Kültürel Perşembe Meclisi Bu Hafta Dr. Adil Eşrem İbn Ammar’ı Konuk Olarak Ağırladı

Heyet.net/Amman

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreteri Dr. Müsenna Haris Ed-Dari’nin Ürdün’ün Başkenti Amman’da ikamet ettiği binada her hafta düzenlenen Kültürel Perşembe Meclisi’nde bu hafta Şemmer Aşireti Kültürlüler Birliği Başkanı Dr. Adil Eşrem İbn Ammar konuk olarak ağırlandı. Dr. Adil Eşrem İbn Ammar “Irak’taki Mevcut Siyasete Muhalif Bağımsız Aydınların Görüşü” adını taşıyan bir seminer verdi.

Bu bağlamda Dr. Adil Eşrem İbn Ammar seminerine Irak tarihindeki milli direniş fikrinin etkisiyle ilişkili bazı girişlerde bulunarak başladı. Özellikle 1920 Irak devrimini, bu devrimin sonuçlarını, söz konusu bu devrimin Iraklı halkın şahsiyetinde, kültüründe, fikirlerinde bıraktığı tesirin boyutlarını ele aldı. Bu bağlamda Şeyh Dari El-Mahmud (rahimehullah)’ın etkisini, günümüze kadar uzanan yöntemini hatırlattı. Bu yöntemin, Şeyh Haris Ed-Dari (rahimehullah)’ın işgal projelerine ve tüm işgal ürünlerine karşı çıkan fikirlerinin en önemli dayanağı olduğuna dikkat çekti.

Dr. Adil Eşrem İbn Ammar daha sonra Irak’ın kültür kimliğine, yol aldığı noktalara ve tarihine değinerek “Irak’ın kültür kimliği tarih doğumundan itibaren binlerce yıla uzanmaktadır. Kesintiye uğramadan devam ederek komşu veya değil birçok ülkedeki insani toplumları ve beşeri oluşumları içine almıştır.” İfadelerini kullandıktan sonra bu bağlamda din, medeniyet, marifet, değer, gelenek ve ahlak ile kültür manasını güçlendirecek bazı örnekler verdi.

Diğer yandan Dr. Adil Eşrem İbn Ammar tarih boyunca işgalci güçlerin Irak’ı hedef alma, bölmeye çalışma ve zayıflatma girişimlerine değindikten sonra sözlerini şöyle sürdürdü: “İşgalcileri Irak’ın kültürel dokusunu parçalama girişimlerine yönelten sebeplerden biri de Irak’ın her zaman ve mekanda şekillenmeye ve gelişmeye açık olması, her toplum için bir uygunluğa sahip olmasıdır. Ancak bu durum, toplumlardaki yöntemsel ve inançsal girişimlerin işlemesini hedef alan dış güçlerin iradelerine boyun eğmemeyi ve tabi olmamayı gerekli kılmıştır. Savaşçı devletler ve işgalci projeler tarafından yöneltilen tüm bu girişimler Irak’ın kültürünü, tarihini ve asaletini silmeyi asla başaramamıştır.”

2003 Irak işgalinden sonra işgalci Amerika tarafından ortaya çıkartılan siyasi çevreyi de genişçe açıklayan Dr. Adil Eşrem İbn Ammar işgalden sonra hiçbir özgür iradeye sahip olmayan, bağımsızca karar almaya güç yettiremeyen ve tamamıyla güdülen siyasi bir tabakanın ortaya çıktığına dikkat çekti. Bu siyasi tabakanın dış direktiflere göre hareket ettiklerini, Irak’ın birliğini ve varlığını tehdit eden projelerin boyunduruğu altına girdiklerini açıkladıktan sonra Dr. Adil Eşrem İbn Ammar “İşgalci güçlerin ahlakı ve siyasi çalışmalardaki araçları Irak’ın milli direnişini hedef almak, direnişin itibarını zedelemek üzere çalışmak, bu onurlu direnişe terör damgası vurmak, bu bahaneyi kullanarak şehirleri yok etmek, işgale karşı tüm projeleri hedef almak, Iraklı masum insanları cezalandırmak, onları çeşitli şeylerle meşgul etme üzerine çalışmaktır.” ifadelerini kullandı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreteri Dr. Müsenna Haris Ed-Dari’nin Ürdün’ün Başkenti Amman’da ikamet ettiği binada her hafta düzenlenen Kültürel Perşembe Meclisinde verilen seminerin sonunda Dr. Adil Eşrem İbn Ammar Irak’taki siyasi çalışmalara muhalif olan bir kuvvet inşa etme noktasında aydınların görüşlerine değindi ve bu kuvvetin başarılı olabilmesi için gerekli olacak sebepleri, etkenleri ve işgal projelerine ve ürünlerine karşı çıkan kültürün yayılması yollarını açıkladı. Irak’ın milli projesinin hedeflerini gerçekleştirecek bir örneğin oluşturulmasının zaruret olduğuna dikkat çekerek toplumun bütün gruplarını temsil eden bir misak ekseninde buna doğru yol almanın gerekliliğine değindi.

 

 

 

125 total views, 1 views today