Kültürel Perşembe Meclisi Bu Hafta Kızılhaç Komitesinden Dr. Husam Şahsir’i Konuk Olarak Ağırladı

 

Heyet.net / Amman

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreteri Dr. Müsenna Haris Ed-Dari’nin Ürdün’ün Başkenti Amman’da ikamet ettiği binada her hafta düzenlenen Kültürel Perşembe Meclisinde bu hafta Uluslararası Kızılhaç Komitesi’nden Dr. Husam Şahşir konuk olarak ağırlandı. Dr. Husam Şahşir “Uluslararası İnsan Hukuku ile İslam Şeriatında Savaş Hukuku Arasında Benzerlikler” adını taşıyan bir seminer verdi.

Dr. Husam Şahşir seminerine Uluslararası Kızılhaç Komitesi ile Kızılay Hareketinin kuruluşları, isimlendirilmeleri, çalışma alanları ve sahaları gibi tarihi sürecini anlatarak başladı. Başta Cenevre anlaşmaları olmak üzere insani hukuka önem gösteren anlaşmaların en önemlilerine işaret etti.

Daha sonra Dr. Husam Şahşir uluslararası insan hukuku ile İslam şeriatı arasındaki birçok zaviyeden ilişkisini ele aldı. Bu ilişkilerin en önemlilerinden olarak umumi bir savaşı ikrar etmeyen aksine savaşı, zamanı, mekanı ve hedefleri belli bir daireye hapseden İslam’da ve şeriatta savaş hukuku kaynaklarını gösterdi. Tüm bunların muayyen hallerde bazı Kuran ayetlerine ve peygamberin nebevi sünnetine ve bunlara ilişkin bu alanda İslam şeriatından istinbat edilmiş hükümlere dayandığını açıklayan Dr. Husam Şahşir, bu ek olarak Raşit halifelerin duruşlarının tarihi sürecinden elde edilen fikir ve meselelerden ve fakihlerin içtihat ve icmalarından ilham alındığına dikkat çekti.

Bu bağlamda Dr. Husam Şahşir sözlerini şöyle sürdürdü: “İslam şeriatı hükümleri ibadetler, akait, ahlak ilişkilenmesi, aile hükümleri, mal ve cinayet muameleleri, yönetim işleri, savaş ve barış zamanlarında uluslararası ilişkiler gibi diğer alanları tanzim etmesi ile ayrıcalık kazanmaktadır. İslam şeriatında ilkelerin hükümlerinin dini bir tabiatı bulunmaktadır. Yani ona bağlanmak, Müslüman askeri Allah’a yakınlaştıran geçişli bir ameldir.”

Öte yandan uluslararası insan hukuku veya savaş hukuku veya silahlı çatışma hukuku hakkında ise Dr. Husam Şahşir seminerinde şunları söyledi: “Bir grup kaide, savaşa katılmayan veya katılmaya son veren şahısları korumak, savaş nedenlerini ve yöntemlerini kayıtlamak ile silahlı çatışma etkilerine sınır koymayı, engel olmayı hedefliyor. Uluslararası insan hukukunun görevi, savaş nedenlerini ve yöntemlerini sınırlamakta bir yol, sivilleri ve savaşmayan kimseleri korumada bir sebep olarak özetlenebilir. Allah (azze ve celle)’nin sözünden yola çıkarsan bu İslam şeriatının da bir aslıdır: ‘Size karşı savaş açanlara, siz de Allah yolunda savaş açın. Sakın aşırı gitmeyin, çünkü Allah aşırıları sevmez. (Bakara 190)’”

Bu bağlamda Dr. Husam Şahşir, savaşta ayrım gözetme ilkesini ve kapsadığı şahısları ve malları açıklayan bir dizi nassı delil olarak getirdi. Bu konuya delalet eden ayetler ve hadisler bağlamında fakihlerin icma konusunun daim olduğunu vurgulayan Dr. Husam Şahşir şunları söyledi: “İslam hükümleri, savaşçılar ile savaşmayanların arasını birbirinden ayırmaktadır. Yani askeri operasyona katılmamak şartı ile askeri operasyon esnasında sivilleri ve savaşmayan kimseleri hedef almaktan sakındırmaktadır.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreteri Dr. Müsenna Haris Ed-Dari’nin Ürdün’ün Başkenti Amman’da ikamet ettiği binada her hafta düzenlenen Kültürel Perşembe Meclisindeki seminerin sonunda Dr. Husam Şahşir uluslararası insan hukuku ile İslam şeriatı arasındaki ortak ilkeleri sunarak bunların savaşçı ve sivil ayrımı, askeri zaruret ilkesi, oranlılık ilkesi, gerekçesi olmayan acılar ihdas etme noktasında sakınmak, silahını atan savaşçılara aldırmaktan sakınmak, malları itlaf etmeden uzak durmak, savaş esnasında ve son bulduktan sonra insani ve faziletli değerlere ihtiram gösterilmesinin gerekliliği, savaşın devam etmesine engel olmak için savaş sahasında genel veya özel eman vermenin meşruiyeti gibi konular olduğunu vurguladı.

Seminerin sonunda seminer katılımcıları tarafından konuya fayda sağlayacak bazı katkılar sunuldu. Uluslararası Kızılhaç Komitesi’nin çalışma teknikleri hakkında bazı sorular sorulduğu gibi işgalden sonra Irak’ta yaşanan uluslararası insan hakları ihlalleri  hakkında konuşuldu.

107 total views, 2 views today