(1349 Sayılı Açıklama) Bağdat’ta Hükümetin Teşkil Edilmesi Hakkında Açıklama

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği Bağdat’ta yedinci işgalci hükümetin kurulması ve Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin bu hükümete karşı tavrı hakkında bir açıklama yayınladı. Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından dün yayınlanan açıklamanın metni şu şekilde:

(1349 Sayılı Açıklama) Bağdat’ta Hükümetin Teşkil Edilmesi Hakkında Açıklama

Hamd alemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. Salat ve selam Rasulullah’a, aline ve ashabına olsun.

Iraklı halkın genelinin sonuncu formalite seçimlere katılım göstermemesine, işleyen mevcut siyasetin tüm kalpazanlığı, bu arenada yer alanların rezillikleri ortaya çıkmasına, karışan gizlenmesi mümkün olmayan veya Iraklıların hafızlarından asla silinmeyecek olan skandallardan dolayı bu seçimlerin fasit ve batıl olduğu açıklanmasına, asli olarak batıl olmasına rağmen seçimlerin son bulmasından 5 ay sonra 25 Ekim 2018’de yeni hükümetin kurulduğu duyuruldu. Yeni hükümet bir ayını tamamlarken kendisinden hiçbir ses işitilmediği gibi eksik kabinesini de henüz tamamlamadı. Şöyle ki üyelerinden 1/3’ünden başka herhangi bir isim kamuoyu ile paylaşılmadı.

İşgalcilerin siyasi çalışmalarla ve bulanık yeni üretimle dayattığı bu kötü baka karşısında Irak Müslüman Alimler Heyeti olarak bizler şu noktalara dikkat çekmek istiyoruz;

  1. Bu hükümet dürüst olmayan ve batıllığı sabit olan, ayrıca Irak’taki kontrolü paylaşmada ve Irak’ta etki sahibi olmada uzlaşan işgalci devletler Amerika ve İran gibi karar sahiplerinin ve Irak’taki mevcut siyaseti yönetenlerin mezhepçi ve ırkçı ilkelerinde ısrar eden seçimlerden ortaya çıkmıştır.
  2. Bu hükümetin yönetiminde Irak’ın acı veren vakasında zikredilecek bir değişiklik söz konusu olmamıştır. Şöyle ki Iraklılara bulaşan siyasi kötülük, işgalcilerin amaçlarını yerine getirmede bir araç olarak kullanılması sayesinde kalıcı olmuştur. 7. işgal hükümetteki bazı yüzlerin değişmesi sadece siyasi çalışmaların üzerine bina edilen tek modelin çeşitlenmesidir. Ki bu siyasi çalışmalar, siyasi yıkımın ve ona bağlı olan ekonomik, güvenlik, sosyal, kültürel yıkımın külli kurallarını derinleştirme garantisi sağlamaktadır. Ülkedeki devam eden yıkım ve insani ve mali gayretleri bertaraf etme sürecini güçlendirmektedir. Servetleri ve güçleri tüketmektedir.
  3. Irak ve bölgedeki İran projesinin temkin kazanması, İran’a yakın parti ve terörist milisler aracılığıyla yargı ve yürütme alanlarında kan dökülmesinin tekrarlanması, mümkün bütün araçlarla nüfuzunun sağlamlaşması için gayret gösterilmesi… Tüm bunlar milislerin varlığını ve öncekinden daha fazla olan hegemonyasını güçlendiren, milislerin ellerine rehin düşen son seçimler ve ondan doğan hükümet zamanında tahakkuk etti. Bu noktada Haşdi Şaabi milislerinin ödüllendirilmesi, şartlarının düzeltilmesine, güçlendirilmesine ve destek sağlanmasına çağrı yapılması neden hükümetin öncelikleri arasında olduğunu daha iyi anlıyoruz.
  4. Yeni hükümetin kurulması için yapılan istişareler, bunları takip eden baskılar ve pazarlıklar bu hükümetin önceki işgal hükümetlerinin daha zayıf bir kopyası olduğunu ortaya koydu. Bu hükümet, -yolsuzluğa bulaşan kişilerden oluşması hükmüyle- yolsuzluğa bulaşanları adalet karşısına çıkarmaya güç yettiremeyecektir. Yolsuzluk ve yolsuzlarla mücadele sloganları Iraklıların duymak istemediği ucuz ve komik bir ticarettir.
  5. Geçen şeylere binaen beklenen bir netice gibi hükümetle gelen ve kötü yollarla bu hükümetin kurulması için çalışan kimselere hizmet olması için Iraklıların zenginlikleri heba edilmektedir. Tüm veriler maalesef Iraklıların kara günlerin beklediğine işaret etmektedir. Bu durum, Irak toplumunun parçalanması, hürmetlerini ayaklar altına almak, işkence etmek, şehirlerini yerle bir etmek, insanların tamamını ezmek, geri kalanlarını da sürmek için gayret gösteren işgalci hükümetlerin zelil kıldığı hayatın her türlü alanında trajediyi daha fazla artırmaktadır.
  6. Irak için umut ettiği ama maalesef hiçbir atmadığı şeyleri gerçekleştirmede Resmi Arap Rejimi başarısız olmuştur. Ülkedeki yaşanan olayları bu defa tam bir şekilde inkar edememiş, geçtiğimiz seneler boyunca Irak’taki hakim sistemin zayıflığındaki altın fırsattan faydalanamamış, teröre karşı savaş olarak isimlendirilen mekanizmayı kuvvet ile savunmuştur. Son olarak da Irak’taki İran ve Amerika odaklarını desteklemekte bölünmüşler ve Irak’ın durumuyla hiç ilgisi olmayan taraflı anlaşmazlıklarda bu ülkeleri desteklemişlerdir.
  7. Mıntıkadaki bölgesel rejim sadece kendi özel çıkarlarıyla meşgul olmakta ittifak etmiş, Irak’ın durumuyla ilgili olmayan, bölge durumuyla ilişkili ve ekonomik çıkarlardan da uzak olmayan diğer hedefler için olayları hazırlamak için Irak’taki aktif kesimlerle yardımlaşmışlardır.

Geçen şeylerin açıklamasında Irak Müslüman Alimler Heyeti olarak bizler, bu hükümeti vatanı ve vatandaşı sürekli akan bir kanın içinde bırakacağı noktasında şüphemiz bulunmamaktadır. Bu hükümet çatışmanın, kan akmasının, yağma ve soygunun devam etmesi üzerine çalışacaktır. Ülkeyi etkisi Irak’ı da aşacak büyük bir insani felakete sürükleyecektir. Bu Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin, Iraklıların bugüne kadar sadece acılarını artıran siyasi çalışmaların çıkışları hakkındaki görüşünün vurguladığı şeydir. Iraklıların kurtuluşu ve çıkışı sadece ülkeyi ve halkı yerle bir eden, kuralları ve sınırlamaları, Iraklıların seçimlerinden uzak olan kalıpları dayatıldığından beri de yerle bir etmeye devam eden mevcut siyasi vakayla hiçbir bağlantısı olmayan yeni bir vakıa ile mümkündür.

Bu yeni vakıanın gerçekleşmesi için tek yol Irak’ı bulunduğu durumdan çıkartmak, Iraklı halkın ülkede yaşanan zulümden ve suçlarını gerekçelendirmek için terörle mücadele adı altında halkına savaş açan hükümetlere sağlanan destekten sorumlu tuttuğu bölgesel ve uluslararası projelerden, müdahalelerden uzak doğru caddeye girmesini sağlamak için tüm halkın dayanışma sağlamasıdır.

Burada Iraklıların tamamının meselelerinin hususiyetini ve acılarının ayrıcalığını da unutmayalım. Onlar diğerleri gibi despot veya meşruiyeti olmayan bir rejimle veya musallat olmuş bir grupla değil dünyaya hakim şer odaklarıyla bir çatışma içerisindedirler. Ki anlaşmazlıkları ve aralarındaki çatışmaları bitirmek için herkese arka saha olarak kalmayı tavsiye eden Iraklı halkın aksine diğerlerine el uzatılmaktadır.

 

Genel Sekreterlik

18 Rebiülevvel 1440

26/11/2018

97 total views, 1 views today