Kültür Birimi’nden “Kültür Kavramı, Sınırları ve Özellikleri” Adlı Seminer

Heyet.net/Amman

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet yürüten Kültür Birimi, “Kültür Kavramı, Sınırları ve Özellikleri” adını taşıyan bir seminer düzenledi. Söz konusu seminerde Kültür Birimi Başkanı Üstat Haris El-Ezdi konuştu.

Üstat Haris El-Ezdi tarafından verilen seminere giriş olarak bütün ilimlerin, inançların ve ilişkilerin tümelleriyle, bilinmesi zaruri olan şeyler üzerine toplumların veya grupların veya tabakaların birbirlerini tanıma şeyleriyle ilgili olması bakımından, aynı şekilde cemiyetin hareketini tanzim eden genel davranışlarla ilgili olması bakımından kültürün terminolojik manası üzerinde duruldu.

Söz konusu seminerde toplumun ilişki rükünlerinden birini oluşturan kültür bağlamında inançları, fikirleri, gelenekleri ve karakterleri etkileyen ölçüler açıklandı. Bu bağlamda Üstat Haris El-Ezdi kültür ıstılahının modern dönemin ürünlerinden olduğunu, eskiden bir ıstılah olarak olmamasının onun gerçekte var olmadığı anlamına gelmeyeceğini detaylı bir şekilde anlattı.

Üstat Haris El-Ezdi daha sonra eğitim ve ahlak alimlerinin, psikoloji alimlerinin nazarında kültürün manalarını, kapsadığı fikirleri, örnekleri, inançları, adetleri, maharetleri, düşünme yollarını, insana has iletişim araçlarını, hayatın üslubunu, insani davranışların detaylarını ele aldı. Ardından Üstat Haris El-Ezdi şunları söyledi: “Kültür siyasi, sosyal, fikri, bilgi ve benzeri diğer amiller grubunun yolu ile bireyler arasını cem etme üzerinde çalışan bir araçtır.”

Kültürün kaynakları hakkında ise Üstat Haris El-Ezdi bu konuda itimat edilen şeyleri açıklayarak bunların başında dil, insani fikir ve kültürü medeniyetin manevi rüknü kılan ve inanç, değer, fikir, adet, gelenek, örf, ahlak, zevk gibi maddi olmayan yönlerin tamamını kapsayan maarif geldiğini ifade etti.

Kültürün sınırları hakkında ise Üstat Haris El-Ezdi şunları söyledi: “Toplumdaki kültürel ve sosyal etkileşim araçları, beş şeyi belirlemektedir. Bunlar; bilgi alışverişi, af, yönlendirme, taklit etme, sözleşme gibi türleriyle yardımlaşma, uyum, bağlayıcılık, çatışmadır.” Daha sonra Üstat Haris El-Ezdi bu kavramları örnekler vererek, manalarını açıklayarak detaylı bir şekilde ele aldı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet yürüten Kültür Birimi, “Kültür Kavramı, Sınırları ve Özellikleri” adını taşıyan ve Üstat Haris El-Ezdi tarafından verilen seminer sosyal ve insani bir üretimin meydana geldiği kültürün özellikleri, modelleri ve işaretleri ele alınarak, bunun ancak etkileşim ve sosyal formasyon ile elde edilebileceği hakkında konuşularak sonlandırıldı.

316 total views, 1 views today