Irak Müslüman Alimler Heyeti Fetva Birimi’nden Fetva Fıkhı Hakkında Yeni Program

Heyet.net/Amman

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren Fetva Birimi, “Fetva Fıkhı Çalışmaları” adını taşıyan ilmi dersler programı düzenledi. İki gün sürmesi planlanan programda Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin ofisinde ve birimlerinde çalışan şerî ilim talebelerinin katılımıyla bir dizi seminer verilecek.

Fetva Birimi tarafından düzenlenen program kapsamında verilen ilk seminer, şerî bir terminoloji olarak fetvanın manasını, hakikatini, delaletlerini, Kuran-ı Kerim’de varit olduğu yerleri, yine Kuran-ı Kerim’de gelen siyaklarını ele aldı. Bununla birlikte ilim ehlinin fetvayı nasıl tanımladığı, nerelerde kullanılması gerektiği, şerî medlulu ile fetvanın, soru, danışa ve istişarenin arasının ayrılmasının gerekliliği açıklandı.

Bu bağlamda söz konusu seminerde şu ifadeler kullanıldı: “Kuran-ı Kerim ışığında ve Kuran-ı Kerim’de geldiği şekliyle fetvayı tanımlamamız, mevcut problemlerin çözümü olacak ve uygun şerî bir çözüm ortaya koyacaktır. Doğrudan ameli kabul ettiği gibi hataları veya tasavvuru düzeltecek, ruhsat ve azimeti, halin gerektirdiği duruma göre arasındaki farklılığı nazarı dikkate almakla birlikte bütün meselelerde bir irşat ortaya koyacaktır.

Öte yandan seminerde fetvayla ilişkili önemli alanlar, şartları, onda delilin varlığının gerekliliği, fetva yayınlayacak kişinin müçtehit olmasının ve şerî ilimleri kuşatmasının önemi gibi başlıklar ele alındığı gibi gerek fetvanın içeriğine gerekse icrasına ilişkin konular detaylı bir şekilde açıklandı. Bunun birlikte fetva veren müftünün hali, kendisinde bulunması gereken özellikleri anlatıldı.

Diğer yandan seminerde fetva alanında sık sık karşılaşılan problemlerden sakındırıldı. Bu problemlere örnek olarak fetva verirken acele davranmak, fetvada tesahül yani gevşek davranmak, müftünün öfke, yorgunluk, hüzün veya sevinç gibi nefsi hallerinin ve mizacının değişme halinde ve istinbat yolunu ve içtihadını olumsuz etkilemeye zemin hazırlayan durumdaki halinde fetvanın takrir edilmesi gibi konular verildi.

Fetva Birimi tarafından düzenlenen seminerde çeşitli alanlarda bazı uygulamalı örnekler verildi. Yine araştırma ve şerh etme bağlamında sorulan bazı sorular ve istenilen bazı açıklamalar masaya yatırıldı. Yaşanan olaylara, vakalara ve problemlere şerî ahkamın indirgenmesinde umumi ve hususi bir dizi kaide ve kurallar açıklandı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren Fetva Birimi, “Fetva Fıkhı Çalışmaları” adını taşıyan ilmi dersler programı kapsamında düzenlenecek bir diğer seminerde fetva veren müftünün özellikleri, fetvanın türleri, şerî hükmün istinbat yolları, çözüm üretilmesi istenilen problemi çözecek hükmü kapsayan uygun doğru şerî delilin getirilmesi gibi başlıklar ele alınacak.

88 total views, 1 views today