Kültürel Perşembe Meclisi’nde Bu Hafta Üstat Haşim El-Bedrani Konuk Olarak Ağırlandı

Heyet.net/Amman

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreteri Dr. Müsenna Haris Ed-Dari’nin Ürdün’ün Başkenti Amman’da ikamet ettiği binada her hafta Perşembe günleri düzenlenen Kültürel Perşembe Meclisi’nde bu hafta Abadele Çalışma ve Geliştirme Kuruluşu Başkanı Üstat Haşim El-Bedrani konuk olarak ağırlandı. Üstat Haşim El-Bedrani “Biz Kimiz ve Ne Çalışıyoruz” adını taşıyan bir seminer verdi.

Üstat Haşim El-Bedrani seminerindeki konuşmasına insandan, topluluktan ve toplumdan bahsederek başlayarak şunları söyledi: “Ümmetin sosyal düzleminin bir parçası olması itibariyle insan, olaylara olumlu veya olumsuz bir şekilde katılır. Onun bu katılımı iki şeyle sınırlıdır. Birincisi gereken şeyi gereken şey ile yerine getirmesidir. Bu durumda selim bir idrak ile onun katılımı olumlu olur. Bir diğeri ise kendisine güven veren şeylerden geri durması veya yaltaklanması ya da gerekmeyen şeyi yapmasıdır. İşte bu durumda onun katılımı olumsuz olur.”

Üstat Haşim El-Bedrani seminerinde daha sonra yenilik üretmek için sosyal düzlemde insanların kısımlarını, tesir güçlerini alarak şunları dile getirdi: “Bu taksim bağlamında insanlar üç grup şeklinde sınıflandırılırlar. Birincisi sosyal düzlemde etki sahibi aktif kimselerdir. Bunlar siyasi liderlik ismi kullanılan, olayları yönetmede doğru irade ile karar üretenlerdir. Olayları, ahlaki değerler için selim bir idrak üzerine ikame ederler. İkincisi çalışmada, yenilik üretiminde, sosyal düzlemde olayları ve vakaları yönlendirmede olumlu ve kanaat üzerine kaim cevap veren bir irade ile reaksiyon gösterenlerdir. Üçüncüsü ise uygun olmayan ve doğru idrak dinamiklerini yitirmiş iradelerine göre münfail olanlardır.”

Üstat Haşim El-Bedrani sözü geçen üçlü grubun Kuran-ı Kerim’deki portresini çizerek şöyle dedi: “Birinci grup rabbaniler ve ahbardır. İkinci grup havariler ve ensardır. Üçüncü grup ise insanların zayıf, kimsesiz kesimini oluşturmaktadır.” Daha sonra Üstat Haşim El-Bedrani her grubun niteliklerini, hallerini detaylı bir şekilde açıklayarak Kuran-ı Kerim naslarından her grubun özelliklerini ve görevlerini belirleyen ayetleri bu bağlamda delil olarak sundu.

Üstat Haşim El-Bedrani seminerin sonunda fikir ve karar üretme, toplum işlerini ve toplumsal grupların tabiatını idare etme alanlarında günümüz vakası ile geçmişi kıyas ederek bazı teşhislerde bulundu. Seminer katılımcılarını itaat ve istikametle meşgul olmaya, zarar ve ziyan kaynaklarından uzak durmaya teşvik etti. Aynı şekilde toplum bireylerinden her bir bireyi Allah’ın öğretilerine iman eden bir kul olmaya, İslam ve ilk mesajı ile kurtulan çevreler oluşturma noktasında diğerleriyle tekamül sağlamak için olumlu bir şekilde çalışmaya, aktif rabbani bir Müslüman olmaya veya reaksiyon gösteren bir havari ve yardımcı olmaya davet etti. Hiçbir öneme sahip olmayan, hiçbir ağırlığı olmayan pasif, ihmalkar yolu tercih edenlerin akıbetinden sakındırdı.

Her hafta Perşembe günleri düzenlenen Kültürel Perşembe Meclisi’nde gerçekleşen seminerin son bulmasının ardından katılımcılar tarafından bazı sorular sorulması üzerine ele alınan seminer konusuna katkı sağlayan bazı konular tartışıldı. Bu bağlamda Üstat Haşim El-Bedrani konularla ilgili bazı kavramları ve fikirleri açıkladı.

 

 

77 total views, 1 views today