Irak Müslüman Alimler Heyeti Düzenlenecek İlmi Sempozyuma Katılmaya Davet Etti

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren İlim Birimi, hicri 1440 Şaban ayına denk gelen 2019 Nisan ayında “Modern Dönemde Irak’ta İlmi ve Fikri Hareket (921-1400 H. – 1516-1980 M.)” adı altında Ürdün’ün Başkenti Amman’da düzenlenecek Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin üçüncü ilmi sempozyuma tüm araştırmacıları ve uzmanları davet etti.

Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin kuruluşunun 16. Yıldönümüyle eş zamanlı olarak düzenlenecek sempozyumun fikri, modern dönemde Irak’taki ilmi ve fikri hallerinden yola çıkıyor. Yani bu konuda çok araştırmalar yapılmasına rağmen yeterli önem gösterilmeyen beşinci asra odaklanıyor.

Sempozyum aynı şekilde Irak tarihinin önemli bir dönemini tarihi olarak belgelemeyi, modern dönemde Irak’taki ilmi ve fikri hareketleri ve bunların genel hayata yansımalarını detaylı bir şekilde ele almayı, din, lügat, insan, kültür alanlarında Iraklı alimlerin, mütefekkirlerin, araştırmacıların çalışmalarını bilmeyi hedefliyor.

Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından düzenlenecek sempozyumun öncelikli hedefleri arasında modern çağda Irak’taki ilmi ve fikri üretimde güçlü ve zayıf vatandaşa vakıf olmak, ilmi bağlantılarını, beşinci asırda Irak ile İslam-Arap dünyası arasında etkilenen ile etkileyen arasında ilişkiyi açıklamak, Irak’ın ilmi ve fikri mirasından yayılmayanları bilmek gibi başlıklardır.

Söz konusu sempozyum 12 noktadan oluşacaktır: Kavramsal çerçeve, tefsir, Kuran ilimleri, nebevi hadis, sünnet ilimleri, Irak’ta modern çağda fıkıh ve fıkıh usulü, akaid, dinler, fırkalar çalışması, kanun ve İslam’da siyaset fikri, Arap dili ilimleri, tarih, medeniyet, sistem, İslami miras çalışmaları, Irak’ta ilmi ve fikri hareketlerin meşhurları, ilmin, okulların, medreselerin, ilmi müesseselerin, şeri ve dini kurumların rolü, ilmi ve fikri hallerle ilişkisi, İslam-Arap medeniyetleri ile Bağdat arasında ilim ve fikir bağlantıları.

 

 

HEYET Net

293 total views, 1 views today