İlim Birimi Ferra’nın Meanil Kuran Adlı Kitabını Ele Alan Bir Ders Düzenledi

Heyet.net/Amman

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren İlim Birimi, kış mevsimi ilmi dersler kapsamında hicri 2.  asırda yaşamış kıraat ve nahiv alimlerin en dikkat çekenlerinden Ferra olarak bilinen Yahya bin Ziyad El-Kufi’nin Meanil Kuran adlı kitabını ele alan bir ders düzenledi.

Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin İlim Birimi Başkan Yardımcısı Dr. İmad El-Ceburi tarafından verilen ders Ferra olarak bilinen müellif Yahya bin Ziyad El-Kufi’nin hayatını, eserlerini, ilmi etkisini, faziletlerini, ilim adamlarının onun hakkında söylediklerini ele aldığı gibi Meanil Kuran adlı eseri neden kaleme aldığını, ilim talebeleri ve İslam kütüphaneleri için nasıl bir önem taşıdığını açıkladı.

Daha sonra İlim Birimi Başkan Yardımcısı Dr. İmad El-Ceburi kaleme aldığı eserinde Ferra’nın nasıl bir yol izlediğini, nahiv ve lügat bağlamında bu yöntemin tefsirdeki özelliklerini, genel bir resmi çizdikten sonra tafsilata girme yöntemini, Kuran’dan, Arap kelam ve şiirlerinden, lehçe farklılıklarından deliller getirmesini, diğer yandan kıraatlerden, belagat ve irap inceliklerinden örnekler sunmasını ve çeşitli lugavi talikler getirmesini detaylı bir şekilde ele aldı.

İlim Birimi tarafından organize edilen dersin sonunda kitap hakkında bazı örnekler verildikten sonra katılımcılar arasında fikir alışverişi ve diyalog çerçevesinde tartışılıp tahlil edildi. Ek olarak ek bilgilere katkı sağlayan mülahazalar ve iktibaslar not olarak alındı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren İlim Birimi’nin, ilim talebelerinin gelişmesini ve bilgi birikiminin artmasını hedefleyen kış sezonu ilmi dersler ve seminerler programının içinde bulunduğumuz ayın ortalarında başladığı biliniyor.

205 total views, 1 views today