Irak Müslüman Alimler Heyeti Çeşitli Alanlarda Yeni Kitaplarını Yayınladı

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren Kültür Birimi, Besair Çalışma ve Yayın Kuruluşu ile yardımlaşarak ilim, insan hakları ve genel aktiviteler alanlarında Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin yeni kitaplarını yayınladı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren İlim Birimi’nin Başkanı Dr. Ömer Mekki’nin “El-Medahilu’l Evveliye Fi İleli’l Hadis” adını taşıyan bir kitabı yayınladı. Söz konusu kitap iki risaleyi ihtiva ediyor. Risalelerden ilki, hadis ve sünnet ilimlerinin başı sayılan illetler ilmi hakkındadır. Bu risalesinde Dr. Ömer Mekki, dirayet ve rivayet ilimlerini gerçekleştirmiştir. Bu risale, yedi konuya odaklanarak illetin lügat ve terminolojideki mefhumunu, illetler ilminin önemini, yollarının bilinmesini, bu alanda yazılan en önemli eserleri, fakihlerin nazarında illet ilmini ele almıştır.

Dr. Ömer Mekki tarafından kaleme alınan ve “Megazi El-Velid bin Müslim Ed-Dımeşki (h. 195) adını taşıyan ikinci risaleye gelince iki başlığı ihtiva etmektedir. Birincisi savaş destanı El-Velid bin Müslim Ed-Dımeşki’nin bilinmesini ele alırken ikinci başlık İmam Buhari’nin Sahih adlı eserinde El-Velid bin Müslim Ed-Dımeşki’nin rivayetleri hakkında bir çalışma niteliğindedir.

Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından yayınlanan ikinci kitap “Irak, Kavaris İnsaniye ve Ceraim Harb Bi Müşarketi El-Muctemi Ed-Duveli” adını taşımaktadır. Söz konusu kitap, 2016 Nisan ile 2017 Nisan tarihleri arasındaki insan haklarının durumunu ele almaktadır. Her yıl bu bağlamda yıllık rapor hazırlayan Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin bünyesindeki İnsan Hakları Birimi tarafından hazırlanmıştır.

İnsan Hakları Birimi tarafından hazırlanan kitap, mezhepçi Haşdi Şaabi milislerinin saldırılarında, gelişi güzel düzenlenen hava bombardımanlarında ve ülkeler sıralamasında en çok kan dökülmesine ve en çok özgürlüğe baskı uygulanmasına tanık olunan bu zaman aralığında Irak’ın tanık olduğu şiddet ortamlarında hayatını kaybeden Iraklıların sayısına ilişkin bazı kısımları ihtiva etmektedir.

Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından yayınlanan üçüncü kitap ise “Neşetat Eksamu’l Heyet ve Furuuha Li Am 2016” adını taşıyarak Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesindeki birimlerin ve şubelerin faaliyetlerini ele almaktadır. Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren birim ve şubelerin 2016 yılında gerçekleştirdiği faaliyet ve çalışmaların bir özeti niteliğinde hazırlanan kitap Şubeleri İzleme Birimi ve İdari Birimi ile yardımlaşarak Kültür Birimi tarafından hazırlanmıştır. Söz konusu hazırlanan kitabın genel anlamda içeriği, yardım kampanyaları, tıbbi yardımlar, şahsi yardımlar, sosyal hizmetler, ilmi dersler ve kurslar, eğitim kursları, hukuki ve mesleki seminerler, siyasi, basın ve kültürel çalışalar gibi konulardan oluşmaktadır.

 

 

HEYET Net

149 total views, 1 views today