Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin İlim Birimi Kış Sezonu İlmi Dersler Silsilesine ve Seminerlere Başladı

 

Heyet.net/Amman

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren İlim Birimi, şeri ilimlerden ve İslami çalışmalardan çeşitli alanlarda 15 günde bir ders silsilelerine, ilmi seminerlere başlanılacak kış sezonunu açtı. Söz konusu ders ve seminerler ilim talebelerinin ve araştırmacıların katılımıyla alimler ve uzmanlar tarafından verilecek.

Bu bağlamda İlim Birimi söz konusu çalışmasına Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreteri Dr. Müsenna Haris Ed-Dari’yi ağırlayarak başladı. Genel Sekreter Dr. Müsenna Haris Ed-Dari, “Siyaseti Şeriye’de Fıkıh Usulünün Etkisi” adını taşıyan bir ders verdi. Genel Sekreter Dr. Müsenna Haris Ed-Dari’nin dersi, merkezinde siyaseti şeriyenin fıkıh usulü ilmiyle ilişkisini bulunduran şeri ilimler arasındaki ilişkileri ve bağlantıları kapsıyordu. Bu bağlamda Genel Sekreter Dr. Müsenna Hairs Ed-Dari siyaseti şeriyedeki fıkıh usulünün etkisini açıklayarak önceki ve sonraki alimlerdeki uygulamalı siyaseti şeriyye alanında bazı örnekler gösterdi.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreteri Dr. Müsenna Haris Ed-Dari ameli ve fikri olması açısından istinbat manasını açıkladı. İlimleri arasında bağlantıları olmasını gerekli kılan İslam Şeriatının tamamının bir özelliği olduğuna dikkat çekerek şeri ilimlerle dünyevi ilimler arasında da ilişkilerin bulunduğunu ele aldı. Öte yandan Genel Sekreter Dr. Müsenna Haris Ed-Dari aktif fıkıh ile pasif fıkıh kavramlarını, bunlar arasında bulunan siyaset fıkhını, bunun insan hayatı üzerindeki etkisini detaylı bir şekilde anlattı.

Yine Genel Sekreter Dr. Müsenna Haris Ed-Dari İslam şeriatındaki tekamül özelliğini, siyaseti şeriyedeki usul ilmini olan etkisini açıkladıktan sonra siyasi içtihadı etkileyen şeri delilleri, yeni olaylara karşı yeni hükümler ile İslam’da siyasi nizamı ortaya çıkarmadaki gücünü anlattı.

Öte yandan Genel Sekreter Dr. Müsenna Haris Ed-Dari yeni olsun eski olsun bu alanda yazılan kitapları, bu kitapların siyaseti şeriye ile ilişkili usuli ve fıkhi kaidelere odaklanmasını ele aldıktan sonra bununla ilişkili bazı naslar paylaştı. Ardından bunları detaylı bir şekilde şerh edip kapsamlı bir şekilde analiz ettikten sonra konunun daha iyi anlaşılması için bazı uygulamalı örnekler getirdi.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreteri Dr. Müsenna Haris Ed-Dari tarafından verilen dersin sonunda katılımcılar tarafından sorulan sorulara Genel Sekreter cevap verdi. Fıkhi, usuli ve siyasi alanlarda yapılan bazı önerileri hep beraber tartışıp analiz ettiler. Söz konusu derste fıkıh usulü ilmi kapsamında bulunan bazı kavramlar ve ilimler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

191 total views, 1 views today