Şeyh Hişam El-Bedrani’nin “İlmin Usulü” Adlı İlmi Seminer Programı Sona Erdi

Heyet.net / Amman

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren İlim Birimi tarafından, Şeyh Hişam El-Bedrani “İlmin Usulü” adını taşıyan kitabını tahlil ve şerh etmeyi amaçlayan ve yaklaşık 3 gün sürecek olan yoğun bir program kapsamında düzenlenen seminer. Söz konusu programa ilim talebeleri, eğitimciler ve şeriat ilimleri alanlarında araştırmacı simalar katılım gösterdi.

Şeyh Hişam El-Bedrani tarafından verilen seminer programı, eğitim ve terbiye alanlarındaki ana kavramların, dini ilimlerin kökeninin, İslam kültürü meselelerinin, kültür modellerinin, yöntemlerinin, bunlara ilişkin hükümlerinin, İslam yolunun, hakikatinin, gereklerinin ve marifet modellerine ilişkin şeylerin açıklanmasını kapsadı.

Şeyh Hişam El-Bedrani tarafından verilen dersler aynı şekilde kültür ve dersin öğrenen Müslüman insanın şahsiyetindeki etkisini, yani şahsiyetin inşa edilmesi, dinamikleri, çeşitleri, sorumlu şahsiyetlerin yetiştirilme yolları, öğreten ve öğrenen için gerekli olan meseleler gibi konuları içerdi.

Diğer yandan Şeyh Hişam El-Bedrani seminerinde ilmi yardımlaşmanın, plan ortaya koyma, haberleri nakletme, gerekli çalışma konuların haritasını çizme, İslam ümmetinin dirilmesi ve ıslah edilmesi için gerekli olan ilmin yayılmasına sevk edecek yöntemleri izah etme alanlarındaki alimlerin üzerine farz olması itibariyle öneminden katılımcılara geniş bir şekilde bahsetti.

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren İlim Birimi tarafından düzenlenen ve Şeyh Hişam El-Bedrani “İlmin Usulü” adını taşıyan kitabını tahlil ve şerh etmeyi amaçlayan programın sonunda katılımcılar tarafından seminere bazı katkılar sunuldu. Söz konusu bu katkılar neticesinde çalışma yöntemleriyle alakalı yeni fikirler ve tavsiyeler elde edildi.

179 total views, 1 views today