(1348 Sayılı Açıklama) Musul Şehrinin Milislerinin Kontrolüne Girmesinden 1.5 Sene Sonra Musullu Halkın Acıları Hakkında Açıklama

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği, Musullu halkın devam eden acıları, Musul şehrinin maruz kaldığı felaket, suç örgütü mezhepçi milislerin musallat olduğu halkın yaşadığı acı verici trajik durum hakkında bir açıklama yayınladı. Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından yayınlanan açıklama şu şekilde;

(1348 Sayılı Açıklama) Musul Şehrinin Milislerinin Kontrolüne Girmesinden 1.5 Sene Sonra Musullu Halkın Acıları Hakkında Açıklama

Hamd alemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. Salat ve selam Rasulullah’a, aline ve ashabına olsun.

Bağdat hükümeti yeni bakanlar kabinesini tamamlamakla meşgul olurken binlerce insanın hayatını kaybetmesine ve hayatta kalan diğerlerinin evsiz barksız kalmasına neden olan savaşın üstünden 16 aydan fazla bir süre geçmesine, uluslararası koalisyon devletlerinin desteğiyle hükümet kuvvetlerinin ve suç örgütü mezhepçi milislerin şehirde kontrol sağlamasına rağmen Musullu halkın acıları ve trajedilerle dolu durumları devam etmektedir. Musul şehri sınırı olmayan insani bir felaket yaşamaktadır.

Terörle mücadele adı altında şehrin ve şehir halkının tehlikeden uzak tutulmasının zarureti hakkında konuşma yapanların şehrin özgürlüğü ve teşkili noktasındaki vaatlerinin üstünden bir sene geçmesine rağmen işte şehir savaş önceki haline geri döndü; hatta çok daha kötü bir hale… Şehrin altyapısı yıkıma uğradı, kamu hizmetleri mekanizmasının neredeyse tamamı kullanılmaz hale geldi, şehrin mahallelerinden eser kalmadı, evleri yerle yeknesak oldu. Aynı şekilde şehrin hastaneleri, hizmet daireleri, tamamıyla kullanılmaz hale geldi, içme suyu nadir bulunuyor, şehrin elektriği çöktü, bazı bölgelerde zaman zaman kesilirken bazı bölgelerde tamamıyla kesilmiş durumda.

Hükümet ve Musul şehrinde aktif olan mezhepçi milisler bu acılara ve insani felaketlere doymadı. Aksine insani suç çalışmalarını sürdürmektedir. Musullu halkın mal varlıklarını çaldıktan sonra gayri hukuki tutuklama, adam kaçırma, gıda ve yakıt gibi insani yardımlara ve şehirdeki ticarete engel olma gibi uygulamalarla sivil halkın hayatı ve yaşam için lokmalarıyla oynamaya başladı. Tüm bunlara ancak insanların güç yettiremeyeceği rüşvet karşılığında isin vermektedir. Tüm bu durum birçoğunun kapıları kapanan çarşı ve pazarlarda büyük bir eksikliğe neden olduğu gibi şehirden göçmen kamplara, acılarına doğru aksi bir göç dalgasına da sebebiyet vermektedir. Aynı zamanda Ninova muhafazasında ve Irak’ın diğer muhafazalarında durumu daha bir kötü hale sokan ve acıların boyutunu ortaya koyan şiddetli yağmurlar ve sel neticesinde zor şartlara tanık olunmaktadır.

Tüm bunlar bütün dünyanın gözleri önünde ve hükümetin sebepleri belli kayıtsızlığı karşısında işgal hükümetlerinin iktidarında defalarca gerçekleşmektedir. Şöyle ki Musul şehri, uluslararası koalisyon devletleri tarafından desteklenen hükümet kuvvetleri ile IŞİD güçleri arasında meydana gelen çatışmalar ve savaşı yaşadı. Seçim öncesinde, esnasında ve sonrasında siyasi çalışmaların rükünlerinde uzlaşıldıktan sonra bu konu hakkındaki tartışmalar ve sonu gelmeyen ithamlar devam etmektedir. Öyle ki Irak’ın matemi devam etmekte ve bunun devam etmesi için çalışılmaktadır. Tüm bunlar Musul şehrini halklarını, zenginliğini ve alt yapısını, bundan önce de halkının ve Irak’ın geleceğini yok eden bir savaş sahasına dönmesine sebep olmuştur.

Acılarla, kanla ve insani güçlerin kanamasıyla karışmış bu istikrarsızlık halini, Şii ve Süünisi ile siyasi çalışma kesimleri ifade etmektedir. Çeşitli etkenlerle ırkçı kesimle siyasi reformcu kesim birbirine karışmış ve iktidar üzerindeki rekabetlerine ve müzmin anlaşmazlıklarına rağmen hepsi problemleriyle ilişkili bahaneleri kullanarak Musul’u diğer Irak şehirleri gibi kılmak üzerinde ittifak etmiştir. Aralarındaki uyum saati geldiği zaman işleri yatıştırıp zafer ve terörün hezimeti sloganları atmışlardır.

Bu bağlamda Irak Müslüman Alimler Heyeti Musul’daki terörist milislerin işledikleri çirkin suçları şiddetli bir şekilde kınamakta ve tüm olanlardan cumhurbaşkanı, hükümet, bakanlar meclisi gibi siyasi kesimleri, özellikle Musul bakanlarını, genel olarak Ninova muhafazasından özel olarak Musul şehrinden bu milislerle yardımlaşanları, şehir halkının ve aşiretlerinin mallarına, ırzlarına ve kanlarına, şehirlerine ve muhafazalarına bulaşanları sorumlu tutmaktadır.

Yine Irak Müslüman Alimler Heyeti, özellikle Musul’da işlenen suçları ve ihlalleri belgeleyen raporlar ve haberlerden sonra insani yardım kuruluşlarını Musul halkına yardım etmek, acılarını azaltmak için gerekli adımları atmaya davet etmektedir. Bu durum kendisinde kaçılmayacak insani adımları zorunlu kılmıştır.

 

Genel Sekreterlik

16 Rebiülevvel 1440

24/11/2018

143 total views, 1 views today