Kültürel Perşembe Meclisi Bu Hafta Şeyh Dr. İbrahim Hassan’ı Konuk Olarak Ağrıladı

Heyet.net/Amman

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreteri Dr. Müsenna Haris Ed-Dari’nin Ürdün’ün Başkenti Amman’da ikamet ettiği binada her hafta düzenlenen Kültürel Perşembe Meclisi’nde bu hafta Şeyh Dr. İbrahim Hassan konuk olarak ağırlandı. Şeyh Dr. İbrahim Hassan daha önceki “Kuran-ı Kerim’de Lafızların ve Manaların Delaleti” adını taşıyan seminerinin bir devamı ve tamamlayıcısı olarak “Nebevi Hadislerde Manaların Delaleti” adını taşıyan bir seminer verdi.

Bu bağlamda Şeyh Dr. İbrahim Hassan seminerine Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem)’in “Bana cevamiü’l kelim (az kelimelerle çok şey anlatma) verildi.” sözüne değinerek başlayarak “kelim” kelimesinin manasını, buna delalet şeyleri açıkladı. Bu minvalde bir dizi uygulamaları örnekler verdikten sonra özellikle alimlerin, Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem)’den önce kimsenin kullanmadığı ve Rasulullah’ın ilk olarak kullandığı kelimeleri ayırmasında misaller getirdi.

Bu bağlamda Şeyh Dr. İbrahim Hassan tarafından verilen seminerde Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem)’in fesahatini, konuştuğu sözlerinin içerdiği güzel belagat üslubunu ele aldı. Bu minvalde Şeyh Dr. İbrahim Hassan bir davetçinin Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem)’e uyarak insanlar arasında kabul görmesi ve davet ettiği şeye icabet edilmesi için hitabette, dil doğruluğunda, ifade açıklığında genel olarak meziyetleri İslam davetinin gerekli gördüğüne işaret etti.

Diğer yandan Şeyh Dr. İbrahim Hassan konuşmada nebevi ifadenin delaletini açıklayarak bunun edebe, yüce bir ahlaka, muhatapların hallerini gözetmeye delalet eden, mümin kimselerin terbiyelerini gerekli kılan, onları konuşmalarında ve diyaloglarında barışçıl yollara ve edepli yöntemlere irşat eden kelimeleri ve ifadeleri kullanmak olduğuna vurgu yaptı. Bu bağlamda tüm bunların Müslüman toplumun genel davranışlarında bıraktığı sonuçlarına ve onları diğer toplumlardan ayıran meziyetlerine değindi.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreteri Dr. Müsenna Haris Ed-Dari’nin Ürdün’ün Başkenti Amman’da ikamet ettiği binada her hafta düzenlenen Kültürel Perşembe Meclisi’nde düzenlenen seminerin sonunda Şeyh Dr. İbrahim Hassan, Rasulullah’ın hadislerindeki cevamiü’l kelim özelliğine, buna delalet eden irşat, yönlendirme, Müslüman bireyin imani inşası yönünden etkili manası ele alındığı gibi bu hadisleri dinleyenlerdeki psikolojik ve manevi etkisini, insan şahsiyetinin oluşumunda, güçlendirilmesinde, hayatın bütün yönleriyle ıslah edilmesinde nebevi hidayetin etkisini açıkladı.

 

74 total views, 1 views today