Devam Eden Bir Yoksunluk ve Belirsiz Bir Gelecek Arasında Kalan Iraklı Çocuklar

Heyet.net/Araştırma

Siyasi kazanımlarıyla, ülkenin zenginlikleri ve servetleri üzerinde hakimiyet kurmak, nüfuzu daha fazla genişletmek için yarışan partilerin ve kitlelerin anlaşmazlıklarıyla meşgul olan işgal endeksi hükümetlerin yürüttüğü kayıtsızlık politikası ve ihmal karşısında Irak toplumu grupları birçok problemle boğuşmakta, günler geçtikte bu problemler daha fazla artmakta ve çözümleri daha bir kompleks hal almaktadır.

Irak’taki çocuklar başta eğitim, sağlık, güvenlik, gelişim, hak ve hukuk olmak üzere her alanda her seviyede gözetilmesi gereken toplumsal grupların en önemli grubudur. Çünkü bu noktada Irak’ın geleceğini doğrudan etkileyen bir faktör söz konusudur. Ancak ne var ki uzun yıllardan beri tüm bunlar tahakkuk etmemekte ve hükümetler bu alanda çalışmalar gerçekleştirmek için hiçbir adım atmamaktadır. Bu yozlaşma karşısında ise Iraklı çocuklar, kötülüğe ve trajediye doğru hızlı bir çöküş yaşamaktadır.

Bu minvalde Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) şunları vurgulamaktadır: “Irak’taki çocukların durumuna kapsamlı bir şekilde incelemenin neticeleri ülkedeki çatışmanın ve eşitsizliğin çocukluk şekillerini sınırlandırmaya devam ettiğini ortaya çıkarmıştır. Ülkedeki fakir çocukların kahir ekseriyeti hükümet tarafından yapılacak yardımların hiçbir şekliyle karşılaşmamaktadır. Hatta bölgede savaşların olmadığı sıralarda bile durum bu şekildedir. Iraklı çocukların %80’i ya okulda ya da evde şiddete maruz kalmaktadır.”

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından yayınlanan son raporda şunlara dikkat çekilmektedir: “İlkokul çağında olan Iraklı çocukların yarısı veya yarısından da fazlası ailelerinin fakir olması nedeniyle ilkokul eğitimini tamamlayamamaktadır. Bununla birlikte lisedeki eğitim boşluğu gün geçtikçe genişlemektedir. Zengin aile çocuklarının dörtte üçüne karşı fakir çocukların dörtte birinden daha azı ancak mezun olabilmektedir.”

Iraklı çocukların geleceği karanlık ve kapalı halini korumaktadır. Çünkü eğitim ihtiyaçları UNICEF’in de ifade ettiği gibi büyüktür. Hükümet okullarının yarısından fazlası düzenleme çalışmalarına ihtiyaç duymaktadır. Irak’taki okulların üçte biri genelde tek bir öğretmen ile çalışmaktadır. Bu durum ise çocukların öğrenim süresinin azalmasına neden olmaktadır. Aynı şekilde eğitime katılma ve okullarla ilişki kurma değerlerinin en aşağı seviyelere inmesine sebep olmaktadır.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından yayınlanan rapor fakirlik sorunuyla boğuşan Irak’ın güney bölgelerindeki, askeri operasyonların baskısına ve yansımalarına tahammül eden Enbar ve Ninova muhafazalarındaki durumları, bu olayların savaş karşısında 1 milyondan fazlasının psikolojik ve sosyal desteğe ihtiyaç duyan çocuklar için eğitim alanına etkisinin boyutlarını detaylı bir şekilde anlatmaktadır.

Irak’ın vakası hakkında uluslararası örgütlerin hazırladığı istatistik açıklamaları Iraklı çocukların en zayıf kişiler olduğunu ve haklarından mahrum kalmaya en çok maruz kalanlar olduğuna işaret etmektedir. Buna ek olarak yeni doğan çocuklardan her bin çocuktan 14 çocuk ilk ayda hayatını kaybetmektedir. Çünkü yansımalar doğumdan sonra doğrudan kendisini göstermektedir. Şöyle ki her 10 çocuktan sadece 4’üne aşıların tamamı yapılabilmektedir. Çocuklar arasında daha fakir olanların mahrumiyetleri de artmaktadır. Özellikle Iraklı ailelerin yarısı kirli su içme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Halkın %40’ından daha azı dışında evlerinde su elde edememektedirler. Bu durum Iraklı çocukların su aracılığıyla bulaşıcı hastalıklara yakalanması tehlikesiyle karşı karşıya kalmalarına sebebiyet vermektedir.

Irak siyasi yolsuzluğa rehin olmuş durumdadır. Halkını öldürmek, cezalandırmak, şehirlerini yıkmak, rızıklarını kesmek yoluyla haklara el koymakla yetinmeyip çocukları yavaş bir ölüme, cahilleştirmeye, atıl bırakmaya dahil etmek üzere çalışmaktadır. Bu durum ise ülkenin şu anda ve gelecekte gelişim imkanlarını alıp karanlık bir uçuruma sevk olmasına sebebiyet vermektedir.

230 total views, 1 views today