Yeni Hicri Yıl Münasebetiyle Tebrik Açıklaması

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği, yeni hicri yıl münasebetiyle bir açıklama yayınlayarak özel olarak Iraklıların ve genel olarak doğusuyla batısıyla tüm İslam dünyasının 1440 yeni hicri yılını tebrik etti ve Allah (azze ve celle)’den İslam ümmetini şimdi ve gelecekte varlığını hedef alan sıkıntılardan ve problemlerden başarıyla kurtulmakla nimetlendirmesini niyaz etti. Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından yayınlanan açıklama şu şekilde:

Yeni Hicri Yıl Münasebetiyle Tebrik Açıklaması

Irak Müslüman Alimler Heyeti, her türlü fazilete, değer ve kıymete davet eden, insanın insanlığını ve saygınlığını koruyan İslam dininin yayılması için önce Allah (azze ve celle)’nin yardımı sonra peygamber ve sahabesinin gayreti, cihadı ve fedakarlığı ile tüm insanlığa hayır, kurtuluş ve doğru yol kapılarını açan nebevi hicretin ve yeni hicri yılın yıldönümü münasebetiyle başta tüm Iraklı halkı olmak üzere doğusuyla batısıyla tüm İslam dünyasına tebriklerini ve iyi dileklerini takdim eder.

Bu münasebetle Irak Müslüman Alimler Heyeti, Allah (azze ve celle)’den halkımızın evlatlarını, İslam ümmetinin tüm halklarını içinde bulundukları durumdan kurtulmakla, her yönlerini kuşatan sıkıntıları aşmakla, varlığını, şu anını ve geleceğini hedef alan tehlikeli yansımalardan kurtulmakla nimetlendirmesini, özgürlük, adalet, saygın yaşam dinamikleri gibi isteklerini gerçekleştirmesini, Irak’ta ve diğer bölgelerde tutuklu kadın ve erkekleri serbest bırakmakla ve güzel bir şekilde içinde bulundukları durumdan kurtulmakla ihsan etmesini, muhacir ve göçmenlerin vatanlarının sınırları içinde veya dışında uzun sene yaşadıkları bunca gurbet hayatından, yorgunluktan ve sıkıntılardan sonra sağ salim evlerine dönmelerini sağlamasını niyaz eder.

Yine Irak Müslüman Alimler Heyeti, her türlü sıkıntıya, zorluğa, trajediye sabreden, tahammül gösteren Iraklı halkımızı, işgal, felaketler ve ülkenin işlerine müdahale, bu müdahalenin halklar, ülkenin zenginlikleri ve güvenli yaşam için gerekli araçlar üzerindeki tehlikeli yansımaları karşısında yaşanan acıları aşmak, her türlü mihnetleri ve zorlukları bertaraf etmek için daha fazla bilinçlenmeye, yardımlaşmaya ve omuz omuza vermeye çağırmaktadır.

Bu münasebetle Irak Müslüman Alimler Heyeti, ilkelerine vefalı kalacağı, Iraklıların haklarını ve saygın yaşamlarını savunacağı, Iraklı halkı kuşatan bütün entrikalara karşı koyacağı, zalimlerin zulmünden ve despotların istibdadından tüm halkların ve ülkenin kurtulması için gayret göstereceği yönünde Allah (azze ve celle)’ye verdikleri ahitlerini bir kez daha yenilemektedir.

 

Genel Sekreterlik

01 Muharrem 1440

11/09/2018

234 total views, 2 views today