Kültürel Perşembe Meclisinde “Hucurat Suresi Işığında Kuran-ı Kerim’de Islah Yöntemi” Adlı Seminer

 

Heyet.net/Amman

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreteri Dr. Müsenna Haris Ed-Dari’nin Ürdün’ün Başkenti Amman’da ikamet ettiği binada her hafta düzenlenen Kültürel Perşembe Meclisinde bu hafta Dr. Ömer Abdulvahhab Er-Ravi konuk olarak ağırlandı. Dr. Ömer Abdulvahhab Er-Ravi söz konusu mecliste “Hucurat Suresi Işığında Kuran-ı Kerim’de Islah Yöntemi” adını taşıyan bir seminer verdi.

Dr. Ömer Abdulvahhab Er-Ravi seminerine fikri, sosyal, siyasi ve iktisadi hayatın alanlarında toplumun ihtiyaç duyduğu şeylerin en önemlilerinden biri olan ıslahın mertebesini açıklayarak başladı. Dr. Ömer Abdulvahhab Er-Ravi “Kuran-ı Kerim buna fazlasıyla önem vermektedir. Kuran-ı Kerim’deki surelerin hemen hemen tamamında tefekkür ve tedebbürden sonra ıslahın amaçlarını ihtiva ettiğiyle karşılaşmaktayız.” ifadelerini kullandı.

Dr. Ömer Abdulvahhab Er-Ravi Hucurat suresinde yer alan değerler, sosyal kurallar, birbirini seven, kardeş olan, kenetlenen toplumu inşa etmek için Kuran-ı Kerim’in odaklandığı öğretiler bağlamında Kurani ıslah yöntemini ele aldıktan sonra “Bazı tefsirci alimlerin ahlak suresi ismini de kullandığı Hucurat suresi edebi terbiye hakikatlerini, faziletli medeniyetin esaslarını içermektedir.” açıklamalarından bulundu.

Hucurat suresinin öne çıkarttığı konular hakkında Dr. Ömer Abdulvahhab Er-Ravi şunları söyledi: “Yüce, saygın, temiz, selim bir dünyanın inşa edilmesi için ortaya koyduğu öğretilerle neredeyse bağımsız bir suredir. Çünkü bu dünyanın üzerine inşa edilecek kaideleri, usulleri, yöntemleri ve ilkeleri içermektedir. Müslüman bir toplumun terbiyesini inşa etmek için Kuran-ı Kerim’in direktiflerini ve sağlam nebevi terbiyeyi içermektedir.”

Hucurat suresinin temelleştirdiği ıslah yöntemi ilişkin olarak Dr. Ömer Abdulvahhab Er-Ravi ıslahın manasını detaylı bir şekilde anlattı, hem lügat hem ıstılah manasını açıkladı. Bu bağlamda İslam’a geri dönmek için gerekli araçlar ve yolların bilgisi hakkında, inancı, fikri, kültürü, davranışları ve ibadeti ıslah edecek bireyleri ve toplumları kapsayan ideal yönteme eşlik edecek araçlar hakkında müfessir, mürebbi ve davetçi alimlerin sözlerini paylaştı. Aynı şekilde Müslümanların nazarında din ve dünya işlerindeki sapmaları, eğrilikleri düzeltecek konuları, yeniliklerin ve fazlalıkların dahil olamayacağı asla geri dönmeyi alimlerin sözleri ışığında ele aldı.

İslam ümmetinin birliği, bunun gerek fert gerek cemiyet ölçeğinde ıslah çalışmalarına etkisi, insan cinsleri arasında, halklar ve kabileler arasında eşitliğin sağlanması ile insani birlik, diğer resuller tarafından da gelen fıtri din asıllarını getiren tek resule tabi olmak ile din birliği, kardeş birliği, müminler arasında eşitlik, sevgi ve hoşgörü ile yaşamak için toplumun gerek duyduğu önemli kaideler Dr. Ömer Abdulvahhab Er-Ravi’nin seminerinde açıklamaya çalıştığı dersler, istinbatlar ve terbiye kuralları arasındaydı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreteri Dr. Müsenna Haris Ed-Dari’nin Ürdün’ün Başkenti Amman’da ikamet ettiği binada her hafta düzenlenen Kültürel Perşembe Meclisinde verilen seminerin sonunda Dr. Ömer Abdulvahhab Er-Ravi, örnek bir hayat oluşturmak için Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin projesini içeren “Islah ve Değişim Yöntemi” adlı kitabından bazı bölümleri okuyup tahlil ettikten sonra “Bu kitap hayatın sosyal, siyasi ve ekonomik yönlerini ihtiva eden bir yönteme sahiptir. Selefi Salihin yolu üzere şeriatın hidayetine, yüce maksatlarına ve sağlam siyaseti şeriyye’sine dayanmaktadır.”

202 total views, 2 views today