Kültürel Perşembe Meclisi Bu Hafta Öncelikler Fıkhı Hakkında Seminer Dinledi

Heyet.net/Amman

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreteri Dr. Müsenna Haris Ed-Dari’nin Ürdün’ün Başkenti Amman’da ikamet ettiği binada her hafta düzenlenen Kültürel Perşembe Meclisi bu hafta Dr. İmad El-Cuburi’yi ağırladı. Dr. İmad El-Cuburi katılımcılara “Önceliklerin Şemsiyesi Altında… Gönüllü İbadetler ve İhtiyaç Sahiplerine Yardım” adını taşıyan bir seminer verdi.

Dr. İmad El-Cuburi seminerine, nasların zahiri ile maksatları arasındaki denge üzerine kurulu makasidî nazarın mebni olduğu İslam Şeriatının maksatlarına değinerek başladı. Ardından Dr. İmad El-Cuburi, öncelikler fıkhını uygulama meselesine eğilmenin gerekliliğini güçlendirecek Irak’ın bazı bölgelerinde yaşanan olaylardan örnekler sundu. Özellikle gönüllü ibadetlere değinerek Müslümanlar için anın vacibinin, İslam şeriatının korumak, muhafaza etmek için geldiği beş zarurattan biri olan canı koruma maksadıyla mazlumlara yardım etmek, onları içinde bulundukları sıkıntılı durumdan kurtarmak ve onlara yardım ve destek ulaştırmak olduğunu vurguladı.

Daha sonra Dr. İmad El-Cuburi “Her kim bir canı kurtarırsa bütün insanları kurtarmış gibi olur.” ayetinin tefsiri bağlamında İmam Fahruddin Er-Razi (rahimehullah)’ın söylediği “Bir canın kurtarılmasından maksat yangın, boğulma, açlık, soğuk ve sıcak gibi canı helak edecek şeylerden kurtarmaktır.” sözlerine dikkat çekti. Ardından Dr. İmad El-Cuburi Rasulullah (sallahu aleyhi ve sellem)’in şu sözüne yer verdi: “Kâbe’nin taş taş üstünde kalmayacak şekilde yıkılması, Allah katında tek bir Müslümanın kanının akmasından daha ehvendir.”

Dr. İmad El-Cuburi öncelikler fıkhının önemini, Peygamber efendimize gelen İslam dinin sadece bazı şiarlarla ve ibadetlerle sınırlı olmadığını, aksine hayatın bütün alanlarını için alacak şekilde bundan daha derin ve daha geniş olduğunu bir Müslümanın bilmesi gerektiğini vurgulayan şahitler olarak hem Kuran ayetlerinden ve hem de Rasulullah’n hadislerinden bazı nasları paylaştı.

Daha sonra Dr. İmad El-Cuburi fıkıh ve ibadet kitaplarında sıkça rastlanılan ilim ehlinin bazı sözlerini aktardı. Bunlardan biri şuydu “Şayet mesele kurban ile bir fakirin borcunu kapatmak arasında dönüyorsa fakirin borcunu kapatmak daha önceliklidir. Özellikle borçlu kimse yakın akrabalardan ise…” Ardından Şeyhulislam İbn Teymiye (rahimehullah) gönüllü hac hakkında söylediklerine yer verdi: “Şayet kişinin muhtaç yakınları varsa onlara sadakada bulunmak daha faziletlidir. Aynı şekilde nafakaya ihtiyaç duyan bir topluluk varsa da durum aynıdır. Şayet bunlar gönüllü ise hac daha faziletlidir. Çünkü o bedeni ve mali ibadettir. Kurban ve akika için de aynısı söz konusudur.”

Dr. İmad El-Cuburi sözlerini şöyle sürdürdü: “Bir Müslümanın problemler karşısındaki bir insana, gözeterek, önem vererek, koruma olarak, yardımcı olarak yatırım yapması, ilim ehlinin görüşüne göre daha önceliklidir. Öncelikli fıkha, uygun adım fıkhına, yardım eli uzatma fıkhına bugün fazlasıyla ihtiyaç duyulmaktadır.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreteri Dr. Müsenna Haris Ed-Dari’nin Ürdün’ün Başkenti Amman’da ikamet ettiği binada düzenlenen Kültürel Perşembe Meclisinde düzenlenen seminerin sonunda Dr. İmad El-Cuburi, Allah (azze ve celle)’nin yarattığı, yeryüzünde halifesi kıldığı, diğer mahlukatı emrine verdiği gerçek değere insanı ulaştıran en yüce maksada bakmaksızın dinini, şekilciliğe ve görüntüye dönüştürmenin kötü akıbetinden sakındırdı.

243 total views, 1 views today