Kültürel Perşembe Meclisi’nde Bu Hafta Şeyh Dr. İbrahim Hassan Konuk Olarak Ağırlandı

Heyet.net / Amman

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreteri Dr. Müsenna Haris Ed-Dari’nin Ürdün’ün Başkenti Amman’da ikamet ettiği binada her hafta düzenlenen Kültürel Perşembe Meclisi’nde bu hafta Şeyh Dr. İbrahim Hassan konuk olarak ağırlandı. Söz konusu mecliste “Kuran-ı Kerim’deki Lafızların ve Manaların Delaletlerinden” adını taşıyan ilmi bir seminer veren Şeyh Dr. İbrahim Hassan Allah (azze ve celle)’nin kelamındaki oturumları ve düşünceleri ele aldı.

Şeyh Dr. İbrahim Hassan ilmi seminerine Arap lisanının, onun lafzi tasrifleri ile belagat inceliklerinin önemini anlatarak başladı. Aynı şekilde Kuran-ı Kerim’i anlamada, özellikle Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem)’in sahabesinden ilk Müslüman neslin ve onlara ihsan ile tabi olanların nasıl anladığı noktasında bütün bunların etkisini ele aldı. Bu bağlamda Şeyh Dr. İbrahim Hassan “Son asırlarda lügat ilminin dumura uğraması, Allah (azze ve celle)’nin ayetlerinin beyan, lügat ve delalet gibi yönlerinin icazını hissetmeyi zayıflattı” ifadelerini kullandı.

Söz konusu seminerde Şeyh Dr. İbrahim Hassan Kuran-ı Kerim’in tefsir yönlerini açıkladı. Bunlar arasında bir kimsenin bilmediği takdirde, yani cehaletiyle mazeretli olmayacağı şeyler, belagatini ve kelamını Arapların bildiği şeyler, alimlerin ve uzmanların bildiği şeyler, sadece Allah (azze ve celle)’nin bildiği şeyler gibi konuları zikretti. Bu bağlamda Şeyh Dr. İbrahim Hassan Kuran-ı Kerim’in ayetlerinin siyaklarını daha iyi anlamayı, manalarına vakıf olmayı ve kastedilenlere ulaşmayı kolaylaştırmak için Arap diliyle olan ilişkiye tekrardan geri dönmenin zaruretine vurgu yaptı.

Şeyh Dr. İbrahim Hassan  daha sonra Kuran-ı Kerim’in delalet ve beyan yönlerini açıklayan bir grup Kuran temelli örnekler vererek sözlerini şöyle sürdürdü: “Kişinin canlı, aktif olması gereken meseleleri ele alırken insanın hitabet ve haya edebini öğrenmesi için bazı yerlerde açıklama yapmaksızın kinaye kullanan bir üslubu vardır Kuran-ı Kerim’in. Olayları ele alırken Kuran-ı Kerim’in menheci insana hayatın bütün yönlerinde bir adap kazandırır.”

Şeyh Dr. İbrahim Hassan seminerinde kelimelerdeki manalara iyi bir şekilde vakıf olmak için Allah (azze ve celle)’nin kelamından ayetler üzerinde düşünmenin ve tefekkür etmenin zorunluluğuna dikkat çekti. Bu bağlamda Kuran-ı Kerim’de yer alan kıssalardan, kelimelerden ve terkiplerden çeşitli örnekler ve modeller veren Şeyh Dr. İbrahim Hassan bunların delalet yönlerini ve gerektirdiği manaları açıkladı.

Daha sonra Şeyh Dr. İbrahim Hassan Kuran-ı Kerim’deki rabbani yönelim manalarından istinbat edilen tefsir endeksli meseleleri ve terbiye içerikli dersleri ele aldıktan sonra sahabeden ve onlardan sonraki İslam büyüklerinden müfessirlerin ve fakihlerin sözlerini şahit olarak getirdi. Öte yandan Kuran-ı Kerim zikrinden herhangi bir konuda isimlerden, şahıslardan ve olaylardan istifade edilen şeyleri açıkladı. Bu bağlamda Şeyh Dr. İbrahim Hassan bir dizi inceliklere ve hikmetlere değindi.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreteri Dr. Müsenna Haris Ed-Dari’nin Ürdün’ün Başkenti Amman’da ikamet ettiği binada her hafta düzenlenen Kültürel Perşembe Meclisi’nde verilen seminerin katılımcıları seminerin sonunda konunun anlaşılmasına ve içeriğinin daha faydalı olmasına katkı sağlayan bazı eklemelerde ve açıklamalarda bulundu. Öte yandan Kuran-ı Kerim’in insan nefsindeki etkisi ve Müslümanın devamlı onunla ilişkili olmaya ihtiyacı ele alındı.

240 total views, 1 views today