(Taziye Açıklaması) Prof. Dr. Suphi Fendi El-Kubeysi (rahimehullah) Hakkında Taziye Açıklaması

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği, uzun bir hastalık döneminden sonra Perşembe sabahı hayatını kaybeden İslam Üniversitesi Usulu’d Din Fakültesi Dekanı, İslam Ekonomisi Uzmanı Prof. Dr. Suphi Fendi El-Kubeysi hakkında bir taziye açıklaması yayınladı. Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından yayınlanan taziye açıklamasının metni şu şekilde:

Taziye Açıklaması

Allah (azze ve celle)’nin kaza ve kaderine daha fazla rıza göstererek, karşılığı yalnızca ondan bekleyerek… Irak Müslüman Alimler Heyeti, Bağdat’ta bulunan İslam Üniversitesi Usulu’d Din Fakültesi Dekanı, İslam Ekonomisi Uzmanı Prof. Dr. Suphi Fendi El-Kubeysi (rahimehullah)’ın uzun bir hastalık döneminden sonra 30 Ağustos 2018 tarihinde Perşembe sabahı Bağdat’ta hayatını kaybettiği haberini almıştır.

Merhum Prof. Dr. Suphi Fendi El-Kubeysi Irak’ta İslam ekonomisi çalışmalarına önem veren kişiler arasında ilklerden sayılırdı. Gerek tedris, araştırma, yönetmenlik olsun gerekse elinden mezun olan birçok ilim talebesinin yüksek araştırmalarına danışmanlık olsun bu alanda birçok çalışmaya ve faaliyete imza attı. Bütün bunların yanı sıra Irak’ın içinde veya dışında düzenlenen ilmi toplantılar ve seminerlere katılmaktan geri durmadı. Dr. Suphi Fendi El-Kubeysi (rahimehullah) ilme olan iştiyakı, ilim talebinde ve ilmin tedris edilmesinde gösterdiği fedakarlıklarıyla bilindi. Bu sebeple arkadaşlarının, öğrencilerinin ve ilmi mercilerin nazarında çok önemli bir yere ulaştı.

Dr. Suphi Fendi El-Kubeysi (rahimehullah) Irak’ta Mustansıriye Üniversitesi ve İslam Üniversitesi, Yemen’de Hadramevt Bilim ve Teknoloji Üniversitesi olmak üzere bazı üniversitelerde öğretmenlik yaptı. Aynı şekilde uzun bir süre camilerde hatiplik görevi yürüttü.

Dr. Suphi Fendi El-Kubeysi (rahimehullah) uzmanlık alanında verdiği eserlerin en önemlileri şunlardır: “Mebahis Fil İktisat, El-Kurud El-Maliye El-İslamiye ve Eseruha Et-Tevzii” Bunların dışında “Tahrimu Er-Riba ve Badu Asarihi El-İktisadiye, El-Fikr El-İktisadi İnde Maverdi min Hilali Ahkam El-Sultaniye, Eseru Era Mufessirine Fi İsrai El-İkisadi El-İslami – İstihlaf ve Semen Nemuzecen, Alakatu İlmi El-Usul bi Mesail İktisadiye – Nukud Elektroniye Nemuzecen, Eseru El-Vasitiye Tevziiyye Fi Tevazuni El-İctimai” gibi araştırmalar başta olmak üzere birçok araştırma kaleme almıştır.

Allah (azze ve celle) Dr. Suphi Fendi El-Kubeysi’ye geniş rahmetiyle rahmet etsin, insanlar arasında ilim talebinin, talim edilmesinin yayılması ve genişlik kazanması için yaptıklarından dolayı onu en güzel mükafatlarla mükafatlandırsın, onun yerine Irak’ı ve halkını ilim emanetini yerine getiren, toplumu muhafaza etmek ve gelişmesini sağlamak için çabalayan Rabbani alimlerle nimetlendirsin.

 

Genel Sekreterlik

19 Zilhicce 1439

30/08/2018

 

361 total views, 1 views today