Perşembe Kültürel Meclisi Bu Hafta Musul’un Yıkım Boyutunu Ele Alan Üstat İyad Annaz’ı Ağırladı

Heyet.net/Amman

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreteri Dr. Müsenna Haris Ed-Dari’nin ikamet ettiği Ürdün’ün Başkenti Amman’daki binada her hafta düzenlenen Perşembe Kültürel Meclisi bu hafta Araştırmacı Üstat İyad Annaz’ı konuk olarak ağırladı. Üstat İyad Annaz söz konusu kültürel mecliste “Musul Örnekliğinde Şehirlerin Yıkıma Uğraması, Şehirlerin Tekrardan İmarı ve Göçmenlerin Geri Dönüşü Hakkında Yalan Vaatler” adını taşıyan bir seminer verdi.

Üstat İyad Annaz seminerine askeri operasyonların son bulmasının ve Bağdat hükümeti ile uluslararası koalisyon devletlerinin Musul şehrinin özgürleştiğini ilan etmesinin üstünden bir sene geçtikten sonra Musul şehrinin halinin ne olduğunu anlatarak başladı. Bu konuyla ilişkili olan birçok hakikati açıkladı.

Araştırmacı Üstat İyad Annaz sözlerini şöyle sürdürdü: “Sağ sahil ismi kullanılan Musul şehrinin batı bölgesi, şuana kadar hala kaldırılmamış 9 milyon ton enkaza şahit olmaktadır. Askeri operasyonların neticeleri yerel halkın evlerinin, mahallelerinin, caddelerinin, eşya depolarının, ticari çarşılarının enkaz çöplüğüne dönüşmesine neden olmuştur.”

Bu bağlamda Üstat İyad Annaz seminerinde konuşmasını şöyle sürdürdü: “Musul halkından binlerce masum sivilin cesetleri, hala enkaz altında yataktadır. Bu enkazlardan yayılan kokuyu, insanlardan yıkık mahallelere yakın olan kimseler veya insani yardım örgütleri hissetmektedirler. Sivil savunma ekiplerinin, şehrin ve sivil yerleşim bölgelerdeki enkaz altında kaldığı tahmin edilen binlerce kayıp insanı arama çalışmaları devam etmektedir.”

Meskenlerin v evlerin inşa edilmesi, şehri yeniden ihya projelerinin hazırlanmasına ilişkin saha çalışmaları hakkında Üstat İyad Annaz şunları söyledi: “Bunla tamamıyla bir karşılığı olmayan şeylerdir. 15 sivil yerleşim mahallesi tamamıyla yıkıldı. Diğer 23 sivil yerleşim bölgesi çok büyük maddi zararlarla karşılaştı. Öte yandan 10 binden fazla ev, 3 binden fazla sivil ve resmi bina yıkıldı, kullanılmaz hale geldi.

Bu bağlamda Üstat İyad Annaz seminerinde konuşmasına şöyle devam etti: “Sağlık Bakanlığı ve kendisine bağlı bütün kurumlar, Musul şehrindeki halkın içinde yaşadığı halin seviyesini dikkate almadı. Uluslararası koalisyon devletlerine bağlı uçaklar tarafından düzenlenen hava saldırılarında 9 merkezi hastane, 76 sağlık merkezi yıkıldı, kullanılmaz hale geldi. Bu hastane ve sağlık merkezlerindeki tıbbi araç v cihazların tamamı yanarak kullanılmaz hale geldi. Bağdat hükümetinin bunlara alternatif oluşturmak ya da imar etmek gibi bir düşüncesi söz konusu değildir.

Üstat İyad Annaz seminerinde sağlık gözetiminin olmaması ve tedavi mekanlarının sağlanmaması nedeniyle Ninova muhafazasında yayılan hastalık ve vebaları konu alan istatistiklere de yer verdi. Çocuk felci, hepatit a, tüberküloz, kolera gibi hastalıkların yayıldığı ve bunların yanı sıra kalp hastalıkları ve damar sertleşmesi gibi hastalıklarla karşılaşıldığını ve tıbbi yardımların ve gerekli müdahalelerin zayıfladığını açıkladı.

Musul krizi karşısında hükümetin rolüne ilişkin Üstat İyad Annaz şöyle konuştu: “Hükümete bağlı bakanlıklar, bombardıman neticesinde yıkılan şehrin köprülerini tekrardan inşa edemediler. Bu köprülerin şehrin sağ yakasıyla sol yakasını birbirine bağlaması nedeniyle bu köprülerin bu şekilde yıkık kalmaya devam etmesi hayatı felç bir hale sokmaktadır. Hava saldırıları ile bütün köprülerin yıkılmasını sağlayan Uluslararası koalisyon devletlerine bağlı mühendisler, verdikleri sözlere bağlı kalmadılar. Bu kimseler imar görevini üstlendiklerini belirtişlerdi. Ancak herhangi bir alt yapı çalışmasında bulunmadılar. Onarılan tek köprü demir köprüsü de halkın ve yerel şirketlerin gayretleriyle onarıldı.

Seminerde okullarda, su tesisatlarında, elektrik santrallerinde, baz istasyonlarında, kanalizasyon şebekelerinde meydana gelen zararlara ilişkin istatistiklere ve bunların şehir halkına yansıttığı zorluklara ve acılara da yer verildi.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreteri Dr. Müsenna Haris Ed-Dari’nin ikamet ettiği Ürdün’ün Başkenti Amman’daki binada her hafta düzenlenen Perşembe Kültürel Meclisindeki seminerin sonunda Üstat İyad Annaz şunları söyledi: “Musul şehrinin tekrardan imar edileceği, hizmetlerin sağlanacağı, alt yapısının, hizmet kurumlarının tekrardan ıslah edileceği yönündeki vaatler gerçekleşmedi. Uluslararası koalisyon güçleri veya başka kesimler tarafından verilen sözlerin salt yalandan ibaret olduğu, en ufak bir vaadin bile gerçekleşmediği herkes tarafından görüldü.

219 total views, 1 views today