HEYET’in Kültür Birimi 18. Uluslararası Amman Kitap Fuarında Yayınlarını Sergiledi

Heyet.net / Amman

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren Kültür Birimi, Besair Basım Yayın Kurumu ile yardımlaşarak çeşitli alanlarda kaleme alınmış, hazırlanmış kitaplarını sergiledi. Irak Müslüman Alimler Heyeti kitaplarını, 26 Eylül 2018’de açılan ve yaklaşık 10 gün deva edecek olan 18. Uluslararası Amman Kitap Fuarında Besair Basım Yayın Kurumunun standında sergiledi.

Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından sergilenen kitaplar ilmi, araştırma, siyaset, sosyal, insan hakları, yardım gibi alanlarda kaleme alınmış eserleri kapsadığı gibi Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin çalışmalarını, duruşlarını, çeşitli birim ve şubelerinin faaliyetlerini belgeleyen kitapları da ihtiva etmektedir.

Dünyanın çeşitli bölgelerinden yüzlerce yayınevinin katılım gösterdiği fuarda Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin Besair Basım Yayın Kurumunun standında sergilediği kitapların en önemlileri aşağıdaki gibidir:

“Miyrasuke Fi’l Ardi’l Mukaveme, Takriru’l Lecneti’l Britaniye An Gazvi’l Irak, Es-Serab Hasadu’l Ameliyeti’s Siyasiye Fi Zilli’l İhtilali’l Amriki Li’l Irak, Mubaderetu Meşruu’l Irak El-Cami, El-Cihad Meşruiyetuhu ve İhkamuhu ve Daruratuhu ve Ma Yenbeği Fihi, Neşatat Eksam Heyeti Ulema El-Muslimin 2016, El-Medahilu’l Evveliye Fi İlmi İleli’l Hadis, El-Irak Kevarisu İnsaniye, Ebu Hureyre Dirasetun Hadisiyye Tarihiyye Hadife, Beyanat Heyeti Ulema El-Muslimin (4 Cilt), Heyeti Ulema El-Muslimin ve’l Meşruu’l Vatani, Hivarun Sarih Mea Fakidu’l Irak ve’l Ümme Allame Dr. Abdulkerim Zeydan, Mecelletun Hadare 19,20,21, Menhecu’l Islah ve’t Tağyir, Heyeti Ulema El-Muslimin – Kısmu’l İğasi, El-Irak Fi Seneti’s Samine mine’l İhtilal, İhtilal Ummu’l Kura, Şerhu Cemi’l Cevami Li Celal El-Mahalli, Tenmiyetuna İslamiye, Şehadetun Rivaye, Kitabat Ani’l Heye, El-Kadiyetu’l Filistiniye Fi Beyanat Heyeti Ulema El-Muslimin, Heyeti Ulema El-Muslimin min İttifakiyeti’l İz’an, El-Besair Kıssatu Ceride ve Tarih, Ed-Deverat’ul Kuraniye Fi’l Irak Beyne’l Vakii ve’t Tumuh, El-Fetva ve’s Siyase, Nedvetu İhtilali’l Irak, Vakafat Mea’l Hucac, Resail Mehtuha min Heyeti Ulema El-Muslimin İle’l Aşairi’l Irakiyye, El-Fideraliyyetu’l Hataru’l Dahim.”

 

 

 

328 total views, 1 views today