Davet ve İrşat Birimi’nden “Şehitlerin Kanı, Alimlerin Mürekkebi” Adlı Oturum

Heyet.net/Amman

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren Davet ve İrşat Birimi, “Şehitlerin Kanı, Alimlerin Mürekkebi” adını taşıyan bir oturum düzenledi. Çeşitli alanlarda çalışan birçok aktivistin katılım gösterdiği söz konusu oturumda toplumun düzeltilmesi ve değişmesi noktasında Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin şehitlerinin rolü ele alındı.

Davet ve İrşat Birimi tarafından düzenlenen oturum iki araştırmayı ihtiva etti. Dr. İsmail El-Feraci tarafından sunulan birinci araştırma İslam’da şehitlerin konumunu, şehitlerin geride bıraktığı yaşayanların nefislerindeki himmeti artırma, amelleri çoğaltma, dinin zafer bulması ve maksatlarının gerçekleşmesi yolunda gayretleri çoğaltma gibi etkilerini açıklamaya odaklandı. Bu bağlamda Dr. İsmail El-Feraci öncelikle Allah (azze ve celle)’nin katında şehitlerin konumu, Allah’ın onlara bahşedeceği nimetleri ve ebedi hayatı, sonra güzel anma, kesilmeyen salih amel gibi insanların yanındaki konumunu açıklamak için ayeti kerimelerden, nebevi hadislerden, tarihi konum ve etkilerden meşru deliller sundu.

Dr. İsmail El-Feraci aynı şekilde şehitlerin türlerini, sınıflarını, hallerini açıkladı. Öte yandan bir şehidin elde ettiği günahların bağışlanması, nimetin devamlılığı, yüce dereceler, şefaat ve benzerleri gibi mükafatlar meselesini detaylı bir şekilde anlattı. Peygamber efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem)’in nebevi sünnetinde bu konuda varit olan hadisleri delil olarak sundu.

Oturumun ikinci bölümünde ise Şeyh Dr. İbrahim Hassan Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin şehitlerinin konun ve duruşları hakkında örneklerden ve tanıklıklardan konuştu. İlmi, sosyal ve davet alanındaki faziletlerini açıkladıktan sonra Allah yolundaki çalışma alanlarından tecrübelerini ve hayatlarını anlattı.

Şeyh Dr. İbrahim Hassan’ın araştırması Irak Müslüman Alimler Heyeti şehitlerinin ilkesel duruşlarına odaklandı. Bu bağlamda Şeyh Dr. İbrahim Hassan şunları söyledi: “Bu şehitlerin etkilerinin belgelenmesi, insanlara ıslah, değişim, terbiye ve davet bağlamında toplumda büyük bir etkiye sahip ahlaklarının, vasıflarının, konuşmalarının açıklanması vaciptir. Çünkü bu onlardan sonra gelenlerin boynundaki bir emanettir.

Şeyh Dr. İbrahim Hassan Irak Müslüman Alimler Heyeti şehitlerinden bir grupla ilişkili bazı olayları anlattı. Özellikle onların vaaz, tedris, insani ve yardım çalışmaları, yöntem üzerine sebat etme, işgal endeksli projelere karşı koyma alanlarında gösterdikleri gayretlere ilişkin bir takım olayları detaylıca açıkladı. Bu bağlamda on yıl boyunca bu yolda oldukları halde şehit olan Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin şehitlerinin bu süre zarfında meydana gelen duruşlarını sundu.

Şeyh Dr. İbrahim Hassan, başta Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesindeki alimler olmak üzere tüm Iraklı alimlerin suikasta uğraması ve tasfiye edilmesi olaylarındaki Amerika’nın rolüne değindi. Bu alimlerin, işgal projesinin tehlikesini açıklayan ve daha sonra doğruluğu ortaya çıkan sonuçlarından sakındıran hutbeleri, konferansları ve açıklamalarının insanları etkilediğini vurguladı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren Davet ve İrşat Birimi tarafından düzenlenen “Şehitlerin Kanı, Alimlerin Mürekkebi” adlı oturum, ilim sahasındaki mürekkepleri olgun ve üretken bir toplum inşa etmede yöntem olan, kanları kendilerinden sonra hak yolu bilmek, rüşt, tağyir ve ıslah yollarına sevk etmek için bir ışığa dönüşen Alimleri anmayı hedefliyor.

 

94 total views, 1 views today