Genel Sekreter Dr. Ed-Dari: Siyasi Çalışmalar Hükümeti Uluslararası İradenin Sonucu Sefil Bir Hükümettir

 

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreteri Dr. Müsenna Haris Ed-Dari, Irak’ın siyasi arenasında katılımcı ve uzlaşmacı hükümetlerin, içine düşülen çıkmazlardan çıkmaya muhtaç kalan hükümetler olduğunu vurguladı.

9 Kasım 2018 Cuma akşamı Rafidin kanalının “Özel Buluşma” adını taşıyan programına konuk olan Genel Sekreter Dr. Müsenna Haris Ed-Dari,  “Irak’taki siyasi çalışmalar 2003 işgalinden 15 yıl sonra biçimsizleştirilmiş çirkin bir hükümetle karşımıza çıktı. Bu sefil çalışmaların ölçü ve değerleri uyarınca bu hükümet karakteri zayıf ve sefil olan hakir bir hükümettir. Harfler dışında herhangi bir isme sahip olduğu söylenemez.” ifadelerini kullandı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreteri sözlerini şöyle sürdürdü: “Teknokrat Hükümeti, Bağımsızlar Hükümeti, Yolsuzlukla Mücadele Hükümeti denilen her hükümet, rüzgarıyla beraber yok olup gitti. Bağdat’taki yeni işgal hükümeti, Irak’taki işleri ikili çıkarlar doğrultusunda hazırlamak için Amerika ve İran anlaşmasının bir sonucudur.”

Genel Sekreter Dr. Müsenna Haris Ed-Dari daha sonra şunları vurguladı: “Irak’taki konjonktür kural dışı ve gayrı tabiidir. Irak’taki siyasi aktörler arasındaki çekişme çeşitli şekiller ve biçimlerle fikri, siyasi ve sahasal olarak hasıl olmaktadır. Irak ekonomisi en uzak sınırlara doğru çökmüştür. Ancak siyasi çalışmaların hiçbir çöküş yaşamadan dönüşmesi Amerika ve İran gibi baş aktörlerle ilişkili olan uluslararası ve bölgesel iradelerdir.”

Bu bağlamda Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreteri Dr. Müsenna Haris Ed-Dari sözlerini şöyle sürdürdü: “Sünnilik vasfı, hükümete ve siyasi çalışmalara katılım gösteren ‘Sünni Kuvvet’ten İran’ın kucağına atılmasından ve Irak’taki siyasi çemberin içinde kalmak için onunla koalisyon sağlamasından sonra kayboldu. Siyasi çalışmalarda Sünni terminolojisi, siyasi çıkarları gerçekleştirmek için kimlik isimlendirmesi altında ondan faydalanılarak kullanılmaktadır.

Öte yandan Genel Sekreter Dr. Müsenna Haris Ed-Dari Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren Siyasi Birimi’nin özel olarak hazırladığı bir çalışmaya işaret ederek bu çalışmada “Siyasi çalışmalarda sık sık dile getirilen uzlaşma, hakikat ifade etmemektedir. Bu sadece rollerin ve mevkilerin paylaşıldığı bir manzumenin gölgesinde kotaları ve iradeleri dayatmak anlamına gelmektedir.” ifadelerin vurgulandığına dikkat çekti.

Irak’taki son gelişmeler hakkında ise Genel Sekreter Dr. Müsenna Haris Ed-Dari şunları söyledi: “Ülkenin güney sakinleri, İran ve mezhepçi partilerin baskılarından en çok nasiplenenlerdir. Tüm haklarından mahrum bırakmaktadırlar onları. Ülkedeki gösteriler tüm baskı araçları kullanılsa da son bulmayacaktır. Bazı görüntüler ikinci bir gösteri dalgasının meydana geleceğini göstermektedir. Özellikle güney halkı tarafından. Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin eski genel sekreteri merhum Şeyh Haris Ed-Dari (rahimehullah) 2010 yılında Arap devletlerini başta güney halkı olmak üzere Irak halkına yardım etmeye çağırmıştı. Çünkü Irak’ta hakim mezhepçi partiler güneydeki gerçeklerin üstünü örtmeye gayret göstermektedir. Çünkü Iraklılar o bölgede hem güvenlik olarak hem de ekonomik olarak sıkıntı çekmektedirler.

Yine siyasi yönden Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreter Dr. Müsenna Haris Ed-Dari şunları ifade etti: “Irak’ta gerçek milli bir diyalog ancak bütün diyalog taraflar tarafından bağımsız bir irade gösterildiği zaman mümkün olur. Ülkede siyasi kuvvetlerin yanında böyle bir şart bulunmamaktadır. Diyalog veya maslahat iddiası sırf siyasi kazanımları gerçekleştirmek için araç kullanılmaktadır ve Iraklıların maslahatıyla herhangi bir alakası bulunmamaktadır. Irak’ta bu siyasi çalışmalar ekseninde mefhumuyla, sınırlarıyla ve gereklilikleriyle bir devlet bulunmamaktadır. İşgalci hükümetleri yöneten kimseler kaos hali ortasında yönetimi elinde tutmak isteyen çete adamlarıdır.”

Genel Sekreter Dr. Ed-Dari Amerika’nın İran’a karşı yaptırımlarının dozajını arttırmasına güvenmenin hiçbir karşılığı olmayan bir güven olduğu uyarısında bulundu. Bölgenin istikrarsız ve kaos durumu içerisinde kalmasının amaçlarını ve hedeflerini gerçekleştirme imkanını sağladığını ABD’nin çok iyi bildiğine dikkat çeken Genel Sekreter Dr. Ed-Dari, ABD’nin İran’a İslam bedeni içerisinde etki oluşturmak için çalışan bir taraf olarak baktığına vurgu yaptı.

Irak’ın ve bölgenin vakasına üzüldüğünü belirten Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreteri Dr. Müsenna Haris Ed-Dari şu ifadeleri kullandı: “Ülkede yaşanan felaketler, acılar ve trajedilere rağmen birçok kimse için resim hala tam manasıyla açık değildir. Çünkü Irak’ın durumu ile benzer diğer ülkelerin arasındaki fark, Irak’taki tüm problemlerin başının ABD olduğunda gizlidir. Ancak hiçbir kimse bunu açıkça ifade etmeye cesaret edememektedir. Amerika ve İran tarafından desteklenen hükümetler, Irak halkı için vehmi düşmanlar üretmektedirler. Bunun nedeni asli olmayan tali olan çatışmalarla meşgul olmaları ve gözlerin asıllardan uzaklaştırmalarıdır. Ancak mezhebi ve ırki taksimatlardan uzak duran Irak’ın özgür, bağımsız ve birlik olması için çalışan sadık muhlislerden, seçkinlerden ve görüş sahibi insanlardan Irak’ın asillerine yönelik umudumuz söz konusudur

 

 

HEYET Net

288 total views, 1 views today