Irak Müslüman Alimler Heyeti’nden Şeyh Alim Ebu Bekir El Cezairi Hakkında Taziye Açıklaması

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği, Medine şehrindeki Mescidi Nebevi ve İslam Üniversitesinde müderris olan Şeyh Alim Ebu Bekir El Cezairi (rahimehullah)’ın hicri 4 Zilhicce 1439 tarihine tekabül eden 15 Ağustos 2018’in sabahı yıllar süren uzun bir hastalık döneminden sonra ruhunu teslim etmesi dolayısıyla bir taziye açıklaması yayınladı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Şeyh Ebu Bekir Cabir bin Musa bin Abdulkadir (rahimehullah) Cezayir’in güneyinde yer alan Biskra vilayetindeki Leyve köyünde 1921 yılında dünyaya geldi. Doğduğu bölgede öncelikli ilimleri aldıktan sonra Kuran’ı, gramer ve Maliki mezhebinin fıkhı ile ilgili metinleri ezberledi. Dirayet ve rivayet ilimlerini bizzat şeyhlerin dizinden almak için Biskra şehrine gitti. Daha sonra bu şehirde sivil okullardan birinde müderris olarak çalıştı. Cezayir’de ders aldığı şeyhler arasında Cezayir Müslüman Alimler Cemiyetinin öne çıkanlarından Şeyh Nuaym El Nuaymi, Şeyh İsa Matuki, Şeyh Tayyip Akbi gibi simalar bulunuyor. Aynı şekilde Medine’de Şeyh Ömer Beri, Şeyh Muhammed Hafız, Şeyh Muhammed Hayyal gibi isimlerden ders almıştır.

Daha sonra Şeyh Ebu Bekir El Cezairi (rahimehullah)’ın yeni bir aşamaya girdiğin dikkat çekilen açıklamada Şeyh Ebu Bekir El Cezairi’nin ailesiyle birlikte Medine şehrine hicret ettiği, Nebevi mescidindeki alimlerin ve şeyhlerin dizinde ilmi yolculuğunu tamamladığı belirtildi. İlim talebini tamamladıktan sonra Nebevi mescidinde tefsir ve hadis alanlarında müderris olarak görev yapmak için Mekke’deki yargı başkanlığından icazet aldığı ifade edilen açıklamada “50 yıl boyunca müderrisliği devam etti. Aynı şekilde Şeyh Ebu Bekir El Cezairi Maarif Bakanlığında, Darul Hadis’te müderris olarak görev aldı. Yine hicri 1380’de açıldığı esnada İslam Üniversitesine hoca olarak alındı ve yaklaşık 20 yıl bu üniversitede dersler verdi.” ifadeleri kullanıldı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamada şöyle devam edildi: “Şeyh Ebu Bekir El Cezairi (rahimehullah)’ın tefsir, akide, fıkıh, siyer, davet, İslam kültürü alanlarında birçok kitabı ve risalesi bulunmaktadır. Başlıca eserleri aşağıdaki gibidir: “Eyseru’s Tefasir Li Kelami’l Aliyyil Kebir, Akidetu’l Muminun, (Maliki fıkhı hakkında yazdığı) Ed Daruriyatı’l Fıkhiyye, Haza’l Habib Muhammed Sallallahu Aleyhi Ve Sellem Ya Muhib, Kemalu’l Ummeti Fi Salahi Akidiha, Haulai Humu’l Yehud, Nidaatu’r Rahman Li Ehli İman, Hukuku’l Mer’e Fİ İslam, İla’l Laibine Bi’n Nar, Esas’d Da’ve Ve Edebu’d Duat, Men’il Mesul An Diyai’l İslam” Bütün bu kitaplarının dışında Minhacul Müslim diye meşhur bir kitabı bulunmaktadır. Akaid, teşri, ahlak ve İslam adabını cem etmiştir bu kitabında. Dünyadaki bütün Müslümanlar arasında söz konusu kitap çok fazla yayılmıştır ve birçok defa basılmıştır.

Yayınlanan açıklamada Şeyh Ebu Bekir El Cezairi (rahimehullah)’ın Cezayir’de siyasi alanda aktif olmaya çalıştığına vurgu yapıldı. Cezayir Beyan Partisinin kuruluşuna, Genç Muvahhitler Hareketinin kuruluşuna katıldığına dikkat çekilerek 1962 yılından sonra Cezayir’de mevcut siyasi rejime muhalefet ettiği belirtildi. İlim ve davet alanlarına kendini hasretmesinden sonra bile Şeyh Ebu Bekir El Cezairi (rahimehullah)’ın siyasete ihtimam göstermesinin devam ettiği vurgulandı. Şeyh Ebu Bekir El Cezairi (rahimehullah)’ın siyasete verdiği önemin, “İslam Devleti, İslam Anayasası, Afgan Cihadı İslam Ümmeti İçin Altın Fırsattır” gibi kitap ve risalelerinden açık bir şekilde kendisini gösterdiğinin altı çizildi.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamanın sonunda şu ifadeler kullanıldı: “Allah (azze ve celle) Şeyh Ebu Bekir El Cezairi’ye rahmet etsin, ilim ve davet alanlarında yaptığı çalışmalarından dolayı onu en güzel şekilde mükafatlandırsın, ondan sonra ümmete hayır bıraksın. Hiç şüphesiz ondan geldik yine ona döndürüleceğiz.”

 

 

HEYET Net

190 total views, 1 views today