün açıklığında, hedefin sınırlarını belirlemede, şer’i ve milli sorumluluktan yol alarak cem etmek ve sık sık yapılan çağrılara, nidalara cevap vermek için gayretli ve ayırt edici bir durak olmayı amaçlıyor. Şöyle ki, Irak Müslüman Alimler Heyeti o sıralarda Irak’taki mevcut siyasi projesine karşı çıkan ve farklı ideolojilere sahip olan muhalif kuvvetlerle iletişime geçmiş, mevcut aşamanın koşullarını ve taleplerini değerlendirmek için adım atmış, birliği sağlamaya, ortak bir bilinç oluşturmaya, uygun bir değişim ihdas etmeye muvafakat edecek esasları kökleştirmeye çalışmıştır. Bunun altında zulüm olarak en kötü azapla zehirlenen siyasi çetelerin dayattığı Iraklı halkın acılarının ve trajedisinin son bulmasıdır.

Irak Müslüman Alimler Heyeti’ni bu girişimi ilan etmesine sevk eden nedenler çok fazladır. Başlıca nedenler ise şunlardır; işgal sonrası hükümetlerin, bünyelerindeki güvenlik birimlerinin ve mezhepçi milislerin sızması, Iraklı halka baskı uygulaması, haklarının ellerinden alınması, kanlı bir savaşın için sokulması sonucunda Iraklı halkın acı çekmesi, bütün Iraklıları temsil edecek bir hükümetin Bağdat’ta bulunmaması, Irak’ın ve halkın maslahatına karşı dahili ve harici kuvvetlerin çıkarlarına hizmet etmesi, ülkenin işlerini idare etmede mevcut siyasetin ve hükümetlerin başarısız olması, oluşumlar arasında büyük bir çatışmanın meydana gelmesidir. Bütün bu nedenler sonucunda Irak, başarısız bir devlete dönüşmüştür.

Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından başlatılan girişim, Irak’taki mevcut siyasete karşı olan Iraklı muhalif kuvvetlerle geniş istişare buluşmalarına çağırmayı, görüş alışverişinde bulunup imkan dahilinde ortak bir görüşe ulaşmak için toplumun seçkinleri, aktif sivil kuvvetleri ve görüş liderleri ile geniş toplantılar düzenlemeyi, çeşitli oluşumlara ve ideolojilere sahip toplumsal grup ve kesimler ile toplantılar düzenlemeyi, Iraklı halkın ortak görüşünü desteklemeyi, bunun aktif toplumsal hareketlere dönüştürülmesini, kapsamlı bir Irak çerçevesini oluşturmak, ortak çalışma misakı ekseninde Iraklı kuvvetlerin fikirlerini ve taleplerini düzenleyecek tek adres oluşturmak için genel bir toplantı ile bunların tamamını sonlandırmayı kapsamaktadır.

Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından başlatılan girişim detaylarıyla, Iraklı toplumsal grupları yanıltan değişimle sonuçlanacak etkilerin korkusunu giderilmesine, Irak’a ve vatandaşlarına yönelik zararlı müdahale ve dış nüfuzla yüzleşme noktasında toplumsal katılım alanının genişlemesine, görüş liderlerinin ve toplumda öne çıkan şahsiyetlerin gerçek bir değişime katılmak için kutuplaşmalarına, Irak’ın tam bağımsız olmasına, birliği sağlanmasına, kimliğinin korunmasına yapışılması, değerlerimize, örflerimize, geleneklerimize saygı duyan araçlara uyumlu çoklu yönteme ve fikir özgürlüğüne bağlı kalınması ekseninde değişim projesine sahip kuvvetlerin dairesinin büyümesine ulaşmıştır. Aynı şekilde siyasi intikam araçlarından uzaklaşılmasına, Iraklılar arasındaki uyuma binaen adalet alanının genişlemesine, direniş, intifada, gösteri, halk devrimleri ruhundan ilham alınmasına ulaşmıştır.

Bu bağlamda Irak Müslüman Alimler Heyeti, bu yıldönümü münasebetiyle aşağıda zikredilecekleri bir daha hatırlatmaktadır: Irak Müslüman Alimler Heyeti, bu girişimde bağlı olduğu esaslara olan ahdini bir kez daha yenilemektedir. Bu girişimin ve buna benzer bütün adımların bir parçası olarak kalmaya, Iraklı halkın tamamının arzuladığı hedefleri ve emelleri gerçekleştirmek için çalışan, yardım eden, üreten, nasihat eden, düzelten olmaya, Iraklı halkı korkutan ve onları değişimle tehdit eden kimselere karşı aktif bir reddedici olmaya devam edecektir. Girişim, acı vakadan hayır ve salaha intikal etmek için bir yol haritasıdır. Şöyle ki Iraklı halkın acıları arttıkça bu girişime olan ihtiyaç yenilenmektedir. Bu acılar bir çok insanın gözündeki perdeyi kaldırmış, bütün aktörleriyle birlikte mevcut siyasetin bozukluğunun gerçeğini ortaya çıkarmıştır. Bu durum halkı, yıllardan beri talep ettiği hakları ve acıları son bulsun diye dünyaya yönelttikleri sesleri için gösteriler düzenlemeye sevk etmiştir.

Genel Sekreterlik

4 Zilhicce 1439

15/08/2018

 

94 total views, 1 views today