Irak Müslüman Alimler Heyeti’nden “İlmin Usulu” Adlı Yeni Seminer Serisi

Heyet.net / Amman

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren İlim Birimi, Şeyh Hişam El-Bedrani “İlmin Usulü” adını taşıyan kitabını tahlil ve şerh etmeyi amaçlayan ve yaklaşık 3 gün sürecek olan yoğun bir program kapsamında bir dizi seminer düzenledi. Söz konusu programa ilim talebeleri, eğitimciler şeriat ilimleri alanlarında araştırmacı simalar katılım gösterdi.

Şeyh Hişam El-Bedrani kitabının şerhine eğitim ve öğretim alanlarında ana kavramları açıklamakla başladı. Bu bağlamda ilmin akıl baliğ olanlara ve teklif düşenlere farz olduğunu, aynı şekilde ilmin taliminin de alimlere farz olduğunu, yine talim ve terbiyedeki gayenin ne olduğunu açıkladı. İlim ve marifette niyet ve fikrin tashih edilmesinin zaruretine özellikle dikkat çeken Şeyh Hişam El-Bedrani mükellefe gerekli olan vaciplerin, vazifelerin ve öncelikli meselelerin bilinmesinin önemini vurguladı. Bunların ise şerî ilim, bu ilimle amel edilmesi, buna davet edilmesi ve bütün bunları icra ederken sabredilmesi olduğunu detaylıca anlattı.

Öte yandan Şeyh Hişam El-Bedrani birinci seminerinde ilmi yardımlaşmanın, plan ortaya koyma, haberleri nakletme, gerekli çalışma konuların haritasını çizme, İslam ümmetinin dirilmesi ve ıslah edilmesi için gerekli olan ilmin yayılmasına sevk edecek yöntemleri izah etme alanlarındaki alimlerin üzerine farz olması itibariyle öneminden katılımcılara geniş bir şekilde bahsetti.

Şeyh Hişam El-Bedrani sözlerini şöyle sürdürdü: “İslam inanç ve sistemdir. Şeriat ve yöntemdir. İslam inancı ve ondan süzülen kültür, talim ve terbiyenin üzerine mebni edilmesi gereken esaslardır. Talimden maksat kişiyi kültürlü bir öğrenen, öğrendiğiyle amel eden, İslam dinin koruma görevini üstlenen bir nitelikle kuşanan sorumlu İslami şahsiyetler yetiştirmektir.

Şeyh Hişam El-Bedrani birinci seminerinde talim ve terbiyenin objektif  kökenini ele aldı. Şöyle ki başarılı çalışmanın asıllarını, odaklandığı noktaları, doğru ve salih ameli, özelliklerini, şartlarını ve niteliklerini değerlendirdi. Seminerin bu bölümünde Şeyh Hişam El-Bedrani başarılı çalışmanın üzerine ikame edileceği ana noktalara özellikle önem gösterdi. Özellikle hazırlık ve çalışma noktalarına değinerek bunların derin fikir, dakik tertip, başlangıçta halis bir ihlas, dikkat çekme ve hüccet ikame bağlamında güç oranında başkalarına karşı yumuşak olma olduğunu vurguladı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren İlim Birimi, Şeyh Hişam El-Bedrani “İlmin Usulü” adını taşıyan kitabını tahlil ve şerh etmeyi amaçlayan ve yaklaşık 3 gün sürecek olan yoğun bir programın ilk seminerinin sonunda katılımcılar tarafından seminere bazı katkılar sunuldu. Söz konusu bu katkılar neticesinde çalışma yöntemleriyle alakalı yeni fikirler ve tavsiyeler elde edildi. Aynı şekilde diğer seminerlerin muhtevasına yönelik zeminler oluşturdu.

183 total views, 1 views today