Irak Müslüman Alimler Heyeti Ofisi Prof. Dr. Beşşar Avvad Maruf’u Ağırladı

Heyet.net/Amman

Ürdün’ün Başkenti Amman’daki Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin Ofisi, Prof. Dr. Beşşar Avvad Maruf’u “Mahtut Eserler Nasıl Tahkik Edilir” adını taşıyan bir ilmi seminer vermesi için misafir olarak ağırladı. Prof. Dr. Beşşar Avvad Maruf tarafından verilen seminere birçok araştırmacı katıldığı gibi tahkik ve telif alanlarına önem gösteren kişiler de katılım gösterdi.

Bu bağlamda Prof. Dr. Beşşar Avvad Maruf seminerine mahtut eserlere yönelik tahkik ilminin öneminden, muhakkik araştırmacıların özellik ve niteliklerinden, yapılacak tahkikin şartları, yolları ve amaçlarından konuşarak başladı. Prof. Dr. Beşşar Avvad Maruf “Seminer tahkik alanında ilerleyecek ve araştırmacıların ve özel olarak tahkik alanıyla ilgili olanların bileceği bedihi ilk adımlarını aşacaktır” ifadelerini seminerin başlarında kullandı.

Seminerde bilgiyi ortaya çıkartmak için, bilhassa çeşitli alanlarda kaleme alınmış asli tasniflerle ilişkili olan şeylerde, muhakkiklerin başvuracağı kaynakları ele aldı. Sonradan telif edilen ve musanniflerin telifte kendilerinden öncekilere dayandırdıkları ve onlardan naklettikleri bilgileri nispet ederken dikkatli olunması gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Beşşar Avvad Maruf, muhakkikin bu meseleye vakıf olmasının, kitapların isimlerini, müelliflerini, ölümlerini, nakleden ile nakledilenin temyiz edilmesini iyi bilmesi gerektiğini vurguladı.

Daha sonra Prof. Dr. Beşşar Avvad Maruf mahtut eserin metnini tahkik ederken gerekli olan uygulamalı olan işlemleri katılımcılara anlattı. İzlenecek adımları, muhteviyatını, araştırma ve tetkik gibi tahkiki gerektiren şeyleri, metni açıklama, şerh etme ve delalet ettiği şeyleri açıklama yolunda gereken uzun sabrı detaylı bir şekilde açıkladı. Ardından Prof. Dr. Beşşar Avvad Maruf, İslam ümmetini geliştirmede ve bu ümmetin çocuklarının kültürünü genişletmede etki sahibi olan faydalı bilim kitapları ile kütüphanelerin zenginleştirilmesinin öneminden bahsetti.

Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin Ürdün’ün Başkenti Amman’daki Ofisinde düzenlenen “Mahtut Eserler Nasıl Tahkik Edilir” adlı seminerin sonunda seminer katılımcıları tarafından bazı katkılar sunulduğu gibi cevaplandırılmasını talep ettikleri bazı sorular da soruldu. Prof. Dr. Beşşar Avvad Maruf sorulan bu sorulara tek tek detaylı cevaplar verdi. Bu bağlamda açıklama isteklerine cevaplar verilirken yeni araştırma konularına da dikkat çekildi. Prof. Dr. Beşşar Avvad Maruf verdiği seminerinin sonunda ilim talebelerini kültür etkisi bırakmaya, idrak alanlarını genişletmeye, araştırma gayretlerini faydalı ürünlerle kalıcılaştırmaya çağırdı.

310 total views, 1 views today