Genel Sekreter Uluslararası Vasatiye Forumu’nun Eğitim Kursunda Seminer Verdi

Heyet.net/Amman

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreteri Dr. Müsenna Haris Ed-Dari, Uluslararası Vasatiye Forumu’nun Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren Mesleki Birimi ile yardımlaşarak düzenlediği ve “İlim Talebesinin Köklü Menheci ve Toplumlardaki Etkisinin Güçlendirilmesi” adını taşıyan eğitim kursuna katılan öğrencilere yönelik “Kriz Anlarında Alimlerin ve İlim Talebelerinin Görevi” adını taşıyan ilmi bir seminer verdi.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreteri Dr. Müsenna Haris Ed-Dari seminerinin başında kriz kavramını, alimlerin ve ilim talebelerinin krizler karşısındaki görevlerini, alimlerin ve ilim talebelerinin yol edinmesi gerektiği kavramlar, değerler, fikirler ve davranışlar gibi konuları ele aldı. Daha sonra Genel Sekreteri Dr. Müsenna Haris Ed-Dari ilim talebesinin önem göstermesi gereken görevler manzumesi içerisinde taklit olmayan metot kavramını anlattı. İlim talebesinin önem göstermesi gereken en önemli gerekliliklerin, üzerine düşen görevi yerine getirmek, bu yolda sabretmek, nefse dayanmak ve ümmeti irşat etmek, öncelikli konularda tartışmayı bir kenara bırakmak, karşı koymalar karşısında sebat etmek, topluma ve ona hizmet etmeye geri dönmek, üretime, icada, yaratıcılığa sevk edecek şekilde uzmanlaşmak olduğunu vurguladı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreteri Dr. Müsenna Haris Ed-Dari konuşmasına yönelik bazı tarihi şahsiyetlerden ve alimlerden örnekler verdi. Bu bağlamda Nizamu’l-Mülk ve Salahuddin neslinin ortaya çıkmasındaki etkisinden, Nurettin Zengi ve İslam ümmetinin dirilişindeki rolünden, hicri 5. Ve 6. asırlardaki ahlak medreseleri ve ıslah, değişim ve İslam ümmetinin geri dönüşüne zemin hazırlamasından, Musul Müftüsü Muhammed Habib El-Ubeydi ve cihat ve gayretlerinden, Şeyh Beşir El-İbrahimi ve din aliminin görevlerini belirlemesinden konuşarak seminerini sonlandırdı.

Uluslararası Vasatiye Forumu’nun Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren Mesleki Birimi ile yardımlaşarak düzenlediği eğitim kursunda Genel Sekreter Dr. Müsenna Haris Ed-Dari tarafından verilen seminere akademisyenler, ilim talebeleri ve uzman araştırmacıların da katıldığı biliniyor.

 

 

 

290 total views, 1 views today