Kültürel Perşembe Meclisi Bu Hafta Dr. Emin Ebu Lavi’yi Konuk Olarak Ağırladı

Heyet.net/Amman

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreteri Dr. Müsenna Haris Ed-Dari’nin Ürdün’ün Başkenti Amman’da ikamet ettiği binada her hafta düzenlenen Kültürel Perşembe Meclisi’nde bu hafta Ürdün’deki Amman Arap Üniversitesi’nin Şeriat Fakültesi Başkanı Dr. Emin Ebu Lavi konuk olarak ağırlandı. Dr. Emin Ebu Lavi “Kuran-ı Kerim ve Nebevi Sünnette İslam Terbiyesi Metodu” adını taşıyan bir seminer verdi.

Kültürel Perşembe Meclisi’nde konuşan Dr. Emin Ebu Lavi seminerine genel olarak terbiyenin ne manaya geldiğini, bununla ilişkilendirilen kavram ve ıstılahları açıklayarak başladıktan sonra seminerin konusunu İslam terbiyesi, yöntemleri, araçları ve uygulama yolları alanlarıyla daralttı. Bunun yanı sıra İslam terbiyesinin hedeflerini ve amaçlarını değinen Dr. Emin Ebu Lavi İslam terbiyesi ile inanç ve fikir gibi diğer terbiyeler arasındaki farkı açıkladı.

Amman Arap Üniversitesi’nin Şeriat Fakültesi Başkanı Dr. Emin Ebu Lavi seminerde şunları ifade etti: “Terbiye, fikri anlamda istenilen bir yönde insanın gelişmesini sağlayan, bunun için gayret eden mütekamil bir sistemdir. Terbiyenin ilgi alanına giren alanlar, beden, akıl, ruh, psikoloji gibi ve bunların dışında bireyin ahlaki yolculuğuyla, toplumdaki hayat modelinin üstünde bu ahlaki yolculuğun etkisiyle ilişkili olan alanlardır.”

Dr. Emin Ebu Lavi İslam terbiyesinin amaçlarına, gayelerine, ona ulaşmak için muteber yönteme değindikten sonra şunları söyledi: “İslam terbiyesinin başlıca hedefi, İslam nuruyla hidayet bulmuş şahsiyetler topluma kazandırmaktır. Buna ek olarak toplumun şartlarına ve hallerine bağlı, aşamalı ve sürekliliğe sahip başka amaçları da ihtiva etmektedir. Kuran’ı Kerim bazı ayetlerinde bunlara örnekler vermiş ve insanın maslahatını gerçekleştirecek ve güzel bir hayatı garantileyecek esaslar ve yöntemler ortaya koymuştur.”

İslami terbiyenin yöntemleri noktasında Dr. Emin Ebu Lavi, terbiye yönteminde İslam’ın maksatlarının gerçekleşmesine katkı sağlayacak araçların ve yolların oluşturulmasının önemine dikkat çekti. Bunlar arasında; açıklama, irşat ve güzel öğüt aracılığıyla doğrudan yönlendirme ile terbiye, en güzel örneklik ile terbiye, ödüllendirme veya cezalandırma ile terbiye gibi konuları zikrettikten sonra gıda ve isteklerin karşılanması ile bedenin terbiye edilmesi ile ruhun, nefsin terbiyesinin, bu ikisi aracılığıyla düzgün bir insan inşa etmenin arasındaki farkı açıkladı.

Dr. Emin Ebu Lavi terbiye alanında ailenin önemine, bilhassa doğru iman ve müstakim bir ahlaki yolculuk üzerine çocukların yetiştirilmesinde, nefislerin ve düşüncelerin inşa edilmesinde Saliha bir annenin rolüne değindikten sonra şu ifadeleri kullandı: “Bireysel ve ailesel inşa, omuzlarında İslam ümmetinin terbiye ve ıslah sorumluluğunu taşıyacak Raşit bir toplumun oluşmasında önemli iki vesiledir.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreteri Dr. Müsenna Haris Ed-Dari’nin Ürdün’ün Başkenti Amman’da ikamet ettiği binada düzenlenen Kültürel Perşembe Meclisi’nde  verilen “Kuran-ı Kerim ve Nebevi Sünnette İslam Terbiyesi Metodu” adlı seminerin sonunda Dr. Emin Ebu Lavi Kuran’ı Kerim ayetleri, nebevi sünnet, geçmişte ve günümüzde yaşanmış bazı olaylar ekseninde İslam terbiyesi alanını, yöntemlerini güçlendirecek, terbiye ile ilgili verileri ve semereleri açıklayacak bazı örnekler verdi.

252 total views, 1 views today