Sosyal Birimi’nden “Irak’ta Özel İhtiyaç Sahipleri… Sosyal Hukuki Araştırma” Semineri

Heyet.net/ Amman

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren Sosyal Birimi, “Irak’ta Özel İhtiyaç Sahipleri… Sosyal Hukuki Araştırma” adını taşıyan bir seminer düzenledi. Ülkede bu sınıfa dahil insanların yaşadığı problemlere ışık tutmayı hedefleyen seminere birçok ileri gelen, aktivist ve gazeteci katıldı.

Sosyal Birimi tarafından düzenlenen söz konusu seminerde iki araştırma sunuldu. “İhmal ve Hukuksuzluk Arasında Irak’ta Özel İhtiyaç Sahipleri” adını taşıyan birinci araştırma Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren İnsan Hakları Birimi Başkan Yardımcısı Dr. Eymen El-Ani tarafından sunuldu. Söz konusu araştırmasında Dr. Eymen El Ani engellilere ve özel ihtiyaç sahiplerine karşı Irak hükümetinin ihmalkar davranmasını, ötelemesini ve mahrum bırakan tavırlarını ele aldı. Dr. Eymen El-Ani “Ülkedeki sivil toplum örgütleri de bu mazlum kesimin haklarını sağlamada üzerlerine düşen görevleri yerine getirmemektedir.” ifadelerini kullandı.

Birçok istatistik, veri ve tanıklıkları içeren araştırma dört noktaya odaklandı. Bunlardan birinci 2003 Irak işgali öncesi özel ihtiyaç sahiplerinin vakasını ele aldı. İşgal öncesi özel ihtiyaç sahiplerinin oranının %4’ü geçmediğine dikkat çekildi. İkinci nokta ise ülkenin işgal edilmesi ve şehirlerin bombalanmasının ve sağlık ve hizmet tesislerinin hedef alınmasının eşlik ettiği askeri operasyonlar karşısında bu oranların fazlasıyla artmasıydı. Üçüncü nokta ise göçmen kamplarında özel ihtiyaç sahiplerinin insani, çevresel, sağlık ve hukuki hallerini ele aldı. Dördüncü nokta ise Musul savaşından sonra bu kesimin akıbetinin ne olduğuna odaklandı.

Bu bağlamda İnsan Hakları Birimi Başkan Yardımcısı Dr. Eymen El-Ani şunları söyledi: “Irak’ta özel ihtiyaçlara sahip olan engellilik, sadece bedeni organlarla sınırlı değildir. Aynı şekilde akli ve zihni rahatsızlıklar ve psikolojik rahatsızlıklar da söz konusudur. Bir çok rapor bu hastalıklara maruz kalan çocukların hayatları boyunca bu rahatsızlıktan kurtulamayacaklarına dikkat çekmektedir.”

Seminerde sunulan ikinci araştırmaya gelince Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren Sosyal Birimi Başkan Yardımcısı Dr. Ömer Er-Ravi tarafından sunuldu. Dr. Ömer Er-Ravi araştırmasında özel ihtiyaca sahip kesime karşı toplumsal görevi ele aldı. Dr. Ömer Er-Ravi bu konudaki konuşmasına engelli kavramını, çeşitlerini, hayatın genelinde, kültürel kazanımında birey üzerindeki etkisini, toplumsal davranışla ilişki boyutlarını detaylıca anlattı.

Bu bağlamda Dr. Ömer Er-Ravi Irak’taki engelliliğin sebeplerini, meydana gelen savaşlar ve uluslararası düzeyde yasaklanmış silahların kullanılması karşısında son on yılda artan insanlardaki bedeni bozuklukların oranlarını ele alarak şunları söyledi: “Kimyasal saldırılara maruz kalan ülkelerin başında gelen Irak’ta bu durum yeni doğumları doğrudan etkiledi. Bu alandaki uzman isimler birçok defa engelli doğma tehlikesine karşı ölü olarak doğanlar şanslı çocuklar olduğunu vurguladı.

Sosyal Birimi Başkan Yardımcısı Dr. Ömer Er-Ravi, hükümetin bu soruna karşı ihmalkar davranması ve bu kesimin haklarını, yaşamlarını, eğitimlerini, sağlıklarını ve diğer hayatın gerekliliklerini koruma noktasında bu sorunla aktif olarak ilgilenenlerin çok sınırlı sayıda olması nedeniyle birey, aile, cemiyet, heyet olarak toplumun bu kesimine karşı görevleri bulunduğuna dikkat çekti.

243 total views, 1 views today