Irak Müslüman Alimler Heyeti’nden Tunus’ta “Islah ve Tecdit Meşhurları” Adlı Sempozyum

Heyet.net / Tunus

Tunus’taki Zeytuniye Üniversitesi, Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin Uluslararası Vasatiye Forumu ile yardımlaşarak düzenlediği uluslararası sempozyuma ev sahipliği yaptı. “Islah ve Tecdit Meşhurları: İbn Aşur ve Muhammed Habib El-Ubeydi” adını taşıyan sempozyuma Irak, Ürdün, Tunus, Cezayir ve Fas gibi ülkelerden bir çok araştırmacı, düşünür, gazeteci katılım gösterdi.

Sempozyum komitesi açılış oturumunda Tahir bin Aşur ve Muhammed Habin El-Ubeydi (rahimehumullah)’ın hayatlarını ele alan bir kısa belgesel filmi yayınladı. Söz konusu kısa filmde aynı şekilde ikili çalışma anlaşması imzalayan ve bu anlaşma sayesinde birçok ilmi ve fikri toplantı ekseninde iki yıl boyunca birçok çalışmaya imza atan Irak Müslüman Alimler Heyeti ile Uluslararası Vasatiye Forumu’nun çalışmalarını ve gayretlerini öğrenme imkanı sağlandı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından düzenlenen sempozyumun açılış oturumunda Zeytuniye Üniversitesinin konuşması, üniversite başkanı Dr. Hişam Karise tarafından yapıldı. Dr. Hişam Karise konuşmasında Tahir bin Aşur ve Muhammed Habin El-Ubeydi (rahimehumullah)’ın gayretlerinin İslam ümmetinin çeşitli kurumlarının dirilişe doğru hareketlenmesine katkı sağladığını vurguladı. İslam ümmetinin ıslah edilmesinde ve dirilişinin tecdit edilmesinde Maşrik ve Mağrip’teki İslam alimlerinin rollerini detaylıca anlattı.

Diğer yandan Uluslararası Vasatiye Forumu Genel Sekreteri Mühendis Mervan El-Fauri şunları söyledi: “Tarih boyunca Müslüman alimlerin arasındaki iletişim, bağlılık, İslam ilimlerinin beldeler ve şehirler arasında yayılmasına ve parlamasına katkı sağlamıştır.” Bu bağlamda Mühendis Mervan El-Fauri, başta Tahir bin Aşur ve Muhammed Habin El-Ubeydi olmak üzere İslam alimlerinin ümmetinin dirilişi için yaptıkları çalışmaları ve gösterdikleri gayretleri açıkladı.

Aynı şekilde toplantının açılışında Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreteri Dr. Müsenna Haris Ed-Dari’nin konuşması okundu. Genel Sekreter Dr. Müsenna Haris Ed-Dari şunları vurguluyordu: “Islah ve Tecdit Meşhurları Sempozyumu, İslam ümmeti arasında fikri ve kültürel ilişkilerde ısrar etme veya değerleri ve gelişmeyi güçlendirme alanında muslihlerin ve aktivistlerin çabalarının boğuştuğu zor koşullar ve büyük engeller karşısında Irak ve Tunus arasındaki kardeşlik bağlarını sürdürmeyi, güçlendirme ve kuvvetlendirmeyi amaçlamaktadır. Özellikle Tunus ile Bağdat arasında, ilişkilerini idame ettirme üzerine destek sağlayan uzun bir hikaye, bir akıl, söz konusudur. Doğu ile Afrika arasındaki şeyin aklı, Tunus’a delalet eden özel manasıyla fetihler ve güzel günlerdir.”

Düzenlenen söz konusu sempozyumda beş araştırma sunuldu. Uluslararası Vasatiye Forumu Fas Şubesi Başkanı Dr. Ahmet Kafi tarafından hazırlanan birinci araştırma İmam Tahir bin Aşur’un yetişmesini, gelişmesini, fikri etkilerini ele aldığı gibi İbn Aşur’un hayatını, faziletlerini, ürettikleri ve eserlerini, tecidt ve ıslah alanındaki ilmi ve ameli gayretlerini ele aldı.

Iraklı düşünür ve araştırmacı Hişam El-Bedrani tarafından sunulan  ve “Islahçı ve Tecdidi Olarak Üstat Muhammed Habib El-Ubeydi” adını taşıyan ikinci araştırma tekamül hukukunu öne süren, ümmetin himmetlerini kendisinde toplayan, kendisinden önceki Müslüman düşünürlerin yolunu tamamlama üzerine çalışan bir devlet adamı olması itibariyle Şeyh Muhammed Habib El-Ubeydi (rahimehullah)’ın şahsiyetine odaklandı.

Islah ve Tecdit Meşhurları Sempozyumunun birinci oturumunda sunulan üçüncü araştırma Makasıt ilmi uzmanlarından Dr. Burhan En-Nefati tarafından sunuldu. Söz konusu araştırma İbn Aşur (rahimehullah)’ın hayatını, ümmetin ıslah edilmesi ve fikrinin tecdit edilmesi noktasındaki gayretlerini ele aldı.

Diğer yandan sempozyumun ikinci oturumunun moderatörü, Ürdün’deki Uluslararası İslam Üniversitesi eski başkanı Dr. Nasır Hevalide şunları söyledi: “Nas, vakanın maddesidir. Vaka ise nassın yansımasıdır. İkisi arasındaki etkileşim, hayatın hareketini doğurur. Bu mesele fıtrat ile anlaşılır, akıl ile istinbat edilir.

Daha sonra Islah ve Tecdit Meşhurları sempozyumunun ikinci oturumunda dördüncü araştırma Uluslararası Vasatiye Forumu’nun Cezayir Şubesi Başkanı Dr. Ebu Cerre Es-Sultani tarafından sunuldu. “Mürebbi ve Müfessir Olarak İbn Aşur” adını taşıyan adını taşıyan araştırmada şunlar denildi: “İbn Aşur (rahimehullah)’ın kullandığı kelimeler, İslam ümmetinin vakası hakkında içeriklere ve tecdit ve ıslah bağlamında yönlendirmelere sahipti.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin Şura Meclisi Üyesi Dr. Ömer Nakib tarafından sunulan ve “Muhammed El-Ubeydi Örnekliğinde İslam Ümmetinin Dirilişi ve Islahında Tecdit Meşhurlarının Rolü” adını taşıyan beşinci araştırmada şunlar denildi: “Muhammed El-Ubeydi (rahimehullah) ilim ve siyaseti mezcetmişti. Sömürge hegemonyasını reddeden ameli duruşu ile İslam ümmetinin kayıp sebeplerinin harici müdahale ve liderlerinin ve mütefekkirlerin üstündeki hegemonya olduğunu ifade etmişti.

Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin Uluslararası Vasatiye Forumu ile yardımlaşarak düzenlediği sempozyumun oturumlarında sunulan araştırmalara yönelik katılımcılar tarafından bazı eklemeler yapıldığı gibi konuların daha iyi anlaşılması için bazı sorular da soruldu. Araştırmacıların ilmi atmosferdeki tartışmaları içeriklerin artmasına ve konunun muhtevasının genişlemesine ön ayak oldu.

Öte yandan düzenlenen Tecdit ve Islah Meşhurları sempozyumunun sonunda Irak Müslüman Alimleri Heyeti, ilim,siyaset, yardım, insan hakları alanlarındaki çeşitli yayınlarını sundu. Aynı şekilde sempozyumun düzenlenmesinde çok fazla gayreti olan Tunus Zeytuniye Üniversitesi Başkanı Dr. Hişam Karise’ye Irak Müslüman Alimler Heyeti plaketi takdim edildi.

 

184 total views, 1 views today