Kültürel Perşembe Meclisinde Bu Hafta Üstat Haris El-Ezdi Konuk Olarak Ağırlandı

Heyet.net/ Amman

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreteri Dr. Müsenna Haris Ed-Dari’nin Ürdün’ün Başkenti Amman’da ikamet ettiği binada her hafta düzenlenen Kültürel Perşembe Meclisi’nde bu hafta Üstat Haris El-Ezdi konuk olarak ağırlandı. Üstat Haris El-Ezdi tarafından verilen “Bağdat… Harfler ve Kasideler” adlı edebi seminerde seçilmiş bazı beyitler ve kasideler okundu.

Üstat Haris El-Ezdi seminerine Bağdat’ın özelliklerini, menkibelerini anlatarak, tarihi ve hazırî faziletlerini açıklayarak başladı. Mıntıkalarını, mahallelerini, tarihi alametlerini, halkının özelliklerini, havasının güzelliklerini ele alan Üstat Haris El-Ezdi, tüm bunlarla bağlantılı olan ve zengin içerikli edebi eserlerin ve kasidelerin ortaya çıkmasını sağlayan kelimelerine değindi.

Bu bağlamda Üstat Haris El-Ezdi dünya medeniyetleri arasında kadim ve modern şairlerin kasidelerinde ve edebi ürünlerinde Bağdat’ın nitelendirilmesini örnek olarak sundu. Öte yandan alimlerin, romancıların ve tarihçilerin bu bağlamda sözlerini ve tanıklıklarını aktardı. İmam Şafii, Ebu Hüseyin bin El-Münadi, Ebu Amr bin Ala, El-Cahız, Yakut El-Hamevi ve başkaları Üstat Haris El-Ezdi’nin dikkat çektiği isimler arasındaydı. Bu bağlamda Üstat Haris El-Ezdi etkili bir alıntı yaptı: “Irak alimleri bütün türleri ve sınıflarıyla nakli ve akli ilimleri elde ettiler. Derinleşmedikleri hiçbir ilmi neredeyse kalmadı. Her ilim dalında son derece faydalı eserler ortaya bıraktılar. Özet olarak Irak menkul ve makul alanlarında meşhurlardan hiçbir zaman hali olmadı. Özellikle makul alanında, bu alan Irak halkına mahsustur. Büyük müçtehitlerin geneli Irak halkındandır. Tıpkı İmam Azam Ebu Hanife, Süfyan Sevri, Ahmet bin Hanbel ve İmam Yusuf gibi.”

Daha sonra Üstat Haris El-Ezdi Bağdat’a karşı yabancılaşma ve ondan uzaklaşma halini ele alarak şunları söyledi: “Bu temenniler ile bahşedilenler arasında kendisindeki dahili bir savaştı. Meçhule doğru savrulma ile asıllara geri dönme arasında problemlere tanık olunan büyük ortak mesafelere sızmıştı. Şair veya edebiyatçı kendi nefsinde Bağdat’a karşı sevgisi konusunda vakii olarak varlığı veya anımsama arasında tekallüb eden yorgunlukları bulunmaktaydı.

Söz konusu seminerde Üstat Haris El-Ezdi tarafından seçilen Iraklı ve Arap şairlerin kasideleri okundu. Söz konusu kasideler Bağdat’ın yükselişini, cihadını, zülüm ve düşmanlıklara karşı sabrını ele alıyordu. Maruf Er-Resafi, Nazzar Kabbani, Mekki En-Nazzal, Abdulvedud El-Kaysi, Muhammed Nasif, Iraklı şair Abdurrezzak Abdulvahid söz konusu kasidesi okunan şairler arasındaydı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreteri Dr. Müsenna Haris Ed-Dari’nin Ürdün’ün Başkenti Amman’da ikamet ettiği binada her hafta düzenlenen Kültürel Perşembe Meclisinde verilen seminerde Bağdat hakkında konuşan Üstat Haris El-Ezdi son olarak şunları söyledi: “Şairlerin yaraları sükun bulduğunda hüzünlerindeki derin şiirleri, nitelendirmelerindeki inceliği, hecelerindeki şiddeti yansıtırlar, başkalarına. Bağdat’ta barışın kendisine has bir modeli ve dünyadaki her şeyin efendisi konumunda olan Darul Selam’a iştiyak ile arzu ruhunun mezceden şiirleri ifade eden bir dokusu bulunmaktadır.

156 total views, 1 views today